Į pradžią KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku - trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54
Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Zona be korupcijos

Informacija  apie atsakomybę  korupcinio   pobūdžio   teisės pažeidimus

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS
2015 METŲ VEIKLOS
PLANAS

ĮSAKYMAS
DĖL CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO, PRIEMONIŲ PLANAVIMO IR
INFORMACIJOS TEIKIMO 2015 METAIS

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
 
 
                        teismas
   
       

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
GyventojamsVerslininkamsTuristams
Naujienos
Vėl praeikime atminties takais
2016-08-25
Dalyvauk fotokonkurse‬‬ ir parodyk savo krašto išskirtinumą
2016-08-23

   Kaišiadorių viešoji biblioteka skelbia jaunimo fotografijų konkursą. Laukiame Jūsų nuotraukų su įamžintais rajono kultūros ir gamtos paminklais, Jūsų gyvenamojoje vietovėje puoselėjamomis tradicijomis, kasdiene gyventojų buitimi.

Skelbiamas meninės žodinės kūrybos konkursas „Gimtojo krašto aidai“
2016-08-22
Nuo Rugsėjo 1 dienos keičiasi SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ autobusų tvarkaraštis
2016-08-22
   Naująjį tvarkaraštį galite rasti www.kaisiadoriupaslaugos.remo.lt
Patvirtintas reagavimo į savižudybių riziką algoritmas
2016-08-22

   Savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera 2016 m. rugpjūčio 19 d. pasirašė įsakymą „Dėl reagavimo į savižudybių riziką Kaišiadorių rajone algoritmų ir savižudiškų ketinimų įvertinimo formos patvirtinimo“. Šiuo įsakymu patvirtinti reagavimo į suaugusiųjų asmenų savižudybių riziką Kaišiadorių rajone bei reagavimo į vaikų ir mokinių savižudybių riziką Kaišiadorių rajone algoritmai.

Informacija apie projektinius pasiūlymus
2016-08-22

   UAB „Panevėžio miestprojektas“ pranešimas apie statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant „Daugiabučio gyvenamojo namo Parko g. 21, Kaišiadorių m. statybos projektas“ projektinius pasiūlymus

Vyks susirinkimas dėl Prezidento A.M. Brazausko parko tvarkymo projekto
2016-08-22

   Siekiant įgyvendinti projektą „Kaišiadorių miesto Prezidento A.M. Brazausko parko sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams“ ir suderinti Kaišiadorių miesto Prezidento A.M. Brazausko parko rangos darbų eigą rugpjūčio 23 d. 14 val. A. M. Brazausko parke rengiamas susitikimas.

Kaišiadorių rajone nustatytas dar vienas AKM atvejis
2016-08-22

    Kaišiadorių rajone, Palomenės seniūnijoje, Eitekonių kaime nustatytas Afrikinio kiaulių maro židinys. Ankščiau Kaišiadorių rajone buvo užfiksuoti jau septyni Afrikinių kiaulių maro atvejai.

Būsto pritaikymas neįgaliesiems
2016-08-18

   Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Parengta planuojamos ūkinės veiklos Bulotų biodujų jėgainės statyba poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita
2016-08-18
   Ataskaita
Įrenginėjama universali dirbtinės dangos sporto aikštelė
2016-08-18

   Kaišiadorių mieste, Girelės gatvėje šalia V. Giržado progimnazijos pastato pradėta įrengdinėti nauja universali dirbtinės dangos sporto aikštelė. Aikštelės pagrindų paruošimo ir elastinio sluoksnio įrengimo darbams bei apšvietimo įrengimui skirta lėšų iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto, Kūno kultūros ir sporto departamentas skyrė lėšas aikštės dangai. Universalioje 20x40 metrų dydžio aikštelėje sportuoti galės vykti ne  tik kūno kultūros pamokos, bet ir kita įvairi sportinė veikla.

2016 m. rugsėjo 24 dieną Kaišiadorių miesto seniūnija organizuoja Rudens mugę
2016-08-17

   Informuojame norinčius prekiauti. Registracija PREKIAUTI vyksta nuo rugsėjo 5 dienos iki rugsėjo 17 dienos arba iki bus laisvų vietų. Mugė vyks 9-14 valandomis Gedimino g. atkarpoje nuo Birutės gatvės iki Kęstučio gatvės.

Prasideda Kaišiadorių miesto A. M. Brazausko parko rekonstrukcijos darbai
2016-08-17

   Vadovaujantis UAB „Vilniaus architektūros studija“ 2013 m. parengtu rekonstrukcijos projektu pradėjus vykdyti Kaišiadorių miesto A. M. Brazausko parko rekonstrukcijos darbus išduotas leidimas dėl medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo.

Kaišiadorių rajone nustatytas dar vienas AKM atvejis
2016-08-17

   Kaišiadorių rajone, Rumšiškių seniūnijoje, Juodiškių kaime nustatytas Afrikinio kiaulių maro židinys. Ankščiau Kaišiadorių rajone buvo užfiksuoti jau šeši Afrikinių kiaulių maro atvejai.

„Canto Fiorito“ baroko menų projektas vaikams „Netaisyklingas perlas“
2016-08-17

   Rugpjūčio 20-osios vakarą Kaišiadorių rajone numatomas netikėtas kultūros reiškinys – brazilų muzikantas Rodrigo Calveyra, grojantis viso pasaulio koncertų salėse ir festivaliuose, atliks išilginės fleitos solo barokinės muzikos rečitalį „Netaisyklingas perlas“ nedidukėje, XVIII amžių menančioje buvusio dominikonų vienuolyno koplytėlėje Paparčių kaimelyje.

Etninė Lietuva dailininko akimis
2016-08-16
Privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuoma aukcione
2016-08-16

   Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 261 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ sėkmingai vykdo valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt/lt/.

Visoje Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje nustatyta afrikinio kiaulių maro buferinė zona
2016-08-16

   Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. B1-653 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. B1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ pakeitimo“

Paskirta parama nuo gaisro nukentėjusiems asmenims
2016-08-10

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos piniginės socialinės paramos teikimo komisija skubos tvarka apsvarstė Genovaitės Bendinskienės ir Artūro Lukoševičiaus prašymus dėl  vienkartinių pašalpų skyrimo. Genovaitei Bendinskienei skirta 1448 Eur, Artūrui Lukoševičiui - 724 Eur dydžio pašalpos. Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu dėl  „Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu“ nukentėjusiems nuo gaisro asmenims skirtos maksimalios pašalpos.

Sėkmingai panaudojamos Savivaldybės aikštės naudotos grindinio trinkelės
2016-08-10

   Siekiant efektyviai panaudoti rekonstruojamos Kaišiadorių miesto aikštės seno grindinio trinkeles 2016 m. gegužės 16 d. Administracijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta projekto ,,Kaišiadorių miesto aikštės su prieigomis rekonstrukcija“ vykdymo metu rekonstruojamos aikštės dangos liekamųjų medžiagų įtraukimo į apskaitą komisija: Kaišiadorių miesto seniūnė – komisijos pirmininkė; Buhalterijos skyriaus vyr. specialistė ir Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė. Komisijai pavesta nustatyti į apskaitą siūlomų įtraukti liekamųjų medžiagų vertę ir kiekį, turtą užpajamuoti bei teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti turto perdavimą.

Informacija dėl autobusų eismo
2016-08-10

   2016 m. rugpjūčio mėn. 15 d. (pirmadienį)  SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ autobusai vietinio susisiekimo maršrutais važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.

Patvirtintas neformaliojo švietimo projektų laimėtojų sąrašas
2016-08-09

   Vadovaudamasis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos strateginio 2016–2018 metų veiklos plano, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 metų vasario 18 d. sprendimu Nr. V17-33 Švietimo programos 02.01.02.05. priemone „Švietimo įstaigų ilgalaikių ir trumpalaikių meninio, saviraiškos, kūno kultūros ir sporto, prevencinių projektų, programų, renginių, kuriuose dalyvauja savivaldybės ugdymo įstaigų vaikai, mokiniai ir jaunimas, dalinis finansavimas bei neformaliojo ugdymo projektų rėmimo konkurso organizavimas, siekiant, kad projektuose dalyvautų ne mažiau kaip 10 procentų vienos lyties atstovų“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo projektų rėmimo konkursą laimėjusių projektų vykdytojų ir jiems skiriamų lėšų sąrašą.

Kaišiadorių rajone nustatyti dar du AKM atvejai
2016-08-09

   Šiemet Kaišiadorių rajone užfiksuoti jau šeši  Afrikinių kiaulių  maro  atvejai.  Afrikinis  kiaulių  maras pirmą kartą Kaišiadorių rajone buvo užfiksuotas liepos mėnesio pradžioje Kruonio seniūnijoje, antrą kartą - Miežonių (Palomenės sen.), trečią kartą - Pyplių (Kaišiadorių  apylinkės sen.) ir ketvirtą kartą Vilkiškių (Kaišiadorių apylinkės sen.) kaimuose. Šią savaitę AKM užfiksuoti Pavuolio (Kruonio sen.) ir Palimšio (Žiežmarių apylinkės sen.) kaimuose.

Nutraukiama darbo sutartis su Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktore
2016-08-09

   Kaišiadorių rajono savivaldybė 2016 rugpjūčio 5 d. sudarė taikos sutartį  su Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktore Laimute Steponavičiene civilinėje byloje dėl dalies pažeidimų, už kuriuos buvo paskirtos drausminės nuobaudos, panaikinimo. Taip pat nuo 2016 m. lapkričio 14 d. šalių susitarimu su Laimute Steponavičiene nutraukiama darbo sutartis. 

Gautas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus
2016-08-09

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija gavo kvietimą teikti projektinius pasiūlymus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijos į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Informacija dėl nukelto renginio
2016-08-09

   Koncertinė firma EMIDIJA informavo, kad renginys „SUPERFIESTA”, turėjęs vykti 2016 rugpjūčio 7 d., Kaišiadoryse užeigos „Po vežimu” teritorijos pliaže, dėl blogų oro sąlygų yra nukeltas į š.m. rugpjūčio 15 d.

Šiemet – didesnė parama mokinio reikmenims
2016-08-04

   Siekiant paremti nepasiturinčias šeimas, auginančias mokyklinio amžiaus vaikus, ir padėti joms pasiruošti mokyklai, prasidedant naujiems mokslo metams mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų gali gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti.

Kaišiadorių rajone nustatyti keturi AKM atvejai
2016-08-04

   Šiemet Kaišiadorių rajone užfiksuotas jau  ketvirtas Afrikinių kiaulių  maro  atvejis.  Afrikinis  kiaulių  maras pirmą kartą Kaišiadorių  rajone buvo užfiksuotas liepos  mėnesio  pradžioje Kruonio  seniūnijoje,  antrą kartą - Miežonių (Palomenės sen.), trečią kartą - Pyplių (Kaišiadorių  apylinkės sen.) ir ketvirtą kartą Vilkiškių (Kaišiadorių  apylinkės sen.) kaimuose.

Kaišiadorių rajone nustatytas antras AKM atvejis
2016-08-04

   Šiemet Kaišiadorių rajone jau antrame ūkyje kiaulėms diagnozuotas afrikinis kiaulių maras (AKM). Miežonių kaime (Palomenės sen., Kaišiadoerių raj.) esančiame ūkyje gaišus vienai kiaulei, jai buvo patvirtintas AKM. Iš viso čia augintos trys kiaulės.

Informacija apie parengtą ŽŪK „AGRO AVES GROUP“ planuojamos ūkinės veiklos paukštienos perdirbimo įmonė poveikio aplinkai vertinimo programą
2016-08-04
   Informacija apie parengtą poveikio splinkai programą

   Planuojamos ūkinės veiklos, paukštienos perdirbimo įmonė, poveikio aplinkai vertinimo programa
Dėl pratybų organizavimo
2016-08-03

   Nuo Š. m. rugpjūčio 8 d. 14.00  val. iki  š. m. rugpjūčio 11 d. 17.00  val. Kaišiadorių  rajono  apylinkėse Lietuvos  kariuomenės Mechanizuotos pėstininkų brigados „Geležinis  vilkas“  Žvalgybos kuopos kariai vykdys lauko  taktikos pratybas. Pratybose dalyvaus 80 karių, 10 ratinių transporto priemonių, 1 sraigtasparnis, bus naudojama pirotechnika.

Informacija dėl Savivaldybės mero atostogų
2016-08-03

   Informuojame, kad nuo š. m. rugpjūčio 8 iki 19 dienos Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus išeina kasmetinių atostogų. Atostogų laikotarpiu mero pareigas atliks mero pavaduotojas Algimantas Janavičius.

Priimtas sprendimas dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų sutvarkymo
2016-08-03
Varėnoje vyks keturioliktasis grybavimo čempionatas
2016-08-03
   Kvietimas į grybavimo čempionatą
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija kreipėsi dėl Kalno g. 1, Gudienos k. Kaišiadorių apyl., sen. esančių apleistų statinių
2016-08-03

   2014 m. balandžio 15 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (3.7-V8)-3-1046, 2016 m. kovo 7 d. raštu Nr. (3.8-V8)-3-742 kreipėsi į dėl statybinių ir kenksmingų atliekų sutvarkymo, teritorijos aptvėrimo. Po minėtų įspėjimų nebuvo atlikta jokių veiksmų, kurie sumažintų pavojingą konstrukcijų deformaciją turinčių statinių griūties grėsmę, užtikrintų pavojingų atliekų nepatekimą į aplinką.

Pritarta trijų Kaišiadorių miesto gatvių rekonstrukcijai ir Dviračių tako įrengimui
2016-08-02

   2016 m. liepos 28 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba pritarė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos teikiamam projektui „Kaišiadorių miesto V. Kudirkos, Maironio ir J.Basanavičiaus gatvių rekonstravimas, dviračių tako prie kelio Nr. 142  nuo Ąžuolyno g. iki Kalno g. įrengimas“. Projekto  tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.

Kaišiadorių rajone bus plečiama komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra
2016-08-02

   Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2016 m. liepos 28 d. priėmė sprendimą „Dėl pritarimo projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas – sukurti ar plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Kviečiame į konferenciją
2016-08-02
Žaslių kultūros centras teiks įvairias atlygintinas edukacines paslaugas
2016-08-01

   Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimu buvo patvirtinta Žaslių kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainos apskaičiavimo metodika bei patvirtintos atlygintinos paslaugos.

Susitikime su futbolo federacijos vadovais aptarta Kaišiadorių miesto stadiono rekonstrukcija
2016-08-01

   Kaišiadorių rajono savivaldybėje vyko susitikimas su Lietuvos futbolo federacijos (LFF) prezidentu Edvinu Eimontu ir LFF Generaliniu direktoriumi Nerijumi Dunausku. Susitikime Savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Administracijos direktorius Česlovas Neviera ir Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro direktorius Dainius Tamulevičius su LFF vadovais aptarė bendradarbiavimo galimybes rekonstruojant Kaišiadorių miesto stadioną.

Pritarta socialinių paslaugų teikimo plėtros projektams Kaišiadorių rajone
2016-08-01

   2016 m. liepos 28 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba pritarė pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę finansuojamiems trims projektams.

Kviečiame dalyvauti Vilniaus maratone ir laimėti Seimo taurę!
2016-07-29
Keleivių dėmesiui!
2016-07-29

   Nuo š .m. rugpjūčio mėn.1 d iki rugpjūčio mėn. 31 d. važiuoja autobusas maršrutu Kaišiadorys-Livintai per Pašulius antradieniais ir penktadieniais. Išvykimo laikas iš Autobusų stoties 6.30 val. ir 15.55 val.

   Informacija teikiama SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ telefonais: (346) 60 133; 8 686 80 853 ; 8 614 95 424

Informacija apie AB „Amber Grid“ Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo planus
2016-07-28

   Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (Statytojas) - AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116, Vilnius, tel. 8 5 232 7789, 8 5 236 0855, numato vykdyti Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje  (GIPL-LT) statybą.

Nuo 2016 metų rugpjūčio 1 d. keičiasi Leidimų įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, išdavimo tvarka
2016-07-27
Prasidės Dalios gatvės kapitalinio remonto darbai
2016-07-27

   2016 m. liepos 20 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija  ir UAB „Radė“ pasirašė sutartį dėl Dalios gatvės, kelyje  Kiemeliai – kolektyviniai sodai Kaišiadorių miesto seniūnijoje kapitalinio remonto atlikimo. Remonto darbų metu bus nutiesta 755 metrai 4,5 metro pločio asfaltbetonio dangos gatvė, įrengtos nuovažos, sutvarkyti kelkraščiai, vandens nuvedimas.

Rugpjūtis - judėjimo mėnuo
2016-07-27
Archyvas 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Rugpjūtis
    2016     
 
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


  

   
          

   

      

      

Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        Sužinok apie mokesčių
                  pakeitimus

        

    

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt
dokumentai@kaisiadorys.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188773916. © Kaišiadorių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.