Į pradžią KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku - trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54
Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Zona be korupcijos

Informacija  apie atsakomybę  korupcinio   pobūdžio   teisės pažeidimus

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS
2015 METŲ VEIKLOS
PLANAS

ĮSAKYMAS
DĖL CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO, PRIEMONIŲ PLANAVIMO IR
INFORMACIJOS TEIKIMO 2015 METAIS

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
 
 
                        teismas
   
       

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
GyventojamsVerslininkamsTuristams
Naujienos
Savivaldybės atstovais lankėsi Kauno informacinių technologijų mokykloje
2016-09-27

   Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovai rugsėjo 21 d. lankėsi Kauno informacinių technologijų mokykloje (KITM) ir susitiko su direktorium Juozapu Dambrausku bei kitais mokyklos atstovais.

Kviečiame teikti paraiškas dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą
2016-09-27

   Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkurso paraiškos forma

   Užpildytas paraiškas iki lapkričio 1 dienos pateikti adresu Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, į 217A kab. jaunimo reikalų koordinatorei Eglei Grendienei.

   Daugiau informacijos Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.ndt.lt/.

Visuomenė kviečiama prisiminti išskirtinius karių ir piliečių poelgius
2016-09-27
Mieli socialiniai darbuotojai,
2016-09-27

   Jūsų buvimas šalia tų, kuriems reikalinga pagalba, Jūsų pastangos, į šių žmonių gyvenimus atneša daugiau šiltų spalvų, tikėjimo. Vieniems Jūs esate viltis, kitiems- paguoda. Vieniems Jūs esate kelrodė žvaigždė, rodanti teisingą gyvenimo kelią, kitiems - vienintelis žmogus gyvenime. Dažnai būnate  geriausias draugas. Vieniems jūs mokytojas, kitiems - gydytojas ar psichologas.  Kiek daug savy jūs turite… Ačiū už tai, kad dirbate šį be galo reikalingą ir prasmingą darbą. Ačiū už tai, kad tiesiate pagalbos ranką gyvenimo kely parklupdytam ar suklupusiam.

Su profesine švente, Mielieji!  Stiprybės ir sveikatos Jums!

Pagarbiai,                                                                                   
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Eglė Mockevičienė          
Gerbiamieji socialiniai darbuotojai,
2016-09-27

   Jūs, dirbdami sunkų, reikalaujantį begalinio atsidavimo, dvasinės stiprybės, kantrybės ir pasiaukojimo darbą, daugeliui žmonių padedate spręsti jų kasdienio gyvenimo problemas ir gyventi oriau, gražiau ir geriau. Žmonės, dirbantys šį kilnų darbą, verti didžiausios pagarbos. Nuoširdžiai dėkojame Jums už Jūsų indėlį stiprinant socialinę gerovę Kaišiadorių rajone, už nuoširdų rūpestį ir pagalbą silpnesniems, už tai, kad darote gerus darbus rūpindamiesi ne tik žmogaus kūnu, bet ir siela. Visiems Jums linkime dvasinės stiprybės ir tvirtybės, pagarbos ir visuomenės supratingumo ir palaikymo, stiprios sveikatos bei profesinės ir asmeninės sėkmės.

Su pagarba
Savivaldybės meras                                                 Vytenis Tomkus
Administracijos direktorius                                     Česlovas Neviera
Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
2016-09-26
Atnaujintas kelių ar gatvių, kuriuose prasidėjo arba artimiausiu metu prasidės remonto darbai
2016-09-26
sąrašas
Kviečiame į šeimų futbolo dieną
2016-09-26
Pasaulio sveikatos organizacijos judėjimo „Sveiki regionai“ konferencija Kaune
2016-09-26

   Kauno rajone, Raudondvario dvare vyko 23-ioji Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) koordinuojamo judėjimo „Sveikų regionų tinklo“ konferencija. Kauno  regionas taip pat  yra Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) judėjimo „Sveiki regionai“ dalis.

Kelių ar gatvių, kuriuose prasidėjo arba artimiausiu metu prasidės remonto darbai sąrašas
2016-09-23
Europos atliekų mažinimo savaitė
2016-09-21

   Aplinkos ministerija, koordinuojanti Europos atliekų mažinimo savaitės (lapkričio 19-27 d.) renginius Lietuvoje, kviečia valstybės ir savivaldos institucijas, privačias įmones, akademinę bendruomenę organizuoti šiai savaitei skirtus renginius.

Dėl keleivinių traukinių eismo organizavimo pakeitimų š.m. spalio 24-29 d.
2016-09-21
Šokiai visiems – 2016
2016-09-21

   2016 m. spalio 22 d. Alytaus sporto rūmuose (Naujoji g. 52) vyks tradicinis IV-asis tarptautinis šokių festivalis „Šokiai visiems–2016“, kurį organizuoja Lietuvos sportinių šokių federacijos lyga „Šokiai visiems“.

Komandinės varžybos

SOLO LOTINO varžybų taisyklės

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2016-09-20

įsakymas „Dėl fizinių asmenų lankymosi privačioje žemės ūkio ir miško paskirties valdoje apribojimo“

Konstitucijos egzaminas 2016
2016-09-20
   

Kvietimas Lietuvos savivaldybėms

   Rugsėjo 27 d., antradienį, 12 val., Kaišiadorių rajono bendruomenė kviečiama dalyvauti Konstitucijos egzamine ir išmėginti savo Konstitucijos žinias. Jubiliejiniame 10-ame Konstitucijos egzamine taip pat kviečiami dalyvauti visi Lietuvos piliečiai, moksleiviai ir nuteistieji. Egzamino užduotys bus parengtos skirtingoms tikslinėms grupėms: teisinį išsilavinimą turintiems ir jo siekiantiems piliečiams bei piliečiams, neturintiems ir nesiekiantiems teisinio išsilavinimo.

Kvietimas dalyvauti nacionaliniame paramos konkurse „Jaunimo iniciatyva''
2016-09-19

   Gintaro Steponavičiaus paramos fondas  norėdamas paskatinti jaunimo pilietiškumo vystymą rengia pilietinių projektų konkursą pavadinimu „Jaunimo iniciatyva”. Jo pagrindiniai tikslai – jaunimo iniciatyvų skatinimas regionuose, jaunimo projektų rengėjams suteikti pakankamą metodinę bei materialinę pagalbą šių projektų vykdymui. Įkvėpti 2015m. vykusio „Jaunimo iniciatyvų'' projekto sėkme, kviečiame dalyvauti ir šiemet.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tarnybos direktoriaus
2016-09-16
įsakymas dėl Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. K1-800 „Dėl buferinės afrikinio kiaulių maro zonos nustatymo“ pakeitimo 
Atviras Lietuvos savivaldybių kreipimasis į būsimus LR Seimo narius
2016-09-15
Prašymas ligos pašalpai gauti
2016-09-14

VIENĄ KARTĄ UŽPILDYK IR PAMIRŠK!

Kviečiame teikti paraiškas antikorupcinių iniciatyvų atrankai
2016-09-14
Sveikatos apsaugos ministerija, vykdydama korupcijos prevencija sveikatos priežiūros sistemoje, skatindama aktyvesnį visuomenės dalyvavimą antikorupcinėje veikloje, kviečia valstybės ir savivaldybės įstaigas, kitus fizinius ir juridinius asmenis teikti paraiškas apie sveikatos sistemoje 2016 m. įvykdytas ar vykdomas, planuojamas įgyvendinti veiksmingas antikorupcines iniciatyvas.
Keleivių dėmesiui!
2016-09-13

Visą SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ autobusų tvarkaraštį galite rasti www.kaisiadoriupaslaugos.remo.lt 

Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Europos komisiją dėl AKM
2016-09-13
Socialinės paramos skyrius informuoja
2016-09-13

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia konkursą 2017 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti.

Rugsėjo 16-18 dienomis Kaišiadorių rajone vyks karinės pratybos
2016-09-13
Kauno regiono savivaldybių merų tarptautinio bendradarbiavimo vizitas
2016-09-13

Bioblingeno apskritis (Vokietija)

2016 m. rugsėjo 1-4 d.

Kviečiame visas Kaišiadorių rajono įmones dalyvauti "Judriausios įmonės" konkurse
2016-09-12


Konkurso  nuostatus  galite  rasti  čia: http://kaisiadorysvsb.lt/upload/user_uploads/PDF/
Judriausios_%C4%AFmon%C4%97s_nuostatai.pdf
Pritarta Savivaldybės projektui „Užterštų teritorijų tvarkymas“
2016-09-12

 Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) informavo, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės projektas yra įtrauktas į 2016-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05,6,1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“ valstybės projektų sąrašą.

 Kaišiadorių rajono savivaldybės informacija

Išsipildymo akcija
2016-09-09
Daugiau informacijos
Darsūniškio savanoriams ugiagesiams perduotas automobilis
2016-09-09
Regionų verslininkams bus pristatytas Verslo konsultantų tinklas
2016-09-09
Institucinės globos pertvarka įsibėgėja – nuveikti darbai, artimiausi planai
2016-09-09

Nuo šiol energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojai visą reikalingą informaciją ras naujoje interneto svetainėje www.energetikosabc.lt.
2016-09-09

Kaišiadorių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjai ir jų parengtos programos
2016-09-08
2016 rugsėjo 23 dieną 17 val. prasidės įvadiniai mokymai, skirti asmenims ir šeimoms, ketinantiems globoti ar įsivaikinti vaikus
2016-09-07

Mokymų vieta: Kaunas, Savanorių pr. 371- 201 ( Kauno rajono savivaldybės administracijos pastatas).

Daugiau informacijos apie vaikų globą ir įvaikinimą galite gauti savivaldybės  Vaiko teisių apsaugos skyriuje (111,  112 kab., tel. 8 346 20297, 8 346 20492,  8 346 20471)  ir Paramos šeimai centre "Darnūs namai", tel. 860980270.
Autobusų tvarkaraščio pasikeitimai
2016-09-06
Nuo rugsėjo 7 dienos važiuoja autobusas Kaišiadorys - Sodų bendrija „Baltasis berželis“.
Nuo rugsėjo 1 dienos galioja naujas autobusų tvarkaraštis.

Tvarkaraščius galite rasti adresu www.kaisiadoriupaslaugos.remo.lt
Kviečiame į seminarą „VERSLO PRADŽIA“
2016-09-05

Nutraukta darbo sutartis su SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktorės pavaduotoju
2016-09-02

Šalių susitarimu nuo 2016 m. rugpjūčio 19 d. buvo nutraukta darbo sutartis su SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktorės pavaduotoju Virginijumi Pavilioniu. Virginijus Pavilionis SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktorės pavaduotoju dirbo nuo 2016 m. sausio 4d.

Kaišiadorių rajono savivaldybės informacija

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ atsinaujino – įsigijo tris autobusus
2016-09-02
Informuojame,
2016-09-01

   Socialinės paramos skyrius informuoja, kad rengiamas 2017 m. socialinių paslaugų planas. Prašome socialinius partnerius, socialinių paslaugų teikėjus, bendruomenes ir kt. teikti siūlymus, nuomonę rajono socialinių paslaugų poreikio ir/ar plėtros klausimais iki 2016 m. rugsėjo 30 d. el. paštu: soc.parama@kaisiadorys.lt.

Mielieji,
2016-09-01

   Mokslo ir žinių  diena - tai graži ir prasminga šventė, kuri simbolizuoja pažinimo, tobulėjimo, naujų darbų, tikslų ir svajonių pradžią. Linkime, kad mokykloje visuomet lydėtų siekis mokytis, noras pažinti, kad kasdieninės žinios skatintų tobulėti, kantriai mokytis ir mokyti kitus. Tegul mokykla tampa antraisiais namais, kuriuose visuomet lydėtų abipusė pagarba ir draugiškumas, supratimas ir parama.

   Rugsėjo 1-osios proga linkime, kad  žengiant mokslo keliu visuomet būtumėt drąsūs ir atkaklūs, kūrybiški, kantrūs ir kasdien džiaugtumėtės naujais atradimais.

Savivaldybės meras                                                  Vytenis Tomkus
Administracijos  direktorius                                     Česlovas Neviera
Savivaldybės meras kartu su Kauno regiono merais išvyksta į Kauno regiono merų tarptautinio bendradarbiavimo vizitą
2016-08-31

   Rugsėjo 1 – 4 dienomis Savivaldybės meras Vytenis Tomkus su Kauno regiono savivaldybių merų tarptautinio bendradarbiavimo vizitu lankysis Bioblingeno apskrityje (Vokietija). Kauno regionas ir Bioblingeno apskritis sėkmingai bendradarbiauja nuo 2012 metų. Šis vizitas skirtas bendradarbiavimo intensyvinimui ir dalijimuisi gerąja patirtimi pagal aktualių temų programą.

Apžiūrėtas švietimo įstaigų pasirengimas naujiems mokslo metams
2016-08-31

   Švietimo įstaigose apsilankęs Savivaldybės meras Vytenis Tomkus, jo pavaduotojas Algimantas Janavičius, Administracijos direktorius Česlovas Neviera bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė susitiko su švietimo įstaigų vadovais, apžiūrėjo per vasarą atliktus darbus ir pasiruošimą artėjantiems mokslo metams taip pat aptarė aktualiausias įstaigų problemas.

Archyvas 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Rugsėjis
    2016     
 
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


  

   
  
      
  

   

      

      

Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        Sužinok apie mokesčių
                  pakeitimus

        

    

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt
dokumentai@kaisiadorys.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188773916. © Kaišiadorių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.