Į pradžiąKAISIADORYS 
DISTRICT MUNICIPALITY

Office hours: 

Monday – Thursday 
8.00 -12.00 and 12.45 - 17.00

Friday
8.00 - 12.00  and 12.45 - 15.45

Wednesday
until 19.00, 119 cab. only

           
              
 
 
 

 
 
 

Spausdinti
lit
For the disabled
Sužinok apie mokesčių pakeitimus_LIT

 Siekiant bendradarbiauti su savivaldybių institucijomis ir valstybinėmis įstaigomis teikiant operatyvią informaciją mokesčių mokėtojams apie mokesčių įstatymų ir juos reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus informuojame apie esminius įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir (arba) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) viršininko įsakymų, reglamentuojančių mokesčių mokėjimą, pakeitimus 2011 m spalio 1 dienai.

  Gyventojų pajamų mokestis

*                                     VMI prie FM informuoja, kad pasikeitė gyventojų, vykdančių individualią veiklą, Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų išrašymo tvarka. Informacinį pranešimą galite skaityti čia: svetainėje.

Pridėtinės vertės mokestis

 *                                    VMI prie FM pakeičia ir papildo leidinį ,,Transporto nuomos paslaugų apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu". Šis leidinys atnaujintas atsižvelgiant į Tarybos reglamento Nr. 282/2011 nuostatas dėl transporto nuomos paslaugų .

Atnaujintas leidinys yra paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt/lt/Naujienos/Leidiniai/Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Leidinį skaityti čia: svetainėje.

Pelno mokestis

*                                     VMI prie FM parengė Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 33 str. 1, 2 ir 58 str. 16 d. 2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 1.2.3 punkto papildymą. Komentaro papildymą galite skaityti čia: svetainėje.

Žemės mokestis

 VMI prie FM informuoja, kad nuo 2011 m. rugsėjo 16 dienos įsigalioja VMI prie FM viršininko 2011-09-09 įsakymas Nr. VA-95 ,,Dėl VMI prie FM viršininko 2006-06-09 įsakymo Nr. VA-55 ,,Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2011, Nr. 113-5356). Įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma. VMI prie FM informacinį pranešimą galite skaityti čia: svetainėje.

 Taip pat VMI prie FM primena, jog žemės mokestį jos savininkai turi sumokėti iki šių metų lapkričio 2 dienos. Informacija apie mokesčių mokėtojų valdomus žemės sklypus, mokėtiną žemės mokestį jau yra patalpinta VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje, adresu http://deklaravimas.vmi.lt/, o tuos žemės savininkus, kurie dar nėra EDS vartotojais, popierinės deklaracijos jau pasiekė ir klasikiniu paštu.

 „Šiemet VMI pirmą kartą žemės mokesčio mokėtojams klasikiniu paštu išsiuntė (tik tiems, kurie nėra EDS vartotojais) žemės mokesčio deklaracijas su specialiu brūkšniniu kodu („BAR kodu"), kuris artimiausiu metu leis žemės mokestį sumokėti UAB Perlo paslaugos terminaluose - teigia VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, ir pažymi, jog kitiems įmokų surinkėjams pritaikius sistemas, gyventojai mokesčius sumokėti taip pat galės ir tose vietose, kur naudojami „BAR kodo" skaitytuvai.

 VMI informuoja, jog gyventojai norėdami sumokėti žemės mokestį už kitus asmenis, pvz. savo šeimos narius (tėvus, sutuoktinius ir pan.) mokėjimo dokumente privalo nurodyti ne tik mokėjimo paskirtį (žemės mokestis), bet ir asmens, už kurio valdomą žemę šis mokestis yra mokamas, duomenis, t.y. žemės savininko asmens kodą.

 Šiais metais, gavus informaciją iš trečiųjų šaltinių bei ją išanalizavus, daliai mokesčių mokėtojų (apie 17 tūkst.) buvo patikslintos mokėtinos žemės mokesčio sumos už 2007- 2010 metus. Beveik 5 tūkst. mokesčių mokėtojų permoka siekia 86,5 tūkst. litų. Permokėtos sumos bus įskaitomos 2011-ujų metų žemės mokesčiui padengti, o tiems gyventojams, kuriems prievolės sumokėti žemės mokestį už 2011 m. nebėra, pateikus prašymą VMI bus galima susigrąžinti.

 „VMI formuodama žemės mokesčio deklaracijas taip pat įvertino Valstybinės įmonės Registrų centro atnaujintą informaciją apie gyventojų žemės sklypus: pasikeitusius sklypų plotus, sklypų vertę, žemės įsigijimo dokumentų pradžios ir pabaigos datas, gautą papildomą informaciją iš testamentų registro apie paveldėtojus ir perskaičiavo žemės mokestį už ankstesnius mokestinius laikotarpius. Todėl po perskaičiavimo  apie 5 tūkst. gyventojų 2011m. žemės mokesčio suma bus sumažinta, o daliai (iki 12 tūkst.) ji padidės", - pasakoja V. Vildžiūnaitė, ir primena, jog tokiems žemės mokesčių mokėtojams kuriems už 2007- 2010 metus žemės mokesčio suma buvo perskaičiuota, pateiktoje žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijoje už 2011 metus automatiškai bus apskaičiuota, kiek žemės mokesčio iš viso jis turi sumokėti arba kiek gali susigrąžinti lėšų. Jokie delspinigiai už ankstesnius laikotarpius apskaičiuotas papildomas sumas nebus skaičiuojami iki lapkričio 2d.

 VMI akcentuoja, jog žemės mokesčių mokėtojui pateikiamoje deklaracijoje nurodytas mokesčių specialistas ir pateikti jo kontaktai. VMI atstovas, mokesčių mokėtojui pageidaujant, galės išaiškinti kaip susigrąžinti žemės mokesčio permoką, permokos ar nepriemokos atsiradimo priežastis.

 „Kaip ir praėjusiais metais, šiemet didžiajai daliai žemės mokesčio mokėtojų mokėtina suma nesiekia 50 litų. Tokių visoje šalyje yra apie 322 tūkstančių, kitiems priskaičiuotos sumos yra kiek didesnės. Visgi norėtume priminti, kad žmogus, turintis finansinių sunkumų, gali kreiptis į mokesčių inspekciją pagalbos", - primena VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė.

 VMI primena, jog žemės mokesčio mokėtojas, turintis laikinų finansinių sunkumų, gali kreiptis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją dėl galimybės mokestinę nepriemoką mokėti dalimis. Jei gyventojui reikia valstybės paramos, tokio gyventojo mokestinės nepriemokos gali būti pripažintos beviltiškomis ir neišieškomos, kol nepasikeis mokesčių mokėtojo ekonominė socialinė padėtis. Tokie mokesčių mokėtojai galės būti atleisti nuo priskaičiuotos, bet nesumokėtos žemės mokesčio delspinigių sumos dėl jų sunkios ekonominės ir socialinės padėties.

Mokesčių mokėtojas informaciją apie mokėtiną žemės mokestį gali sužinoti VMI Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882. Taip pat gali kreiptis į mokesčių specialistą, kurio kontaktai pateikti žemės mokesčio deklaracijoje. Daugiau informacijos žemės mokesčio klausimais galima gauti apsilankius VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, adresu: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1003271

Akcizai

 VMI prie FM vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu bei VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) taikymo praktiką, parengė Akcizų įstatymo šeštojo skirsnio (Gamtinių dujų apmokestinimas) apibendrintą paaiškinimą (komentarą).

Apibendrintas paaiškinimas yra suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2011 m. rugpjūčio 29 d. raštu ((14.17-02)-5K-1120044)-6K-1109786. Minėtą komentarą galite skaityti čia: svetainėje.

Kiti:

Atsižvelgdami į mokesčių mokėtojų lūkesčius gauti kokybiškas konsultacijas bei siekiant užtikrinti efektyvų ir sklandų mokesčių mokėtojų švietimą bei konsultavimą, nuo šių metų spalio 4 dienos konsultacijos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje  teikiamos vieno langelio principu tokiais būdais:

- Telefonu 1882 (skambinant iš užsienio tel. +370 5 2553190, kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams - 8 700 55 882).

- El. būdu, paklausimą pateikus per žemiau esančią aplikaciją: spausti čia: Elektroniniai paklausimai.

- Raštu (paklausimus mokesčių mokėtojai turi siųsti adresu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16 - osios g. 15, LT-01514 Vilnius).

Pažymime, kad mokesčių mokėtojai savarankiškai gali rasti jiems rūpimą informaciją Mokesčių informacijos centro konsultacinės medžiagos duomenų bazėje.

VMI maloniai primena, kad mokesčių mokėtojai pageidaujantys daugiau informacijos mokesčių teisės aktų praktinio taikymo, mokestinių procedūrų klausimais, gali dalyvauti VMI prie FM organizuojamuose seminaruose. Visą informaciją apie minėtus seminarus rasite čia: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1002763

- - -

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija teikia pagalbą apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms Europos vyrų krepšinio čempionato Lietuvoje metu

 

2011 m. rugpjūčio 4 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - Kauno AVMI) informuoja, jog padės sąžiningam verslui, norinčiam legaliai vykdyti ekonominę veiklą Europos vyrų krepšinio čempionato metu, teikdama konsultacijas, praktinę informaciją, kaip teisingai deklaruoti ir sumokėti mokesčius, kada būtina registruoti veiklą, informuos, ką turėtų žinoti skirtingas paslaugas norinčios teikti bendrovės ir gyventojai.

 Mokesčių mokėtojai, norėdami gauti konsultacijas jiems rūpimais mokestiniais klausimais, kviečiami naudotis šiomis Kauno AVMI teikiamomis paslaugomis:

 *      Žodinės konsultacijos, teikiamos adresu Juozapavičiaus pr. 57, Kaune, I-IV 8-17 val., V- 8-15 val.; pietų pertrauka: 12-12.45 val. Mokesčių mokėtojų patogumui rekomenduojame į žodines konsultacijas registruotis iš anksto telefonu Kaune - 405226 arba per interneto svetainės www.vmi.lt skyrelį „El. paslaugos à Registracija į žodines konsultacijas".

 *      Seminarai aktualiomis mokestinėmis temomis. Visą skelbiamą bei nuolat atnaujinamą informaciją apie seminarus galima rasti interneto svetainės www.vmi.lt skyrelyje „Naujienos à Seminarai".

 *      Elektroniniai paklausimai. Mokesčių mokėtojai, taupydami savo laiką, rūpimus klausimus gali pateikti ir elektroniniu būdu interneto svetainės www.vmi.lt skyrelyje „El.paslaugos à Elektroniniai paklausimai". Į gautas užklausas iš apgyvendinimo ir viešojo maitinimo paslaugas teikiančių įmonių bus reaguojama bei atsakoma operatyviai.

 *      Konsultacijos trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

 Pažymėtina tai, jog jokių specialių veiksmų, kurie galėtų trukdyti verslui, mokesčių inspekcija neplanuoja. Vis dėlto būtina akcentuoti, jog mokesčių administratorius kaip visuomet operatyviai reaguos į pranešimus apie daromus mokestinius pažeidimus, stebės bei analizuos tiek įmonių, tiek gyventojų veiklą prieš čempionatą bei jo metu. Kauno AVMI sieks užtikrinti, kad sukčiaujančios bendrovės ar nelegaliai veiklą vykdantys gyventojai, sumanę pasipelnyti čempionato metu, neįgautų konkurencinio pranašumo prieš sąžiningai mokesčius mokančius verslininkus. Mokesčių mokėtojai kviečiami bendradarbiauti su Valstybine mokesčių inspekcija ir apie pastebėtus mokestinius pažeidimus Europos vyrų krepšinio čempionato metu informuoti trumpuoju VMI trumpuoju pasitikėjimo telefonu 1882.

 - - -

 Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

   Siekiant bendradarbiauti su savivaldybių institucijomis ir valstybinėmis įstaigomis teikiant operatyvią informaciją mokesčių mokėtojams apie mokesčių įstatymų ir juos reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus informuojame apie esminius įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir (arba) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) viršininko įsakymų, reglamentuojančių mokesčių mokėjimą, pakeitimus 2011 m rugpjūčio 1 dienai.

  Gyventojų pajamų mokestis

 *                        VMI prie FM informuoja, kad  2011-06-22 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XI-1501 (Žin., 2011, Nr. 86-4143) pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 5 punktas. Informacinis pranešimas čia: svetainėje.

*                         VMI prie FM parengė ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija suderino Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 14 d. ir 17 str. 1 d. 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą. Šį komentaro pakeitimą skaityti čia: svetainėje.

*                         VMI prie FM paaiškina netesybų, žalos ir negautų pajamų (kaip žalos dalies) sąvokas ir jų, kaip gyventojų gaunamų pajamų, apmokestinimo pajamų mokesčiu tvarką. Informacinis pranešimas čia: svetainėje.

*                         2011-07-13 Valstybės žiniose Nr. 86-4142 paskelbtas Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 2011-08-01.

 Turto deklaravimas

*                        VMI prie FM 2011-07-07 raštu Nr. (18.22-31-1)-R-6451 paaiškino, kaip valstybės garantuojamą teisinę pagalbą pageidaujantys gauti gyventojai turto deklaracijose turi apskaičiuoti ir deklaruoti gautas pajamas. Minėtą raštą skaityti čia: svetainėje.

Pridėtinės vertės mokestis

*                         VMI prie FM parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau - PVM įstatymas) 4 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą dėl PVM įstatymo nuostatų taikymo, kai prekės tiekiamos pagal lizingo sutartis. Šį komentaro papildymą skaityti čia: svetainėje.

*                         VMI prie FM parengė PVM įstatymo 56 straipsnio 3 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 5 punkto papildymą. Šį komentaro papildymą skaityti čia: svetainėje.

*                         VMI prie FM parengė PVM įstatymo 101 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro)  pakeitimą ir  papildymą. Šį komentaro papildymą skaityti čia: svetainėje.

*                         VMI prie FM informuoja apie parengtą atnaujintą leidinį ,,Fizinio asmens atmintinė apie pridėtinės vertės mokestį".

Pelno mokestis

*                         VMI prie FM informuoja, kad nuo 2011 m. liepos 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau - PMĮ) 37 -1 straipsnis, kuris numato, kad: Lietuvos vieneto arba užsienio vieneto Europos Sąjungos valstybėje narėje nuolatinės buveinės išmokamos PMĮ 4 straipsnio 4 dalies 3 ir 5 punktuose nurodytos sumos (t.y. honorarai ir kompensacijų už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą pajamos) yra neapmokestinamos pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio. Tačiau tik tais atvejais, kai laikomasi PMĮ 37-1 straipsnyje išdėstytų reikalavimų. Informacinį pranešimą skaityti čia: svetainėje.

*                         VMI prie FM informuoja, kad parengė Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 4 dalies komentaro pakeitimą. Šį komentaro pakeitimą skaityti čia: svetainėje.

Nekilnojamojo turto mokestis

*                         VMI prie FM interneto svetainėje skelbiamas Įmonių, nepateikusių nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų ir nesumokėjusių mokesčio, sąrašas. Skaityti čia: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10822304

Akcizai

*                         VMI prie FM viršininko 2011-07-08 įsakymu Nr. VA-84 (Žin., 2011, Nr.89-4296) yra pakeistos Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2011-01-25 įsakymu Nr. VA-16 (Žin., 2011, Nr.14-637; 2011, Nr. 74-3582). Dauguma pakeitimų yra redakcinio pobūdžio, siekiant aiškiau išdėstyti kai kurias Taisyklių nuostatas. Informacinį pranešimą skaityti čia: svetainėje.

Nemokamas konsultacijas mokesčių klausimais žodžiu teikia Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos  Mokestinių prievolių departamento Švietimo ir konsultavimo skyrius  (A.Juozapavičiaus pr. 57, Kaune,  227, 229, 230, 232 kab.). Rekomenduojama į konsultacijas žodžiu registruotis iš anksto tel.  8 37  405 226 arba per VMI prie FM interneto svetainę www.vmi.lt >Registracija į žodines konsultacijas

Bendrąją informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI prie FM Mokesčių informacijos centras telefonu 1882 (skambinant iš kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams - 8 700 55 882). Naujausią informaciją apie mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą, mokesčių paaiškinimus ir komentarus, populiariausius klausimus bei atsakymus į juos galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt, skyriuje „Sužinok apie mokesčių naujoves" ir konsultacinės medžiagos duomenų bazėje, adresu: http://mic.vmi.lt.

Informaciją apie organizuojamus seminarus galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt >Seminarai

- - -

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 

Siekiant bendradarbiauti su savivaldybių institucijomis ir valstybinėmis įstaigomis teikiant operatyvią informaciją mokesčių mokėtojams apie mokesčių įstatymų ir juos reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus informuojame apie esminius įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir (arba) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) viršininko įsakymų, reglamentuojančių mokesčių mokėjimą, pakeitimus 2011 m liepos 1 dienai.

 Kasos aparatai

 *                   Nuo š. m. birželio 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. 661, Žin., 2011, Nr. 71-3406).

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo 30 punktas (reglamentavęs kasos aparatų profilaktinio patikrinimo tvarką) pripažintas netekusiu galios. Nuo š. m. birželio 12 d. nebeliko prievolės kas 12 mėnesių atlikti naudojamų kasos aparatų profilaktinį patikrinimą, išskyrus iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbrauktų modelių naudojamus kasos aparatus.

Tvarkos aprašo 16 punktas papildytas ketvirtąja pastraipa, pagal kurią kiekvienas iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparatas turi būti profilaktiškai aptarnautas ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinio kasos aparato profilaktinio aptarnavimo ar remonto. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiame papildyme nustatytas draudimas naudoti iš Sąrašo išbraukto modelio kasos aparatą, kuris nebuvo profilaktiškai aptarnautas ar remontuotas ilgiau kaip 12 mėnesių.

Tvarkos aprašo 36 punktas papildytas nuostata, suteikiančia teisę Valstybinei mokesčių inspekcijai nustatyti kitokius (negu nurodyta 35 punkte) individualia veikla besiverčiančių gyventojų naudojamų kasos aparatų spausdinamų kasos aparatų kvitų rekvizitus.

                 Pridėtinės vertės mokestis

*                   Nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigalioja Finansų ministro 2011-05-30 įsakymu Nr. 1K-200 (Žin., 2011, Nr. 68-3257) pakeistos Palankesnės arba nepalankesnės pridėtinės Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklės, patvirtintos Finansų ministro 2002-06-21 įsakymu Nr. 188 (Žin., 2002, Nr. 65-2686; 2008, Nr. 46-1737; 2009, Nr. 59-2310). Taisyklių 4 punktas išdėstytas taip: "Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadai Lietuvos Respublikoje, jos diplomatinio personalo nariams, administracinio ir techninio personalo nariams ir kartu gyvenantiems jų šeimų nariams (jei šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, o jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika) PVM ir akcizai grąžinami už visas Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes ir paslaugas, nenustačius minimalios piniginės sumos PVM sąskaitoms faktūroms arba kitiems vietoj jų teisės aktų nustatyta tvarka naudojamiems apskaitos dokumentams, pateikiamiems PVM ir akcizams grąžinti. Neatsižvelgiant į bendrųjų taisyklių 8 punktą, reikiami dokumentai  PVM ir akcizams grąžinti Užsienio reikalų ministerijai pateikiami mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos."

 

Pelno mokestis

 

VMI prie FM siekdama suvienodinti Pelno mokesčio įstatymo  taikymo tvarką, parengė PMĮ 12 str. 5 ir 16 punktų apibendrintus paaiškinimus (komentarus). Skaityti čia: svetainėje.

 

Pakeitimai 2011 m birželio 1 dienai.

Kasos aparatai

  *2011-05-10 Valstybės žiniose Nr. 55-2683 paskelbtas VMI prie FM viršininko 2011-04-29įsakymas Nr. VA-51 „Dėl VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymo Nr. V-255 "Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo". Įsakymu nustatyta, kad gyventojai, savo veikloje naudojantys kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas turi nurodyti Kasos aparato kasos operacijų žurnale. VMI parengė naująją šio žurnalo formą - atsirado naujas skyrius „Besiverčiančio individualia veikla gyventojo išlaidų apskaita". Šį žurnalą galima išsispausdinti iš VMI interneto puslapio, paspaudus nuorodą „Kasos aparatai smulkiesiems  verslininkams", arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse.

  Naudojantiems senos formos žurnalą naujo įsigyti neprivaloma - pakaks prie jau turimo senos formos žurnalo suformuoti naują žurnalą.

Gyventojų pajamų mokestis

   *VMI prie FM paskelbė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) (Žin., 2002, Nr. 73-3085) 16 straipsnio naujos redakcijos komentarą (apibendrintą paaiškinimą).

Skaityti čia: svetainėje.

  *VMI prie FM paskelbė GPMĮ 37 straipsnio apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) pakeitimą. Skaityti čia: svetainėje.

  *VMI prie FM paskelbė GPMĮ 17 str. 1 d. 43 punkto apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) pakeitimą. Skaityti čia: svetainėje.

  *2011-05-10 Valstybės žiniose Nr. 55-2680 paskelbtas Finansų ministro 2011-05-04 įsakymas Nr. 1K-172, kuriuo pripažintas netekusiu galios Finansų ministro 1999-03-05 įsakymas Nr.58 "Dėl Prekių pirkimo-pardavimo kvito formos ir Prekių pirkimo-pardavimo kvitų įsigijimo, pildymo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos".

  *2011-05-11 įsigaliojo VMI prie FM viršininko 2011-05-04 įsakymas Nr. VA-53 ,,Dėl VMI prie FM viršininko 2002-12-31 įsakymo Nr. 379 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2011, Nr. 55-2685). Informacinį pranešimą skaityti čia: svetainėje< easy:a="easy:a"><>

  * VMI prie FM praneša, kad, pakeistos leidinių ,,Nenuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų apmokestinimas" ir ,,Kaip apmokestinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo iš užsienio gautos pajamos" redakcijos. Skaityti čia: svetainėje.

  *Nuo 2011-05-01 įsigaliojo 2011-04-22 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr.1K-159 ,,Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-02-17 įsakymo Nr.1K-040 ,,Dėl gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" bei Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-160 ,,Dėl Finansų ministro 2002-12-24 įsakymo Nr. 415 ,,Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2011, Nr. 49-2399). Informacinį pranešimą skaityti čia: svetainėje.

  *VMI prie FM viršininko 2011 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-57 (Žin., 2011, Nr.60-2879) buvo pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų pildymo ir pateikimo taisyklės (toliau - Taisyklės).

  Esminis Taisyklių pakeitimas: nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai nuolatiniams Lietuvos gyventojams 2011 ir vėlesniais metais išmokėtas ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje deklaruos tik bendromis sumomis, t.y. deklaracijos FR0572A priede neprivalės nurodyti kiekvienam nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtų šių pašalpų sumų. 2011 ir vėlesniais metais gyventojams išmokėtos ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos bus deklaruojamos tik Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos FR0573A ir FR0573U prieduose. Taip pat nauja redakcija išdėstytas šių Taisyklių priedas.

 Pridėtinės vertės mokestis

  *VMI prie FM informuoja apie Europos Teisingumo Teismo sprendimą, priimtą byloje C-438/09 Boguslaw Juliusz Dankowski prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi  dėl pirkėjo, įsigijusio paslaugų  su PVM iš asmens neįregistruoto į PVM mokėtojų registrą, teisės į šių įsigytų paslaugų pirkimo PVM atskaitą ir apie  šio sprendimo taikymą Lietuvoje. nInformacinį pranešimą skaityti čia: svetainėje.

  *VMI prie FM paskelbė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 60 straipsnio 8 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą. Skaityti čia: svetainėje.

Pelno mokestis

  *VMI prie FM paaiškina apie įmokų į Garantinį fondą mokėjimą nuo ES įmonės filialo Lietuvoje darbuotojams apskaičiuoto darbo užmokesčio.   Skaityti čia: svetainėje.

  *Pakeistos užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos užpildymo taisyklės (patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002-02-08 įsakymu Nr.40 "Dėl užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos bei šios formos pildymo taisyklių patvirtinimo")

  (Žin., 2011, 60-2878). Pakeitimai nustato, kad DAS-1 formos nereikia teikti mokesčių administratoriui. Taisyklės papildytos 101 punktu, reglamentuojančiu, kaip turi būti elektroniniu būdu pateikiama deklaracija. Taip pat pakeistas punktas, reglamentuojantis sumokėto (mokėtino) pelno mokesčio perskaičiavimą.

 Akcizai

  *2011-05-25 įsigaliojo pakeistas VMI prie FM viršininko 2003-09-26 įsakymas
Nr. V-263 "Dėl Tabako gaminių sutikrinimo akto FR0578 formos, Alkoholio produktų
sutikrinimo akto FR0579 formos, Turto sunaikinimo akto FR0580 formos ir Turto 
sunaikinimo aktų apskaitos žurnalo FR0581 formos patvirtinimo" (Žin., 2011, 
Nr. 62-2961).
  *2011-05-07 Valstybės žiniose Nr. 54-2601 paskelbtas Lietuvos Respublikos
 Vyriausybės 2011-05-04 nutarimas Nr. 500, kuriuo nutariama pakeisti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003-02-03 nutarimą Nr. 145 "Dėl Atleistų nuo akcizų
 dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų
 žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr.14-544;  2004, Nr.
56-1943; 2010, Nr. 65-3236) ir išdėstyti 4-1 punktą taip: "4-1. Žemės ūkio veiklos
 subjektai, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka registruotus 
žemės ūkio veiklos subjektus, kurie verčiasi tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkyste,
gali papildomai įsigyti iki 15 procentų einamaisiais ūkiniais metais priklausančio gazolio,
 skirto naudoti  žemės ūkyje, atitinkamai mažinant ateinančiais  ūkiniais metais įsigyjamą
 minėto gazolio kiekį."
 Kiti

   *Informuojame Jus, kad nuo š. m. birželio 1 d. startuoja nauja Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos informacinė sistema (toliau - MAIS), o su tuo susiję pokyčiai gali būti svarbūs Jums ar Jūsų bendrovei.

  Pažymėtina, kad nuo birželio 1 d. keičiasi mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų kodai, mažėja jų skaičius, visiems VMI administruojamiems deklaruojamiems mokesčiams nustatomas vienas įmokos kodas - 1001 (paliekami atskiri įmokų kodai Gyventojų pajamų mokesčiui, Privalomojo sveikatos draudimo įmokoms, žemės mokesčiui).

  Dar viena naujovė - pasikeitę sumokėtų sumų įskaitymo principai (tai itin svarbu juridiniams asmenims, ypač turintiems ilgalaikių įsiskolinimų biudžetui).

  Visas naujoves, susijusias su startuojančia Mokesčių apskaitos informacine sistema rasite VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, skyrelyje „Mokesčių apskaitos informacinė sistema (MAIS)", adresu: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10822582 .

 

  *2011-05-05 Valstybės žiniose paskelbtas įsakymas Nr.VA-54/1B-2 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo".

 

  Nemokamas konsultacijas mokesčių klausimais žodžiu teikia Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos  Mokestinių prievolių departamento Švietimo ir konsultavimo skyrius  (A.Juozapavičiaus pr. 57, Kaune,  227, 229, 230, 232 kab.). Rekomenduojama į konsultacijas žodžiu registruotis iš anksto tel.  8 37  405 226 arba per VMI prie FM interneto svetainę www.vmi.lt >Registracija į žodines konsultacijas

  Bendrąją informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI prie FM Mokesčių informacijos centras telefonu 1882 (skambinant iš kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams - 8 700 55 882). Naujausią informaciją apie mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą, mokesčių paaiškinimus ir komentarus, populiariausius klausimus bei atsakymus į juos galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt, skyriuje „Sužinok apie mokesčių naujoves" ir konsultacinės medžiagos duomenų bazėje, adresu: http://mic.vmi.lt.

  Informaciją apie organizuojamus seminarus galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt >Seminarai

 

 
Login
Prisijungti per VAIISIS

Calendar of events
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
September
    2017     

 
 
Subscribe news

Subscribe

 


 


 

              Jų ieško artimieji

 

        Sužinok apie mokesčių
                  pakeitimus

      

 

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 441, faks. (8 346) 51 244, el. paštas meras@kaisiadorys.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188773916. © 2010 Kaišiadorių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.