KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Savivaldybės valdomos įmonės
    Veikla ir ataskaitos
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       
  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Kauno regiono savivaldybių administracijų direktorių tarptautinio bendradarbiavimo vizitas į Edinburgą (Jungtinė Karalystė) ataskaita

   2019 m. rugpjūčio 6 - 9 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybių administracijų direktorių tarptautinio bendradarbiavimo vizitas į Edinburgą (Jungtinė Karalystė). Vizitas buvo skirtas kontaktų užmezgimui, galimų bendradarbiavimo sričių ir projektinių idėjų identifikavimui ir patirties mainams. Vizitas organizuotas įgyvendinant Regioninės plėtros strategiją (2019 m. VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros darbo planą) ir joje numatytą Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo programą, skirtą plėtoti geros kaimynystės ryšius, formuoti palankų Kauno regiono įvaizdį tarptautinėje arenoje, skatinti nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir įgyvendinti darnią regiono ekonominę ir socialinę plėtrą, vystant tarptautinio bendradarbiavimo ryšius įvairiose veiklos sferose.


   Vizite į Edinburgą dalyvavo Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Birutė Gailienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, taip pat VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros direktorė Lina Misiukevičienė ir VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros vyr. projektų vadovė Gaila Tulušienė.

   Kauno regiono delegacija lankėsi Edinburgo miesto savivaldybėje, kur Kauno regiono savivaldybių administracijų vadovus priėmė Edinburgo Tarybos narys, Tarybos vadovo pavaduotojas Cammy Day. Jis papasakojo apie Edinburgo miesto valdymo struktūrą. Edinburgo taryboje yra 63 išrinkti nariai, kurie atstovauja 17 miesto rajonų. Tarybai vadovauja ir politiką formuoja Tarybos vadovas arba lyderis, išrenkamas iš Tarybos narių – dažniausiai tai būna daugiausiai narių Taryboje turinčios partijos atstovas. Savivaldybės administracijai vadovauja generalinis direktorius, kurio pagrindinės funkcijos – Tarybos priimtų sprendimų įgyvendinimas ir administracijos darbuotojų valdymas. Edinburgo administracijoje dirba 18 tūkstančių darbuotojų. Generalinis direktorius Škotijoje yra samdomas darbuotojas. Pilietinis miesto vadovas Škotijoje – Lordas Meras, kuris renkamas iš Tarybos narių ir toliau eina įprastines Tarybos nario pareigas bei yra atsakingas už Tarybų sušaukimą. Lordas Meras atstovauja miestą įvairiuose renginiuose, o taip pat visoje šalyje bei užsienyje. Be to, Lordas Meras yra Karalienės atstovu Škotijoje.

   Susipažinę su miesto valdymo struktūra, Kauno regiono delegacijos nariai turėjo galimybę išklausyti pranešimus apie renginių organizavimą ir valdymą, socialiai pažeidžiamų grupių aktyvumo skatinimą, sveikatingumo programas, sporto skatinimo programas mokyklose, visuomeninio transporto sistemą.

   Vyresnysis visuomenės saugumo pareigūnas John McNeill pristatė, kas yra Tarybos renginių planavimo ir vykdymo grupė, koks jos vaidmuo ir kaip siekiama tikslo - padėti renginių organizatoriams surengti saugius renginius Edinburge. Rugpjūčio mėnesį Edinburge vyksta vidutiniškai 1500 renginių per dieną, o žmonių skaičius padidėja iki 2 milijonų (gyventojų skaičius mieste – 480 tūkst.), todėl būtina užtikrinti gyventojų ir svečių saugumą. Dauguma renginių vyksta miesto centre, todėl siekiama, kad kuo daugiau jų vyktų atokesniuose rajonuose. Šiuo metu didžiausias miesto iššūkis – transporto spūstys miesto centre. Norint užtikrinti saugumą, šiais metais buvo uždaryta daug centro gatvių, leidžiant jomis eiti tik pėstiesiems. Svarbiausias principas, kurį taiko Edinburgo Tarybos renginių planavimo ir vykdymo grupė – komandinis darbas, įtraukiant į renginių planavimą visas suinteresuotas ir susijusias organizacijas, įstaigas ir įmones. Organizuojami susitikimai, kuriuose dalyvauja savivaldybės, specialiųjų tarnybų (policijos, gaisrinės, greitosios pagalbos), renginio organizatorių atstovai. Priklausomai nuo renginio specifikos į renginio organizavimo grupę gali būti įtraukti ir kitos organizacijos, pvz., kelių direkcijos atstovai, jeigu bus būtinybę uždaryti kelius. Organizuojant renginius, yra vadovaujamasi renginių organizavimo ir valdymo vadovais, kuriuos yra išleidusi Edinburgo savivaldybė. Yra sukurti atskiri leidiniai sporto bei kitokiems renginiams, kuriuose išsamiai aprašomos galimos situacijos bei nurodyti svarbiausi aspektai, į kuriuos būtina atsižvelgti, siekiant užtikrinti renginio saugumą. Kauno regiono atstovai domėjosi, kam tenka atsakomybė už renginio saugumą. Edinburgo savivaldybės atstovas atsakė, kad atsakomybę visuomet prisiima renginio organizatorius – ar tai būtų savivaldybė, ar privati įmonė ir pan. Jeigu renginys komercinis, renginio užsakovas privalo sumokėti specialiosioms tarnybos, jeigu jų paslaugos yra reikalingos.

   Labdaros organizacijos „Edinburgo Laisvalaikis“ (angl. Edinburgh Leisure) atstovas Conor McLean pristatė atstovaujamos organizacijos vykdomas veiklas, kurių tikslas – užtikrinti aktyvų gyvenimo būdą socialinės atskirties grupėms: mažas pajamas gaunančioms šeimoms, įvairios rasės ir religijos, lytinės orientacijos žmonėms, senjorams ir t.t. Organizacija vykdo 20 skirtingų programų, užtikrinančių fizinį aktyvumą, psichinę ir socialinę gerovę, pasitelkdama privačius ir viešuosius partnerius. Edinburge yra 30 vietų, kuriose teikiamos nemokamos paslaugos (baseinai, teniso kortai, sporto klubai ir pan.). Per savaitę yra suorganizuojama 146 užsiėmimai. Per metus šios organizacijos organizuojamuose užsiėmimuose sudalyvauja apie 10 tūkst. gyventojų. 2018/2019 metais Svorio mažinimo programoje dalyvavo 125 suaugusieji, 49 šeimos su vaikais, iš kurių net 97 % pradėjo sveikiau maitintis ir sportuoti. Tais pačiais metais 730 senjorų dalyvavo programoje, padedančioje išvengti kritimų. Organizacija „Edinburgo Laisvalaikis“ yra finansuojama pagal įvairias miesto bei šalies programas, o tęstinumas užtikrinamas, pasiekiant nustatytus rezultatus.

   „Aktyvių mokyklų“ (angl. Active Schools), kurios priklauso nacionalinei organizacijai „Sportas Škotija“ (angl. SportScotland) atstovas Jonathan Wallace pristatė vaikų fizinio aktyvumo programas mokyklose. „Aktyvių mokyklų“ tikslas – užtikrinti galimybes sportuoti prieš pamokas, pietų pertraukų metu ir po pamokų, siekiant, kad kuo daugiau vaikų sportuotų kaip galima dažniau. Siekiamybė, kad kiekvienas vaikas gautų mažiausiai 2 papildomus sporto užsiėmimus per savaitę. Edinburge yra 122 mokyklos, su kuriomis dirba 23 „Aktyvių mokyklų“ koordinatoriai. Šiuo metu 42 proc. mokinių yra aktyvūs. Aktyvių mokyklų programoje dirba 1097 darbuotojai (treneriai), iš kurių net 81 proc. yra savanoriai. Savanoriais dažnai įtraukiami tėvai, kiti artimieji, vyresniųjų klasių mokiniai. Programoje kiekvieną savaitę dalyvauja 1303 klubai, nors stengiamasi, kad dauguma veiklų vyktų mokyklose, ir vykdomos 68 skirtingos veiklos. Programa vykdoma jau 12 metų.

   Viešojo transporto skyriaus darbuotojas Stewart Lowrie papasakojo Kauno regiono delegacijai apie Edinburgo visuomeninį transportą, kurį, kaip pats pastebėjo, dar reikia tobulinti. Viešasis transportas visoje Jungtinėje Karalystėje, išskyrus Londoną, yra privatus. Edinburge didžiausia transporto kompanija priklauso Edinburgo savivaldybei ir aptarnauja ne tik patį miestą, bet ir aplinkinius rajonus. Šiuo metu mieste ir aplinkiniuose rajonuose yra 60 maršrutų, kuriuos aptarnauja 700 autobusų. Dauguma maršrutų kerta miesto centrą, todėl atvykti į miesto centrą yra patogu iš bet kurio atokesnio rajono, tačiau apvažiuoti miesto centrą - sudėtinga. Toks maršrutų išdėstymas sukelia transporto kamščius miesto centre, ypatingai piko valandomis. Kol kas viešojo transporto sistema nėra labai gerai išvystyta, todėl daug gyventojų naudojasi savo automobiliais. Be to, dideles problemas sukelia tai, kad net 90 tūkst. darbuotojų į Edinburgą atvyksta iš aplinkinių miestų ir net pusė jų atvyksta nuosavu transportu. Kauno regiono delegacija pasidomėjo elektrinių automobilių naudojimu ir įkrovimo stotelių tinklu Edinburge – miesto atstovas atsakė, kad šis tinklas yra kol kas tik diegiamas, mieste yra tik kelios tokios stotelės, be to, elektriniai automobiliai vis dar nėra populiarūs tarp Škotijos gyventojų.

   Kauno regiono delegacija taip pat lankėsi Škotijos Parlamente, kuris įsikūręs unikalios architektūros darnaus vystymosi principus atitinkančiame pastate, atidarytame 2004 metais. Pirmasis Škotijos parlamentas buvo išrinktas 1999 metais ir jį sudaro 129 renkami nariai. Rinkėjai turi 2 balsus – vieną už savo rinkimų apygardos atstovą, kitą – už regiono. Škotijos parlamentas turi teisę priimti įstatymus šiose srityse: švietimas, aplinkosauga, žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, sveikatos apsauga ir socialinės paslaugos, aprūpinimas būstu, teritorijų planavimas, vietos savivalda, sportas, kultūra, kai kurie mokesčiai, dauguma transporto klausimų.  

   Kauno regiono savivaldybių administracijų vadovai taip pat turėjo galimybę aplankyti Saughton parką, kuris neseniai buvo atnaujintas, pritaikytas visuomenės reikmėms ir prieš keletą mėnesių atidarytas visuomenei. Parko plotas – apie 14 hektarų. Šio parko istorija siekia 18 amžių, kadangi anksčiau šioje vietoje stovėjo didikų rūmai, kuriuos supo didžiulis parkas. 1900 metais parką įsigijo Edinburgo savivaldybė ir jame buvo įrengtas golfo aikštynas, vaikų darželis ir vaikų žaidimų aikštelės. 1908 metais parke buvo surengta Škotijos Nacionalinė Paroda, pastatyta naujų statinių. II-ojo Pasaulinio karo metais sodai ir gėlynai buvo paversti daržais, nes taip buvo siekiama paremti armiją. Rūmų pastate buvo įrengta ligoninė psichiniams ligoniams, kurią uždarius buvo nuspręsta pastą nugriauti. 1984 m. parkas buvo naujai atidarytas visuomenei. Šiuo metu baigiamas įgyvendinti parko atnaujinimo projektas, vykdomas nuo 2013 metų. Parke įrengtas klasikinio stiliaus sodas su kukmedžių gyvatvorėmis, gėlių ir viržių lysvėmis, itališkas sodas, rūšiniai medžiai, žiemos sodas su egzotiniais augalais, kvapnus sodas akliesiems ir rožių sodas. Parke taip pat įrengtas lankytojų centras su viešaisiais tualetais, pritaikytais ir neįgaliesiems, artimiausiu metu duris atvers kavinė. Vykdant parko atnaujinimą, parkas buvo projektuojamas taip, kad jame galėtų lankytis neįgalieji, vyresnio amžiaus žmonės, tėvai su vaikais. Be to, didelis dėmesys buvo skiriamas ekologijai – parko pastatams šildyti naudojamas geoterminė energija. Rudens pabaigoje bus įrengtas Archimedo sraigtas, kuris gamins elektros energiją, naudodamas upės vandenį. Parke įrengtos modernios vaikų žaidimo aikštelės, sporto treniruokliai, riedlenčių parkas ir krepšinio aikštelė.

 

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Sausis
    2020     

 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

 

 

Priemonių planas
 
 


 


  

   
  
 
       
         

   
    
      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).