KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku - trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS
2015 METŲ VEIKLOS
PLANAS

ĮSAKYMAS
DĖL CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO, PRIEMONIŲ PLANAVIMO IR
INFORMACIJOS TEIKIMO 2015 METAIS

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
 
 
   
       

    

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
GyventojamsVerslininkamsTuristams
Aktualijos
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti jas ar jos dalis arba apriboti eismą jose išdavimas

 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

-

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti jas ar jos dalis arba apriboti eismą jose, kai statinio statybai savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose nėra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

              Leidimai atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti jas ar jos dalis arba apriboti eismą jose, kai statinio statybai savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose nėra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, išduodami fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems vykdyti kasinėjimo darbus ar darbus, susijusius su eismo uždraudimu, apribojimu arba aptvėrimu Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje.

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorija – vietinės reikšmės keliai, gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, aikštės, skverai, žalieji plotai ir kt. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje laisvo valstybinės žemės fondo žemė, dėl kurios nesudarytos nuomos, panaudos sutartys arba nekilnojamojo turto registre įregistruotas ir savivaldybės nuosavybės, panaudos, patikėjimo teise valdomas kitos paskirties  žemės sklypas.

Leidimus išduoda atitinkamos Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas, o jo nesant – jo funkcijas atliekantis valstybės tarnautojas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

           1.  Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti jas ar jos dalis arba apriboti eismą jose išdavimą nuostatai, patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. V17-62;

             2. Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo taisyklės, patvirtintos Kaišiadorių rajono savivaldybės                                                                                         administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V1E-382 „Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse,  žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo taisyklių

tvirtinimo.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

           Leidimui atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje gauti pateikiami šie dokumentai:

           1) Prašymas (1 priedas);

           2) apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema (kai kasinėjimo darbai atliekami eismui skirtose zonose), suderinta su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos,  VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stotimi, Saugomų teritorijų direkcija (jeigu darbai vykdomi saugomose teritorijose bei jų apsaugos zonose), Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos (jeigu darbai vykdomi kultūros vertybių teritorijose bei jų apsaugos zonose) bei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Ūkio plėtros skyriumi;

           3) brėžinys ar nustatyta tvarka suderinto ir patvirtinto objekto statybos projekto ištrauka, kurioje pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir dangos perkasimo vietos bei teritorijos aptvėrimo ribos. Projekto ištrauka ar brėžinys, jeigu darbų zonoje yra šiluminės trasos, elektros, dujotiekio, vandentiekio, lietaus, buitinių nuotekų ar kiti  tinklai, turi būti suderintas su inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais, valdytojais ar naudotojais;

           4) sutartis su dangas atstatysiančia įmone, turinčia teisę šiems darbams atlikti (išskyrus statytojus, turinčius teisę šiems darbams atlikti) arba terminuotas garantinis įsipareigojimas dėl dangų atstatymo (2 priedas), esant nepalankioms oro sąlygoms galutiniam dangų atstatymui;

           5) Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus leidimas tvarkyti želdinius, jei vykdant kasinėjimo darbus, reikia kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti medžius, krūmus;

           6) dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaišiadorių miesto seniūnė Laima Katelevskienė

Telefonas 8 346 60112,  8 346 60341

El. paštas kaisiadoriu.seniunija @ kaisiadorys.lt

 

Kaišiadorių apylinkės seniūnė Gražina Škimelienė

Telefonas 8 346 51930

El. paštas kaisiadoriu.apylinke @ kaisiadorys.lt

 

Kruonio seniūnas Audrius Slavinskas

Telefonas 8 346 57184

El. paštas kruonio.seniunas @ kaisiadorys.lt

 

 Nemaitonių seniūnė Genė Juodienė

Telefonas 8 346 50256

El. paštas nemaitoniu.seniunas @ kaisiadorys.lt

 

Palomenės seniūnas Alvydas Kazlauskas

Telefonas 8 346 20422,  8 346 20423

El. paštas palomenes.seniunas @ kaisiadorys.lt

 

Paparčių seniūnė Lina Balandienė

Telefonas 8 346 42 637

El. paštas paparciu.seniunas @ kaisiadorys.lt

 

Pravieniškių seniūnė Galina Jengalyčeva

Telefonas 8 346 56 404

El. paštas pravieniskiu.seniunas @ kaisiadorys.lt

 

Rumšiškių seniūnė Eugenija Genevičienė

Telefonas 8 346 47 395  8 346 47 380

El. paštas rumsiskiu.seniunas@kaisiadorys.lt

 

Žaslių seniūnas Mindaugas Nasevičius

Telefonas 8 346 44 337

El. paštas zasliu.seniunas @ kaisiadorys.lt

 

Žiežmarių seniūnas Rimantas Vičinas

Telefonas 8 346 58 348

El. paštas ziezmariu.seniunas @ kaisiadorys.lt

 

Žiežmarių apylinkės seniūnas Albinas Kmeliauskas

Telefonas 8 346 58 271

El. paštas ziezmariu.apylinke @ kaisiadorys.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

      Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Vaicekauskas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

       Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo su visais dokumentais pateikimo dienos

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vietinės rinkliavos dydis nustatomas:

Eil. nr.

Laikotarpis

(dienomis)

Rinkliavos dydis, Eur

Eur su PVM

Darbų aprašymas

1.

1

10,00

Už 1 kv. m  kasinėjamo ploto su danga

2.

1

5,00

Už 1 kv. m kasinėjamo ploto be dangos

3.

1

5

Už teritorijos su danga atitvėrimą arba eismo apribojimą jos neperkasant

4.

1

2,5

Už teritorijos be dangos atitvėrimą arba eismo apribojimą jos neperkasant

           

          

             Nustatyto dydžio rinkliava sumokama į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr.   

             LT154010040500412636

             Įm. k. 188773916
             AB DNB bankas, banko kodas 40100

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

            Yra nustatytos ir patvirtintos Prašymo dėl leidimo išdavimo ir Garantinio dangų atstatymo įsipareigojimo formos

 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus                                                                        2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V1E-382

priedas Nr. 1.

priedas Nr. 2.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymas gali būti teikiamas popierine forma ar elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas privalo būti pasirašytas statytojo (užsakovo) ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.


 


 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Gegužė
    2017     
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"
  

   
  


      
         

   

      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt
dokumentai@kaisiadorys.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188773916. © Kaišiadorių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.