KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS
2015 METŲ VEIKLOS
PLANAS

ĮSAKYMAS
DĖL CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO, PRIEMONIŲ PLANAVIMO IR
INFORMACIJOS TEIKIMO 2015 METAIS

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       

  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios švenčiamos Lietuvių kalbos dienos

Apie žodžius, kuriuos auginame visų namuose

   Lietuvių kalbos dienos švenčiamos labai svarbiu laikotarpiu – nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios. Taip norėta kalbą susieti su mūsų valstybingumu. Lietuvių kalbos dienos jau tampa tradicija – pernai joms skirta 700 renginių, šiemet planuojama 2100. Tarp jų ir daug įdomių renginių mūsų rajono mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose. Švenčiame  Lietuvių kalbos dienas, suvokdami, kad kalboje mūsų visų namai. Švenčiame prasmingą sąryšį su gimtąja kalba – rašydami Nacionalinį diktantą, ieškodami artimos sielai lietuvių autoriaus knygos knygų mugėje, dalyvaudami konkursuose, diskusijose, viktorinose, susitikdami su rašytojais, aktoriais, dainininkais, lankydami parodas.


   Nemažai renginių jau įvyko. Štai kartu su tautiečiais Lietuvoje ir užsienyje Nacionalinį diktantą rašė ir kaišiadoriečiai, mūsų žiniomis, 271 žmogus. Kaip kasmet aktyvūs buvo Algirdo Brazausko gimnazijos, Žiežmarių, Kruonio gimnazijų, Technologijų ir verslo mokyklos, Vaclovo Giržado progimnazijos, Palomenės ir Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinių mokyklų mokiniai ir mokytojai. O rajono bibliotekininkės kvietė diktantą rašyti visus, kam arčiausia biblioteka, pačios taip pat rašė. Daugiausia žmonių susirinko į Pakertų biblioteką. Tiesa, Švietimo ir kultūros paslaugų centre rašančių diktantą buvo mažiau kaip kasmet. Darbo dieną ne kiekvienas gali išeiti. Ačiū mūsų rajono laikraščiams. „Kaišiadorių aidų“ prenumerata atiteko Ramutei Sladkevičienei, Danguolei Balsevičienei, Giedrai Litvinskienei, Onai Kupčiūnienei, Jūratei Bagdonienei, o „Atspindžių“ – Genei Šidiškienei ir Egidijui Bagdonui. Miškų urėdijai dėkojame už gražiuosius kalendorius.

   Vienas pirmųjų (gal ir gražiausių) renginių, skirtų Lietuvių kalbos dienoms, vyko Kaišiadorių kultūros centre. Apie šį renginį jau rašė rajono spauda. O štai Žiežmarių kultūros centras visus pakvietė į susitikimą su charizmatiškuoju mūsų kalbininku Antanu Smetona. Apie dabartinės lietuvių kalbos aktualijas paklausyti vertėjo ne tik Žiežmarių gimnazijos lituanistams ir jų mokiniams, bet ir visiems, atėjusiems į šį renginį, galėjusiems klausti, diskutuoti ir stebėtis, kad mūsų kalba, pasirodo, nėra nei seniausia, nei gražiausia, o Bunkės, Juodvalkės ar Nainės pavardės visai taisyklingos.

   Jau rašyta apie gražų susitikimą su poete Giedre Kazlauskaite Varkalių bibliotekoje, Žiežmarių bibliotekos renginį vaikams. Meninio skaitymo konkursas „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“ vyko Žiežmarių gimnazijoje. Be abejo, tų renginių vyko ir daugiau, todėl labai prašome apie juos skelbti savo interneto svetainėse, rašyti rajono laikraščiams.

   Baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys vyks kovo 14 d. 16 val. Kaišiadorių kultūros centre. Tai bus tarsi mūsų tradicinės Kalėdinės lietuvių kalbos pamokos tęsinys -  parašysime dėkingumo pažymius Lietuvių kalbos dienų renginių organizatoriams, susitiksime su Jono Aisčio premijos laureate rašytoja, knygų „Žemaitės paslaptis“, „Šešėlis  JMM“ autore Aldona Ruseckaite, dainas apie Lietuvą dainuos Kazimieras Jakutis-Pagulbis.  Mielieji, ateikite, juk niekas, tik mes patys turime rasti žodį įvardinti savo buvimui, kelionei po debesų sparnais, atliktų darbų svarbai šioje vienintelėje žemėje. Ateikime auginti save ir savo žodžius. Lietuviškus.

Savivaldybės kalbos tvarkytoja Danutė Grigonienė


2017 METŲ LIETUVIŲ KALBOS DIENŲ RENGINIAI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Data,

laikas

Renginys

Vieta

Atsakingas asmuo

02-16

11 val.

02-22

 

 

 

02-22

 

 

02-07

 

 

02-13

 

 

02-21

 

 

02-22

 

 

02-23

 

 

03-09

 

 

03-10

 

 

03- 02

 

 

 

 03-10

 

 

02-10

 

 

03-10

 

 

02-24

 

02- 23

 

 

03-10

 

 

03-04

 

 

02-24

 

03-13

 

 

 

03-06–10

 

 

 

 

03-06–10

 

 

Data tikslinama

 

 

02-20-24

 

 

Data tikslinama

 

03-08

 

 

 

03-03

 

 

 

03-10

 

 

 

02-20–03-10

 

02-20

 

 

03-06

 

 

2017-03

(data tikslinama)

02-21

 

 

02-16–03-11

 

02-16–03-11

 

Data tikslinama

 

 

03-10

 

 

 

 

 

 

03-04

 

 

 

02-

 

 

 

 

 

02-02

 

 

 

02-

 

03-11 išvakarėse

 

 

02-21 16 val.

 

 

 

 

 

 

02-14

 

 

02-

 

 

02-04

 

 

02-06–10

 

 

03-01–08

 

 

03-07

 

 

03-10

 

 

02-21–03-10

 

 

02-06–10

 

 

03-06–10

 

 

 

03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popietė „Renkame Metų knygą “

 

Popietė „Skaitome kartu“ ir žinių viktorina „Kalba kalbelė prakilni“

 

 

Popietė „Linksmai žaidžiu – gražiai kalbu“

 

Lietuvių kalbos rytmetis vaikams su teatriuku „Smagumėlis“

 

Gražiausios 2016-ųjų metų knygos rinkimai

 

Renginys bendruomenei „Iš tautosakos lobyno“

 

Literatūrinė viktorina „Skaitau – daugiau žinau“

 

Popietė „Skaitome lietuviškas pasakas“

 

Laisvalaikio žaidimas   „Margas knygų pasaulis“

 

„Taip kalbėjo mūsų senoliai“

 

 

Seminaras savivaldybės kultūros darbuotojams „Kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija“

 

Žodžių mūšis „Lietuvos istorijos vingiuose“

 

J.Baltrukonytės  knygos „Filmukai“ pristatymas

 

Kalbos viktorina „Žodis žodį veja“

 

 

Garsiniai poezijos skaitymai

 

Popietė „Iš pravieniškiečių kūrybos skrynelės“

 

Rytmetys „Kalba gimtoji lūposna įdėta“

 

Popietė „O parodyt širdies negaliu...“ (P. Širvys)

 

Raiškiojo skaitymo konkursas

 

Skaitymo diena. Viktorina (iš perskaitytų knygų)

 

 

Gražiausi gimtosios kalbos žodžiai (įvairios veiklos 1–6 klasių mokiniams)

 

 

Viktorina „Gimtoji kalba lūposna įdėta“ (7–10 kl. mokiniams)

 

Susitikimas su lietuvių poetu Aidu Marčėnu

 

 

Dailyraščio konkursas „Tautiška giesmė“

 

Mokyklos bendruomenės diktanto apie Žaslius konkursas

 

Susitikimas su Algirdo Brazausko gimnazijos laikraščio „Rašaluoti pirštai“ komanda

 

Lietuvių liaudies pasakų popietė

 

 

 

Lietuvių liaudies dainų popietė

 

 

 

Spaudinių paroda „Kalba gimtoji – kasdieninė“

 

Viktorina „ Gražiausias žodžių medis“

 

Dailyraščio konkursas

 

 

Susitikimas su kalbininku Antanu Smetona

 

E. Kuckailio knygos   „Žingsniai per samanas“ pristatymas

 

Kalbos pamokėlės per mokyklos radiją

 

„Kalbos kertelė“ mokyklos laikraštyje „Rašaluoti pirštai“

 

Akcija „Ištaisyk“ (gramatikos klaidų taisymas lietuvių kalbos kabinetų erdvėse)

 

Partizanų dainų vakaras

 

 

 

 

 

 

Poezijos ir tautosakos popietė, skirta Lietuvių kalbos dienoms

 

 

Dailyraščio konkursas, skirtas Vasario 16 d.

 

 

 

 

Meninio skaitymo konkursas „Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje“

 

Diktantas „Kalba iš žodelių sudėta“

 

Literatūrinių-muzikinių kompozicijų bei pilietinės dainos konkursas „Daina ir žodis Lietuvai“

 

Edukacinis renginys „Lietuvių kalbos skambesys dainose, eilėse ir papročiuose“. Dalyvauja Kaišiadorių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvas „Žilvita“ ir Kaišiadorių meno mokyklos vaikų folkloro ansamblis

 

Lietuvių kalbos viktorina

 

 

Atvira pamoka „Palomenės apylinkių vietovardžiai“

 

Susitikimas su rašytoju E. Malūku. Knygos „Vytauto žemė“ pristatymas

 

Dailyraščio konkursas „Rašom“ (5–8 klasėms)

 

Dailyraščio konkursas 1–4 klasių mokiniams

 

Popietė 5 klasių mokiniams „Iš tautosakos lobyno“

 

Koncertas „Dainuoju Lietuvai“

 

 

 Vandens tema lietuvių tautosakoje (mįslės, sakmės, padavimai, dainos, pasakos)

 

Dailyraščio konkursas „Rašom“ (bendruomenei)

 

Piešinių konkursas „Gražiausias lietuviškas žodis“

 

 

Baigiamasis Lietuvių kalbos dienų renginys „Žydintis žodis po tėviškės dangumi“

Varkalių biblioteka

 

Vilūnų biblioteka

Kruonio kultūros centro Vilūnų str. padalinys

Palomenės biblioteka

 

Antakalnio biblioteka

 

Rumšiškių biblioteka

 

 

Zūbiškių biblioteka

 

 

Kruonio biblioteka

 

 

Žaslių biblioteka

 

 

Pravieniškių biblioteka

 

Darsūniškio biblioteka

 

Viešoji biblioteka

 

 

 

Tauckūnų biblioteka

 

 

Žiežmarių biblioteka

 

 

Stasiūnų biblioteka

 

 

Žaslių kultūros centras

Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių padalinys

Rumšiškių kultūros centro Dovainonių padalinys

Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicija

Stasiūnų mokykla-darželis „Nykštukas“

Pravieniškių S. Tijūnaičio pagrindinė mokykla

 

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

 

Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

 

Žaslių pagrindinė mokykla

 

Žaslių pagrindinė mokykla

 

Žaslių pagrindinė mokykla

 

 

Žaslių lopšelis-darželis „Žaliasis klevelis“

 

Žaslių lopšelis-darželis „Žaliasis klevelis“

 

Kaišiadorių šv. Faustinos mokykla

 

Kaišiadorių šv. Faustinos mokykla

 

Kaišiadorių šv. Faustinos mokykla

 

Žiežmarių kultūros centras

 

Algirdo Brazausko gimnazija

 

Algirdo Brazausko gimnazija

 

Algirdo Brazausko gimnazija

 

Algirdo Brazausko gimnazija

 

 

Algirdo Brazausko gimnazija

 

 

 

 

 

Kruonio kultūros centras

 

 

Kruonio gimnazija

 

 

 

 

 

Žiežmarių gimnazija

 

 

 

Žiežmarių gimnazija

 

Žiežmarių gimnazija

 

 

 

Kaišiadorių kultūros centras

 

 

 

 

 

 

Palomenės pagrindinė mokykla

 

Palomenės pagrindinė mokykla

 

Švietimo ir kultūros paslaugų centras

 

V. Giržado progimnazija

 

V. Giržado progimnazija

 

V. Giržado progimnazija

 

V. Giržado progimnazija

 

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“

 

Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras

Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras

 

Kaišiadorių kultūros centras

N.Kmeliauskienė

 

O. Skrockienė

V. Taraškevičienė

 

 

F. Gresienė

 

 

V. Unguraitienė

D. Šiaulienė

 

G. Raudeliūnienė

 

 

O. Raudeliūnienė

 

 

D. Bartkutė

 

 

O.  Karvelienė

 

 

M. Drulienė

 

 

A. Sirvydienė

 

 

O. Tomkuvienė

 

 

 

V. Aleksandravičienė

 

 

 1. Keturkaitė

 

 

A. Stanislauskienė

 

 

V. Kurgonienė

 

 1. Blėdienė

 

 

G. Prunskienė

 

 

G. Kazanavičienė

 

 

N. Ramanauskienė

 

L. Linkuvienė

 

 

 

Ž. Ambraževičienė

G. Markevičienė

Edita Rugilė Jasevičienė

 

 

Ž. Ambraževičienė

V. Gelažienė

G. Markevičienė

G. Markevičienė

 

 

 

 1. Malakauskienė

 

 

 1. Malakauskienė

 

 

 1. Malakauskienė

 

 

 

E. Vitkauskienė

 

 

 

E. Vitkauskienė

 

 

 

 1. Sinkevičienė

 

 

 1. Šimaitė

 

 1. Šimaitė

 

 

 

 1. Taukinaitienė

 

 

 

 

 

A.Grigonienė

 

 

 1. Grigonienė

 

 

Lietuvių kalbos mokytojai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Mockuvienė

Kruonio gimnazijos lietuvių k. mokytojos R. Raižienė, R. Rutkauskienė

Pradinių klasių mokytojai

 

 

 

 

 

Lietuvių kalbos mokytojai

 

 

 

Lietuvių kalbos mokytojai

 

Lietuvių kalbos mokytojai

 

 

 

Folkloro kolektyvo „Žilvita“ vadovė L. Morkūnienė

 

 

 

 

 

 

R. Suslavičienė

 

 

J. Naraškevičienė

 

 

 1. Paškevičienė

 

 

Lietuvių kalbos mokytojai

 

 

Pradinių klasių mokytojai

 

 

Lietuvių kalbos mokytojai

 

 

 

 

 

Rita Žukauskaitė

 

 

 

J.Mikalauskienė

 

 

J. Mikalauskienė

D. Matačiūnienė

 

 

Kaišiadorių viešoji biblioteka

Kultūros ir paveldosaugos skyrius

 

 

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Gegužė
    2018     
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


Priemonių planas

  

 


  

   
  


      
         

   

      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).