KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       

  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Savivaldybės taryba patvirtino 2018 m. savivaldybės biudžetą

   2018 metų savivaldybės biudžeto Savivaldybės tarybos patvirtintos pajamos – 30,06 mln. Eur, t. y. apie 3,2 mln. Eur arba 10,76 proc. didesnės nei pernai, iš jų prognozuojamos savivaldybės biudžeto pajamos 16,65 mln. Eur, kurios didesnės 15,85 proc. nei praėjusiais metais: gyventojų pajamų mokesčio pajamos – 14,63 mln. Eur, žemės mokesčio pajamos – 260,0 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio pajamos – 1,52 mln. Eur, paveldimo turto mokesčio pajamos – 15,0 tūkst. Eur, valstybės rinkliavos – 34,0 tūkst. Eur, nuomos mokesčio už valstybinę žemę pajamas – 90,0 tūkst. Eur, pajamos iš baudų ir konfiskacijų – 7,0 tūkst. Eur, dividendai – 3,0 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos – 7,0 tūkst. Eur ir kitos neišvardintos pajamos – 90,0 tūkst. Eur.


   Patvirtintos Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 12,5 mln. Eur, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 2,1 mln. Eur; mokymo reikmėms finansuoti – 6,6 mln. Eur, savivaldybių mokykloms (klasėms ir grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti – 0,3 mln. Eur. Patvirtintos prognozuojamos specialios tikslinės dotacijos – 0,5 mln. Eur, iš jų: Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – 0,5 mln. Eur, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 3 mln. Eur, biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – 0,7 mln. Eur. Pajamų iš mokesčių dalis specialiosioms ir tikslinėms programoms finansuoti – 154,0 tūkst. Eur, iš jų: mokesčiai už aplinkos teršimą – 43,0 tūkst. Eur, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius – 61,0 tūkst. Eur, žemės realizavimo pajamos – 50,0 tūkst. Eur.

   Darbo užmokesčio fondas suplanuotas be trijų savaičių (kaip ir praėjusiais metais), – 6,05 mln. Eur arba 509,5 tūkst. Eur daugiau nei 2017 metais. Užtikrinamas minimalios algos didėjimas iki 400 eurų bei bazinis dydis 132,5 Eur. Taip pat numatytas laipsniškas įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didėjimas vidutiniškai apie 9 proc. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas pareigybių skaičius – 888,56.

   Kaišiadorių rajono savivaldybės 2018 metų biudžete numatyti asignavimai 13 programų. Šiemet savivaldybei pradėjus grąžinti refinansuotas paskolas 736,0 tūkst. Eur sudaro išlaidos savivaldybės skolos aptarnavimui. Praėjusiais metais šių išlaidų nebuvo, nes 2016 m. iš savivaldybės apyvartinių lėšų buvo sumokėta už 2016 ir 2017 metus.

   2018 m. Savivaldybės biudžeto projekte didėja finansavimas visoms programoms. Labiausiai finansavimas didėja Švietimo programai, kurios išlaidos 402,1 tūkst. Eur (8 proc.) didesnės nei pernai. Švietimo įstaigoms ne tik numatytas 9,65 proc. didesnis darbo užmokesčio fondas, bet ir paskirta 122,0 tūkst. Eur lėšų įstaigų ilgalaikio turto einamajam remontui. Kaišiadorių meno mokyklai bus skiriama 493,7 tūkst. Eur, t. y. 28,9 tūkst. Eur daugiau nei praėjusiais metais.

   Investicijų ir verslo plėtros programai skiriamas 232,8 tūkst. Eur didesnis finansavimas, Ūkio programai – 229,1 tūkst. Eur didesnis finansavimas, Seniūnijų veiklos programai finansavimas didėja 173,6 tūkst. Eur, o Socialinės apsaugos programai skiriama 156,4 tūkst. Eur daugiau. Ūkio plėtros ir Investicijų ir verslo plėtros programoms numatytas bene didžiausias santykinis padidėjimas lyginant su praėjusiais 2017 metais, atitinkamai 33,6 proc. ir 46,3 proc. Pažymėtina, kad biudžeto projekte numatyti šie didžiausi investiciniai projektai: ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Guronių ir Talpūnų gyvenvietėse“ (3,8 mln. Eur), „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (1,4 mln. Eur), ,,Nakvynės namų rekonstrukcija ir savarankiško gyvenimo namų įrengimas“ (874,2 tūkst. Eur), „Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ (550,6 tūkst. Eur), „Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas“ (420,2 tūkst. Eur), ,,Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ aplinkos sutvarkymas ir dalies vidaus patalpų atnaujinimas“ (255,1 tūkst. Eur), ,,Krepšinio aikštynų atnaujinimas prie A. Brazausko gimnazijos ir V. Giržado progimnazijos bei muzikos instrumentų įsigijimas“ (218,2 tūkst. Eur), „Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (207,9 tūkst. Eur), ,,Girelės II tvenkinio paplūdimio sutvarkymas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas“ (172,5 tūkst. Eur).

   Kadangi skolintis neplanuojama, prisidėjimui prie ES lėšomis finansuojamų projektų planuojama naudoti ne tiktai savivaldybės biudžeto lėšas, bet ir valstybės dotacijas, kurias administruoja UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra. Šiuo metu dėl valstybės dotacijų agentūrai yra pateikta 10 paraiškų, kurių bendra suma 1,3 mln. Eur. Didžiausios dotacijos planuojamos šiems projektams: ,,Nakvynės namų rekonstrukcija ir savarankiško gyvenimo namų įrengimas“– 419,5 tūkst. Eur, ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Guronių ir Talpūnų gyvenvietėse“ – 341 tūkst. Eur, „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“– 150 tūkst. Eur, ,,Girelės II tvenkinio paplūdimio sutvarkymas“  – 130,5 tūkst. Eur, ,,Kaišiadorių miesto viešosios bibliotekos pastato kapitalinis remontas“ – 105,6 tūkst. Eur, „Socialinio būsto fondo plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ – 66 tūkst. Eur, ,,Krepšinio aikštynų atnaujinimas“ – 32,7 tūkst. Eur, „Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas“ – 29 tūkst. Eur, „Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ – 24,7 tūkst. Eur, „Ugdymo prieinamumo didinimas Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Spindulys“– 16,4 tūkst. Eur. Pagal dotacijų administravimo taisykles, valstybės dotacijos yra beprocentinės ir jas reikia pradėti grąžinti per 5 metus po projekto įgyvendinimo. Tiesa, įvykdžius nustatytas sąlygas, dotacija gali būti negrąžinama, arba gali būti mažinama grąžinamos dotacijos suma.

   Pagrindiniai Ūkio programoje numatyti projektai: Krizių centro įrengimas Antakalnyje (175 tūkst. Eur), Viešojo tualeto įrengimas pašto pastate (65 tūkst. Eur), Kaišiadorių PSPC pastato kapitalinis remontas (60,4 tūkst. Eur), Žiežmarių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas (58 tūkst. Eur savivaldybės ir 232 tūkst. Eur Švietimo ir mokslo ministerijos lėšų), Kaišiadorių miesto stadiono rekonstrukcija (50 tūkst. Eur savivaldybės ir 230 tūkst. Eur Kūno kultūros ir sporto departamento), Gatvių apšvietimo įrengimas gyvenvietėse (40 tūkst. Eur), Lifto neįgaliesiems įrengimas savivaldybės administracijos pastate (30 tūkst. Eur), Lifto neįgaliesiems įrengimas V. Giržado progimnazijos Girelės pastate (27,9 tūkst. Eur). Techninių projektų parengimui planuojama skirti 38,5 tūkst. EUR, iš jų 25 tūkst. Eur paviršinių lietaus nuotekų nuvedimo projektui Kaišiadorių senamiestyje.

   Kultūros programai vykdyti skirtos 23 tūkst. Eur didesnės lėšos nei pernai – 1,62 mln. Eur.

   Žemės ūkio ir kaimo plėtros programoje numatytas 60,0 tūkst. Eur savivaldybės prisidėjimas prie melioracijos projektų.

   Seniūnijų veiklos programos padidėjimas – 15,1 proc. arba 173,6 tūkst. Eur. Didės visų seniūnijų finansavimas, tačiau ženkliausias padidėjimas planuojamas Kaišiadorių miesto seniūnijai (52,6 tūkst. Eur), nes lėšos bus skiriamos vaikų žaidimo aikštelių sutvarkymui pagal higienos reikalavimus, žvyro dangos kelių remontui bei šviestuvų remontui, miesto parko ir fontano priežiūrai. 28,7 tūkst. Eur daugiau lėšų bus skirta Rumšiškių seniūnijai, kurioje numatytas gatvių apšvietimo įrengimas, Rumšiškių prieplaukos šlaitų tvirtinimas, gatvių remontas, kapinių tvorų remontas. 25 tūkst. Eur didės finansavimas Palomenės seniūnijai, kurioje numatoma tvarkyti kelius, remontuoti socialinius būstus, seniūnijos pastatą.

 

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Sausis
    2019     
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

Priemonių planas
 
 

 


  

   
  


      
         

   

      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).