KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 113 kab., tel. (8 346) 20480; (8 346) 20450

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Savivaldybės valdomos įmonės
    Veikla ir ataskaitos
  Telefonai

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       
  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Koronavirusas (COVID-19)
2020-04-02
Informacija dėl koronaviruso infekcijos Kaišiadorių rajone
2020-04-02

   Balandžio 2 d. duomenimis:

✅asmenų, kuriems nustatytas koronavirusas skaičius (asmuo buvo izoliuotas savivaldybės paskirtose patalpose, šiuo metu perkeltas į izoliavimo - COVID-19 hospitalizavimo patalpas ) – 1,

✅konsultacijų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 160,

✅konsultacijų dėl izoliacijos (saviizoliacijos) – 228,

✅asmenų, izoliuotų savivaldybės paskirtose patalpose – 16.

Pratęstas žieminių padangų keitimo terminas
2020-04-02

   Žieminių padangų keitimo terminas pratęstas iki karantino pabaigos, tolerancijos terminas – 14 dienų po karantino pabaigos.

Žaslių seniūnijoje šaukiama išplėstinė seniūnaičių sueiga
2020-04-02

   2020 m. balandžio 7 d.  14.00 val.  Žaslių seniūnijoje šaukiama išplėstinė seniūnaičių sueiga dėl bendruomeninės veiklos stiprinimo Žaslių seniūnijoje (vyks nuotoliniu būdu).

   Prašome bendruomenines organizacijas į išplėstinę seniūnaičių sueigą deleguoti po 1 (vieną) atstovą.

   Seniūnė Gintarė Stankevičienė

Karštoji linija 1808
2020-04-02
Pratęsiamas Jaunimo organizacijų projektų konkurso paraiškų pateikimo laikas
2020-04-02

   Jaunimo organizacijų projektų konkurso tikslas – Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo užimtumo didinimas.

Pratęsiamas konkursas
2020-04-02

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pratęsia tradicinių religinių bendruomenių rėmimo konkurso paraiškų pateikimo laiką – paraiškas galima pateikti elektroniniu paštu dokumentai@kaisiadorys.lt iki balandžio 15 dienos.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimas dėl socialinio dialogo užtikrinimo, kolektyvinių sutarčių galiojimo ir kitų su darbo santykiais susijusių aspektų karantino laikotarpiu
2020-04-02

   Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgdama į paklausimus, susijusius su socialiniu dialogu, kolektyvinių sutarčių galiojimu ir kitais darbo santykių aspektais karantino laikotarpiu, teikia šį išaiškinimą.

Keleivių dėmesiui
2020-04-01
Nuo 2020 -04-2d. iki 04-08d. SI Kaišiadorių paslaugos keičia autobusų eismo tvarkaraštį. Daugiau informacijos adresu http://www.kaisiadoriupaslaugos.lt/marsrutai/ 
Informacija dėl koronaviruso infekcijos Kaišiadorių rajone
2020-04-01

Balandžio 1 d. duomenimis:

asmenų, kuriems nustatytas koronavirusas skaičius (asmuo buvo izoliuotas savivaldybės paskirtose patalpose, šiuo metu perkeltas į izoliavimo - COVID-19 hospitalizavimo patalpas ) – 1,

konsultacijų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 155,

konsultacijų dėl izoliacijos (saviizoliacijos) – 219,

asmenų, izoliuotų savivaldybės paskirtose patalpose – 15.


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaigos mnisterijos rekomendacijos dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo apsisaugant nuo Covid-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) ne sveikatos sektoriaus institucijose
2020-04-01

    Sveikatos apsaugos ministerija, vadovaudamasi tarptautinių institucijų ir kitų šalių rekomendacijomis ir siekdama išvengti COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) plitimo,  teikia rekomendacijas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo apsisaugant nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ne sveikatos sektoriaus institucijose.

Skelbiama atranka darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti laikinus darbus
2020-04-01

   Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu V17E-28 "DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2020–2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V1E-938 "DĖL DARBDAVIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYVENDINTI LAIKINUS DARBUS ATRANKOS KOMISIJOS, JOS DARBO REGLAMENTO IR ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO", Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti laikinus darbus.

Svarbiausi kontaktai Kaišiadorių rajone karantino metu
2020-04-01

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti Kaišiadorių rajone atsakingi asmenys koordinuoti ir teikti informaciją savivaldybės gyventojams dėl:

   * COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) – Vidita Jonaitė, Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė, tel. 8 640 36590, el. paštas: kaisiadoriubiuras@gmail.com;

   *  izoliacijos (saviizoliacijos) patalpų organizavimo ir užtikrinimo - Ligita Pūrienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 618 77930, el. paštas ligita.puriene@kaisiadorys.lt;

   * transportavimo organizavimo ir užtikrinimo – Remigijus Liaudinskas, Savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ direktorius, tel. 8 699 93998, el. paštas, remigijus.liaudinskas@kaisiadoriupaslaugos.lt;

   * Maisto ir kitų būtinųjų priemonių pristatymo organizavimo ir užtikrinimo – Liutauras Palaitis, Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorius, tel. 8 612 30639, el. paštas: liutauras.palaitis@kaisiadoriuspc.lt.

Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir susirinkimą, kuris organizuojamas internetinės vaizdo ir garso transliacijos būdu
2020-04-01

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Dviejų vėjo jėgainių (Pakertų VE parke, Naujosios Slabados k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav.) statyba ir eksploatacija.

Sugriežtinta atsakomybė už karantino pažeidimus
2020-04-01

 ✅už karantino ir saviizoliacijos taisyklių pažeidimus ekstremaliosios situacijos metu fiziniams asmenims bauda būtų nuo 500 iki 1 500 eurų, juridiniams asmenims bei jų vadovams nuo 1 500 iki 6 000 eurų.

✅Administracinių nusižengimų protokolus karantino pažeidimų galės surašyti ne tik Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ar savivaldybių specialistai, bet ir policijos, karo policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

 ✅Taip pat griežtinama administracinė nuosavybė ir už policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą bei už savivaldybių tarybų sprendimų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais nevykdymą.

Daugiau informacijos

Savivaldybės informacija apie darbą karantino metu
2020-04-01

Savivaldybės veiklos organizavimas

Stabdomas daugkartinių ir vienkartinių pakuočių priėmimas prekybos vietų viduje
2020-04-01

   Sveikatos apsaugos ministras–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovu 2020 m. kovo 30 d. pasirašė sprendimą, kuriuo pakeičiamas Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimas Nr. V-381 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos vietoms“. Pakeitimai:

Prie įėjimo į prekybos vietą, taip pat prekybos vietų interneto svetainėse skelbti informaciją apie sustabdytą daugkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, ir vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, priėmimą prekybos vietų viduje ir apie artimiausiai esančius lauke įrengtus taromatus, kur vykdomas daugkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, ir vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, priėmimas.“ Leisti pardavėjams sustabdyti daugkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, ir vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekų priėmimą prekybos vietų viduje automatizuotu būdu (taromatuose).“ daugkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, ir vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekų priėmimą prekybos vietų viduje rankiniu būdu.“
Dėl medicininių kaukių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu
2020-04-01

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. V-605  ir 2020 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. V-619  „Dėl medicininių kaukių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu” pakeitimo

   Rekomenduoti parduotuvėms ir kitoms prekybos vietoms 1 gyventojui vieno pirkimo metu parduoti:

ne daugiau kaip 50 vienetų medicininių kaukių; dezinfekcinio skysčio ne daugiau kaip vieną taros vienetą arba, jei taros talpa mažesnė nei 1 litras, kelis taros vienetus, kurių bendra talpa ne didesnė kaip 1 litras; ne daugiau kaip 10 vienetų respiratorių; apsauginių pirštinių ne daugiau kaip vieną pakuotę arba, jei pakuotė mažesnė nei 100 vienetų, keletą pakuočių, kuriose bendras kiekis apsauginių pirštinių neviršija 100 porų.“
Pranešimas apie pėsčiųjų ir dviračių tako Paukštininkų gatvėje Kaišiadorių mieste projekto rengiamus projektinius pasiūlymus
2020-04-01
Informacija dėl koronaviruso infekcijos Kaišiadorių rajone
2020-03-31

Kovo 31 d. duomenimis:

✅asmenų, kuriems nustatytas koronavirusas skaičius (asmuo buvo izoliuotas savivaldybės paskirtose patalpose, šiuo metu  perkeltas į izoliavimo - COVID-19 hospitalizavimo patalpas ) – 1,

✅konsultacijų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 148,

✅konsultacijų dėl izoliacijos (saviizoliacijos) – 207,

✅asmenų, izoliuotų savivaldybės paskirtose patalpose – 15.

SĮ Kaišiadorių paslaugos nuo 2020-04-01 keičia autobusų tvarkaraštį
2020-03-31
Tvarkaraščio pakeitimai

Daugiau informacijos http://www.kaisiadoriupaslaugos.lt/marsrutai/
Dėl traktorių, savaeigių mašinų, traktorinių priekabų valstybinės techninės apžiūros
2020-03-31

   Žemės ūkio ministerija, atsižvelgusi į paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, traktorių techninę apžiūrą atidėjo iki karantino pabaigos.

Rekomendacijos izoliavimui savivaldybės numatytose patalpose
2020-03-31

   Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pateikė rekomendacijas dėl iš užsienio parvykusių piliečių izoliacijos savivaldybių parengtose patalpose.

Informacija dėl naudotų padangų pridavimo
2020-03-31

   Informuojame, kad Kauno RATC stambių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, adresu Vytauto Didžiojo 136, Kaišiadorys pradės dirbti nuo antradienio (kovo 31 d.) ir priims TIKTAI naudotas padangas, kitų didžiųjų atliekų prašome nevežti iki atskiro pranešimo.

   Aikštelė dirbs tokiu grafiku - II-V nuo 10 iki 18 val., VI – nuo 9,00 IKI 16 val.

Informacija dėl koronaviruso infekcijos Kaišiadorių rajone
2020-03-30

Informacija dėl koronaviruso infekcijos Kaišiadorių rajone

Kovo 30 d. duomenimis:

✅asmenų, kuriems nustatytas koronavirusas skaičius (asmuo buvo izoliuotas savivaldybės paskirtose patalpose, šiuo metu  perkeltas į izoliavimo - COVID-19 hospitalizavimo patalpas ) – 1,

✅konsultacijų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 135,

✅konsultacijų dėl izoliacijos (saviizoliacijos) – 180,

✅asmenų, izoliuotų savivaldybės paskirtose patalpose – 13.

Daugiabučių namų valdymas
2020-03-30

Daugiabučiams namams valdyti ir tvarkyti butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti vieną iš egzistuojančių valdymo formų:

įsteigti daugiabučio namo savininkų bendriją (DNSB), išsirinkti valdymo organus (bendrijos pirmininką ir/ar valdybą) pavedant jiems organizuoti namo valdymą bei priežiūrą; sudaryti jungtinės veiklos sutartį (JVS) ir įgalioti asmenį, kuris atstovaus butų ir kitų patalpų savininkus ir organizuos namo valdymą ir priežiūrą; pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių, kuris rūpinsis butų ir kitų patalpų savininkams priklausančiu bendrojo naudojimo turtu ir organizuos jo priežiūrą. Administratoriaus parinkimo funkcijas atlieka savivaldybė organizuodama butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą arba balsavimą raštu.
Covid-19 statistika - oficiali ir realiu laiku
2020-03-30

   VĮ Registrų centrui parengus realiu laiku atsinaujinantį COVID-19 žemėlapį, Lietuvos statistikos departamentas atnaujino ir papildė COVID-19 pandemijai skirtą interaktyvių žemėlapių rinkinį: https://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html…

Informacija dėl koronaviruso infekcijos
2020-03-30

   Kovo 29 d. duomenimis, Savivaldybės paskirti atsakingi asmenys suteikė:

   * konsultacijų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 128,
   * konsultacijų dėl izoliacijos (saviizoliacijos) – 166,
   * asmenų, izoliuotų savivaldybės paskirtose patalpose – 11.
Dėl ekstremalios situacijos ir paskelbto karantino, sumažėjus keleivių srautui SĮ “Kaišiadorių paslaugos“ nuo 2020 m. kovo mėn. 26 d. keičia tvarkaraštį vietinio susisiekimo maršrutais
2020-03-27
   Tvarkaraštis
Informacija dėl koronaviruso infekcijos
2020-03-27

Kovo 27 d. duomenimis, Savivaldybės paskirti atsakingi asmenys suteikė:

   * konsultacijų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 123,
   * konsultacijų dėl izoliacijos (saviizoliacijos) – 159,
   * asmenų, izoliuotų savivaldybės paskirtose patalpose – 10.
Informacija Kaišiadorių rajono gyventojams
2020-03-27
Dėl medicininių kaukių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu
2020-03-27

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. V-553 „Dėl medicininių kaukių ir dezinfekcinio skysčio pardavimo karantino laikotarpiu” Rekomenduojama parduotuvėms ir kitoms prekybos vietoms 1 gyventojui vieno pirkimo metu parduoti.

Siekiant apsisaugoti nuo infekcijų rekomenduojama užtikrinti laiptinių priežiūrą
2020-03-27

   Daugiabučių namų bendrijoms, namų administratoriams ir kitiems atsakingiems už namo priežiūros organizavimą pateikiamos šios rekomendacijos.

Lietuvos policijos informacija gyventojams
2020-03-27
Informacija dėl ligos išmokos už vaikų bei neįgaliųjų priežiūrą, kai dėl karantino uždaryti darželiai, mokyklos, dienos centrai
2020-03-27

   Ką turite žinoti ir ką reikia padaryti, skaitykite čia: https://bit.ly/2xrNTGw

   Daugiau situacijų rasite čia: https://bit.ly/39jmgfM

 
Informacija dėl koronaviruso infekcijos
2020-03-27

   Kovo 26 d. duomenimis, Savivaldybės paskirti atsakingi asmenys suteikė:

   * konsultacijų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 111,
   * konsultacijų dėl izoliacijos (saviizoliacijos) – 133,
   * asmenų, izoliuotų savivaldybės paskirtose patalpose – 12.  
Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose
2020-03-27
Karantinas Lietuvoje tęsiamas iki balandžio 13 dienos
2020-03-26

   Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją ir epidemiologų rekomendacijas, nusprendė pratęsti karantino laikotarpį iki balandžio 13 dienos.

Dėl laukinių gyvūnų vakcinacijos nuo pasiutligės
2020-03-26
Informacija dėl koronaviruso infekcijos
2020-03-26

   Kovo 25 d. duomenimis, Savivaldybės paskirti atsakingi asmenys suteikė:

   * konsultacijų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 103,
   * konsultacijų dėl izoliacijos (saviizoliacijos) – 103,
   * asmenų, izoliuotų savivaldybės paskirtose patalpose – 11.
Informacija dėl vienkartinių pašalpų
2020-03-25

   Informuojame, kad vienkartinė pašalpa – tai socialinės paramos forma (socialinė išmoka). Vienai šeimai vienkartinė pašalpa gali būti skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus, išskyrus gaisro ar stichinės nelaimės bei autonominio dūmų signalizatoriaus įrengimo atvejais.

Pranešimas apie rengiamus sandėliavimo paskirties pastato Rumšiškių g. 28, Pravieniškių k., Pravieniškių sen. Kaišiadorių r. sav. statybos projektinius pasiūlymus
2020-03-25
Pranešimas apie maitinimo paskirties pastato (valgyklos) paskirties keitimo į prekybos paskirties pastatą Liepų al. 1, Pakertų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav. rengiamus paprastojo remonto projektinius pasiūlymus
2020-03-25
Kas turi teisę gauti nemokamą mokinių maitinimą
2020-03-25

   Nemokamą maitinimą turi teisę gauti mokiniai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos, kaip elgtis parduotuvėje ar turgavietėje
2020-03-25
Pateiktos rekomendacijos gyventojams ir atliekų tvarkytojams, kaip tvarkyti atliekas karantino metu
2020-03-25

   Aplinkos ministerija parengė ir išplatino rekomendacijas, kaip tvarkyti atliekas karantino metu. Nors pagal šiuo metu turimą informaciją nėra pagrindo teigti, kad komunalinių atliekų srautas galėtų būti koronaviruso plitimo židiniu, šios rekomendacijos parengtos maksimaliam gyventojų ir ypač atliekų tvarkytojų saugumui užtikrinti.

Sprendimas dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose
2020-03-25
   Raštas 2020 m. kovo 23 d. Nr V-495.
Informacija dėl koronaviruso infekcijos
2020-03-24

   Kovo 24 d. duomenimis, Savivaldybės paskirti atsakingi asmenys suteikė:

      * konsultacijų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) – 90,
      * konsultacijų dėl izoliacijos (saviizoliacijos) – 77,
      * asmenų, izoliuotų savivaldybės paskirtose patalpose – 5.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pratęsia savivaldybės sporto rėmimo projektų konkurso paraiškų pateikimo laiką - paraiškas galite pateikti elektroniniu paštu rita.janusaityte@kaisiadorys.lt iki balandžio 24 dienos
2020-03-24

   Sporto rėmimo projektų konkurso tikslas – remti savivaldybės sportininkų ir Kaišiadorių rajono gyventojų fizinio aktyvumo veiklas.

Informuojame gyventojus
2020-03-24

   apie „Prekybos paskirties pastato Veterinarų g. 34, Kiemelių k. Kaišiadorių r. sav. statybos rengiamus projektinius pasiūlymus“: 2020 03 26  17 val. numatomas projektinių pasiūlymų pristatymas ir svarstymai vyks naudojantis internetiniu vaizdo ir garso transliacijos būdu, skype: dzipudalys.

Archyvas 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Balandis
    2020     

 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

 

 

Priemonių planas
 
 


 


  

   
  
 
       
         

   
    
      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).