KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS
2015 METŲ VEIKLOS
PLANAS

ĮSAKYMAS
DĖL CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO, PRIEMONIŲ PLANAVIMO IR
INFORMACIJOS TEIKIMO 2015 METAIS

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       

  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Nekilnojamo turto aukcionai

Atnaujinimo data: 2018-05-18

---~~~~~~~---

KAIŠIADORIŲ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMO TURTO OBJEKTŲ, PARDUODAMŲ VIEŠO AUKCIONO BŪDU,  SĄRAŠAS

DALIES PASTATO – MOKYKLOS IR JAM PRISKIRTO ŽEMĖS SKLYPO MOKYKLOS G. 8, ZŪBIŠKIŲ K., PALOMENĖS SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS

1. Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausanti dalis mokyklos pastato  (unikalus Nr. 4400-0940-3112, statybos metai – 1994, plotas 710,74 kv. m, patalpos nuo 2-1 iki 2-27,  nuo 3-1 iki 3-5, nuo 4-1 iki 4-5 ir patalpos 1-33, 1-34, 1-36, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane 1C2b) ir šiam objektui priskirtas valstybei nuosavybės teise priklausantis  0,3119 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4968/0002:312), Mokyklos g. 8, Zūbiškio k., Palomenės sen., Kaišiadorių  r. sav., (toliau –objektas).

2. Aukciono vykdymo būdas – tiesioginis aukcionas.

3. Pradinė objekto pardavimo kaina – 10222,00 Eur,  iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina – 9744,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 478,00 Eur.
4. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 1022,00 Eur, turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.

5.  Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.

6. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.

7.  Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti –   LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas.

8. Mokėjimai už valstybės žemės sklypą, priskirtą savivaldybės nekilnojamam turtui, turi būti pravesti į valstybės įmonės Turto banko sąskaitą –  LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

9. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

10. Aukciono vykdymo laikas -, adresu – Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys.                      

11. Aukciono dalyvių teikiamų dokumentų registracijos ir objekto apžiūros pradžia  -, adresu – Katedros g. 4, 209 kab., 56121 Kaišiadorys.

12. Žiūrovų dalyvavimas nemokamas.

13. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti adresu – Katedros g. 4, 209 kab.

14. Žemės sklypo naudojimo sąlygos:

14.1. paskirtis: kita;

14.2. naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos;

14.3. naudojimo pobūdis: mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

15. Naudojimo apribojimai:

15.1. vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

15. 2. elektros linijų apsaugos zonos;

15.3 ryšių linijų apsaugos zona;

16. Objektui priskirtą žemės sklypą pirkėjas turi įsigyti nuosavybėn.

17. Objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.

 

                                                                 ---

ŽALVARNIO TVENKINIO ANT KERTAUS UPELIO HIDROMAZGO ŽIEŽMARIŲ M., ŽIEŽMARIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS

1. Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis Žalvarnių tvenkinio ant Kertaus upelio hidromazgas (unikalus numeris 4400-2244-3401, statybos metai 1982) Žiežmarių m., Žiežmarių m. sen.,  , Kaišiadorių r. sav. (toliau – objektas).

2. Aukciono vykdymo būdas – tiesioginis aukcionas.

3. Pradinė objekto pardavimo kaina – 1200,00 Eur.

4. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis 120,00 Eur turi būti  sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.

5. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.

6. Pardavimo kainos didinimo intervalas  – 100,00 Eur.

7. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr.  LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas.

8. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

9. Aukciono vykdymo laikas - , adresu – Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys.                      

10. Aukciono dalyvių teikiamų dokumentų registracijos  ir objekto apžiūros pradžia  -, adresu – Katedros g. 4, 209 kab., 56121 Kaišiadorys.

11. Žiūrovų dalyvavimas nemokamas.

12. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti adresu – Katedros g. 4, 209 kab.

--- 

BULOTŲ TVENKINIO ANT KERTAUS UPELIO HIDROMAZGO BULOTŲ K., ŽIEŽMARIŲ APYL., SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS

1. Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis Bulotų tvenkinio ant Kertaus upelio hidromazgas (unikalus numeris 4400-2244-3345, statybos metai 1985) Bulotų k., Žiežmarių apyl., sen.,  Kaišiadorių r. sav. (toliau – objektas).

2. Aukciono vykdymo būdas – tiesioginis aukcionas.

4. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 638,00 Eur turi būti  sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.

5. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.

6. Pardavimo kainos didinimo intervalas  – 100,00 Eur.

7. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr.  LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas.

8. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

9. Aukciono vykdymo laikas -, adresu – Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys.                      

10. Aukciono dalyvių teikiamų dokumentų registracijos ir objekto apžiūros pradžia  -,  adresu – Katedros g. 4, 209 kab., 56121 Kaišiadorys.

11. Žiūrovų dalyvavimas nemokamas.

12. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti adresu – Katedros g. 4, 209 kab.--- 

PASTATO-MOKYKLOS IR JAM PRISKIRTO ŽEMĖS SKLYPO VYTAUTO DIDŽIOJO D. 53, DARSŪNIŠKIO  K., KRUONIO, SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS

1. Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis  mokyklos pastatas  (unikalus Nr. 4997-4020-7017, statybos metai – 1974, plotas 1045,50 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane 1C2p) ir šiam objektui priskirtas valstybei nuosavybės teise priklausantis  0,4976 ha žemės sklypas (kadastro numeris 4905/0002:358), Vytauto Didžiojo g. 53, Darsūniškio k., Kruonio sen., Kaišiadorių  r. sav., (toliau –objektas).

2. Aukciono vykdymo būdas – tiesioginis aukcionas.

3. Pradinė objekto pardavimo kaina – 40770,00 Eur,  iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina – 39600,00  Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1170,00 Eur.
4. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 4077,00 Eur, būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.

5.  Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.

6. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.

7.  Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – Nr.  LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas.

8. Mokėjimai už valstybės žemės sklypą, priskirtą savivaldybės nekilnojamam turtui, turi būti pravesti į valstybės įmonės Turto banko sąskaitą – LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

9. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

10. Aukciono vykdymo laikas -, adresu – Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys.         

11.  Aukciono dalyvių teikiamų dokumentų registracijos ir objekto apžiūros  pradžia  -,  9 - 16 val., adresu – Katedros g. 4, 209 kab., 56121 Kaišiadorys.

12. Žiūrovų dalyvavimas nemokamas.

13. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti adresu – Katedros g. 4, 209 kab.

14. Žemės sklypo naudojimo sąlygos:

14.1. paskirtis: kita;

14.2. naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos;

14.3. naudojimo pobūdis: mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

15. Naudojimo apribojimai:

15.1. vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

15. 2. elektros linijų apsaugos zonos;

15.3 ryšių linijų apsaugos zona;

16. Objektui priskirtą žemės sklypą pirkėjas turi įsigyti nuosavybėn.

17. Objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.


 --- 

PASTATO – BIBLIOTEKOS IR JAM PRISKIRTO ŽEMĖS SKLYPO ŽASLIŲ G. 36, ŽIEŽMARIŲ M., ŽIEŽMARIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS

1. Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis pastatas – biblioteka  (unikalus Nr. 4995-0002-2018, statybos metai – 1950, plotas 226,29 kv. m, pastatas medinis, 2 aukštų),  ir šiam objektui priskirtas valstybei nuosavybės teise priklausantis  0,0833 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4972/0007:44) Žaslių g. 36, Žiežmarių m., Žiežmarių sen., Kaišiadorių  r. sav., (toliau –objektas).

Pastatas yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17131) teritorijoje.

2. Aukciono vykdymo būdas – tiesioginis aukcionas.

3. Pradinė objekto pardavimo kaina – 19600,00 Eur,  iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina – 18300,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1300,00 Eur.
             4. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 1960,00 Eur, būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.

5.  Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.

6. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.

7.  Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti –   LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas.

8. Mokėjimai už valstybės žemės sklypą, priskirtą savivaldybės nekilnojamam turtui, turi būti pravesti į valstybės įmonės Turto banko sąskaitą –  LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

9. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

10. Aukciono vykdymo laikas -, adresu – Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys.                      

11. Aukciono dalyvių teikiamų dokumentų registracijos ir objekto apžiūros pradžia -, adresu – Katedros g. 4, 209 kab., 56121 Kaišiadorys.

12. Žiūrovų dalyvavimas nemokamas.

13. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti adresu – Katedros g. 4, 209 kab.

14. Žemės sklypo naudojimo sąlygos:

14.1. paskirtis: kita;

14.2. naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos;

14.3. naudojimo pobūdis: mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos.

15. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

15.1. vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

15. 2. elektros linijų apsaugos zonos;

15.3 ryšių linijų apsaugos zona;

15.4  dujotiekio apsaugos zona;

15.5 nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zona

16. Objektui priskirtą žemės sklypą pirkėjas turi įsigyti nuosavybėn.

17. Objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.


---

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Rugsėjis
    2018     
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


Priemonių planas
 
 

  

 


  

   
  


      
         

   

      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).