KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku - trečiadienį iki 19.00 val. 119 kab., tel. (8 346) 204 54

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Įmonės
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS
2015 METŲ VEIKLOS
PLANAS

ĮSAKYMAS
DĖL CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO, PRIEMONIŲ PLANAVIMO IR
INFORMACIJOS TEIKIMO 2015 METAIS

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
 
 
   
       

    

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
GyventojamsVerslininkamsTuristams
Civilinė sauga

Civilinė sauga

KONTAKTAI

Rimas Kiselys – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas civilinei saugai – rajono Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius

 Bažnyčios g.4,

LT_56121 Kaišiadorys

 Tel. (8 346) 20 486

Mob. 8 698 28 705

Faks. (8 346) 20 450

El. p.: rimas.kiselys@kaisiadorys.lt

Kab. 110

 

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

Atmintinės 
 
Nuorodos
    
 
 

                      Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendino projektą ,,Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos sukūrimas“, departamentas įdiegė gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, kuri perspėja ir informuoja gyventojus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją trumpaisiais pranešimais tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus. Tokia gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema yra įdiegta ir Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

                      Įgyvendinus šį projektą gyventojai yra informuojami ne tik per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, regioninius bei vietinius transliuotojus, bet ir trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento tinklalapyje adresu: www.vpgt.lt. (spausti dešinėje pusėje viršuje langelį su užrašu - Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema).Ten rasite instrukciją, kaip nustatyti savo mobilųjį telefoną, kad galėtumėte gauti informaciją apie įspėjimą.

                      Apie gautą informaciją prašome parašyti atsiliepimus elektroniniu paštu: gpis@vpgt.lt arba rimas.kiselys@kaisiadorys.lt

                      Tuo pačiu primename, kad gyventojai gali būti įspėjami įjungiant elektros sirenas.

                      Išgirdus sirenas, gyventojams rekomenduojama įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją. Jeigu perspėjimo pranešimo savo mobiliajame telefone negavote, nors ir aktyvavote jį, prašome rašyti elektroniniu paštu: gpis@vpgt.lt arba rimas.kiselys@kaisiadorys.lt

                      Paprastai sirenos įjungiamos du kartus per metus, kai atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas vienam darbo ciklui, t. y. 3 min.

                      Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai šalyje, gyventojai perspėjami įjungus sirenas ir pranešimais į mobiliuosius telefonus. Tada sirenos dirba mažiausiai tris darbo ciklus, t. y. 9 min.

 

CIVILINĖS SAUGOS PARENGTIS SAVIVALDYBĖJE

 

DĖL KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE IR ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO

 

 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. V-517 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-114 ,,Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Priedas: 1-5) Įsigaliojo 2010-08-08.

 

 

 • Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją schema, kol nėra aktyvuotas Kaišiadorių rajono ekstremalių situacijų operacijų centras

 

 • Ø      Keitimosi informacija apie ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį Kaišiadorių rajono savivaldybėje schema, kai yra aktyvuotas rajono savivaldybės ESOC

 

 

 

DOKUMENTAI

Teisės aktai, reglamentuojantys civilinę saugą ir priešgaisrinę saugą

CIVILINĖS SAUGOS MOKYMAS

 1. 1. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje2. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriuje Ø Įsakymas „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“Ø Įsakymas „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo plano patvirtinimo“
 • Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos mokymo kursų grafikas 2017 metams

 

 • Paraiška į Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuojamus civilinės saugos mokymo kursus

 

 1. 3.                                     Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo centre

 

 • Paraiška į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo centre organizuojamus civilinės saugos mokymo kursus

 

 

 

CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS PATIKRINIMAI

 • Įsakymas „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-263 „Dėl civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

           Įsakymas „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų, kuriuose numatoma atlikti civilinės saugos būklės patikrinimus, atrankos komisijos sudarymoir jos nuostatų patvirtinimo“

 • Kaišiadorių rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų civilinės saugos būklės patikrinimų 2017 metais planas
 • Raštas ūkio subjektams „Dėl kompleksinių civilinės saugos būklės patikrinimų“

 

INFORMACIJA ŪKIO SUBJEKTAMS

 

 

 

 

 

 

 

KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI

 • LRV nutarimas „Dėl kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Įsakymas „Dėl kolektyvinės apsaugos statinio paruošimo evakuotiems gyventojams apsaugoti rekomendacijų patvirtinimo“

 

 • Kaišiadorių rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių sąrašas (patikslintas 2017 m. sausio 5 d.)

 

 • kolektyvinės apsaugos statinio žymėjimo ženklas

 

RENGINIAI, KONKURSAI, ĮVYKIAI

 

Tarptautinė civilinės saugos diena

Sąvokos „civilinė gynyba“ ištakos siekia 1931 m., kada Paryžiuje buvo įkurta asociacija, kuri rūpinosi prieglobsčio paieška karo veiksmuose nedalyvaujantiems civiliams gyventojams ir jų apsauga nuo pavojų, kylančių karinių konfliktų ir taikos metu.

Nuo 1990 m. kovo 11 d., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šalyje buvo pradėta kurti nauja nacionalinė civilinės saugos sistema.

Šiandiena civilinė sauga – tai veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. Dabartinė civilinės saugos samprata akcentuoja ir pačių gyventojų aktyvų dalyvavimą civilinės saugos veikloje. Todėl pagrindinis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos uždavinys – savivaldybės gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais, jų perspėjimas ir informavimas apie grėsmes ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas, rekomendacijų pateikimas, kaip elgtis vienu ar kitu atveju. Šalyje ir rajone įdiegta nauja gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, veiksmingai ir realiu laiku perduodant informaciją mobiliųjų telefonų naudotojams. Kviečiame kiekvieną savivaldybės gyventoją pasinaudoti tokia galimybe ir nusistatyti savo mobiliuosiuose telefonuose korinio transliavimo funkciją, norint gauti perspėjimus trumpaisiais pranešimais. Apie tai daugiau informacijos galima rasti Savivaldybės interneto svetainės www.kaisiadorys.lt skiltyje „Civilinė sauga“.

Dūmų detektorius – saugesni namai

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai vykdo kasmetinę akciją „Saugus būstas“. kurios tikslas – užkirsti kelią skaudžioms nelaimėms, mažinti gaisrų skaičių, informuoti gyventojus apie pavojus ir padarinius. Aplankytos socialiai remtinos šeimos, garbaus amžiaus ir atokiau Kaišiadorių rajono seniūnijose gyvenantys gyventojai. Kai kurie senyvo amžiaus piliečiai ir vienišos mamos žinojo apie autonominius dūmų jutiklius, tačiau dėl finansinių sunkumų nebuvo jų įsigiję, tad džiaugėsi įrengiama apsauga. Aplankytos šeimos paragintos prisidėti prie akcijos, įsirengiant daugiau dūmų jutiklių gyvenamosiose ir kitose patalpose. Aplankytos šeimos buvo konsultuojamos dėl elektros prietaisų, elektros instaliacijos naudojimo ir dūmtraukių priežiūros. Tarp gyventojų paplitęs įsitikinimas, kad dūmtraukius būtina valyti kartą per metus, yra klaidingas, nes juos privalu išvalyti šildymo sezono viduryje, t. y. sausio mėnesį. Nežinantys šio reikalavimo ar jo nevykdantys gali labai skaudžiai nukentėti, nes suodžių užsidegimas ir išplitimas gali visą šeimą viduryje žiemos palikti be namų. Remiantis statistika, per šalčius kilę gaisrai patys skaudžiausi – paprastai jie kyla tamsiuoju paros metu, kai gyventojai miega, o paliktos be priežiūros krosnys tampa nelaimių priežastimi.

Autonominiai dūmų jutikliai yra lengvai įrengiami, nereikalaujantys papildomos priežiūros prietaisai, kurie pirminėje gaisro kilimo stadijoje garsu informuoja gyventojus apie dūmų atsiradimą patalpoje. Kuo anksčiau jis išgirstamas, tuo greičiau užgesinamas gaisras ir padaromi mažesni nuostoliai, o svarbiausia – išsaugomas brangiausias mūsų turtas – sveikata ir gyvybė. Dūmų jutiklius rekomenduojama įrengti visose gyvenamosiose patalpose, kuriose nėra tiesioginių ugnies šaltinių (krosnies ar dujinės viryklės), koridoriuose, sandėliukuose ir palėpėse. Dūmų jutiklių galima nusipirkti artimiausioje statybinių prekių, buitinės technikos parduotuvėje už prieinamą kainą. Pasirūpinkite savo saugumu, saugokime save, savo artimus ir turtą!

Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas Rimas Kiselys

Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Balandis
    2017     
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"
  

   
  


      
         

   

      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt
dokumentai@kaisiadorys.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188773916. © Kaišiadorių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.