DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Vietos bendruomenių tarybos

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIETOS BENDRUOMENIŲ metų PROGRAMA

 

Eil. nr.

Veiksmai

Veiksmų vykdytojai

Vykdymo terminas

1.

Skelbti ir nuolat atnaujinti Vietos bendruomenių metų programą

Darbo grupė

2016 m.

2.

Teikti informaciją, rengti straipsnius įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis apie vietos bendruomenių veiklą, renginius ir gerąją patirtį.

Sukurti paskirą socialiniame tinkle ,,Facebook“

,,Kaišiadorių Vietos bendruomenių metai 2016“

Darbo grupė

 

 

 

Janina Augustinavičienė, Rita Janušaitytė

2016 m. sausis

3.

Paskelbti 2015–2016 mokslo metus Mokyklų bendruomenių metais, prioritetą skiriant mokyklų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimui. Sudaryti švietimo įstaigų Vietos bendruomenių metų renginių programą

Švietimo skyrius, Rimutė Arlauskienė

2015 m. gruodis

4.

Sudaryti kultūros įstaigų Vietos bendruomenių metų renginių programą

Kultūros ir paveldosaugos skyrius, Rita Janušaitytė

2016 m. sausis

5.

Surengti Kaišiadorių rajono nevyriausybinių organizacijų forumą, skirtą bendruomenių raidai ir perspektyvai aptarti

NVO taryba, Lina Brazionienė

2016 m.

I pusmetis

6.

Surengti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atvirų durų dienas

Kaišiadorių rajono VVG, Janina Augustinavičienė,

NVO taryba, Lina Brazionienė

2016 m. kovas - gruodis

7.

Paskelbti ir surengti konkursą -  renginių ciklą bendruomenėse ,,Kaimynų dienos“:

kovas - ,,Švenčiame Velykas kartu“, balandis - ,,Talkos“,

gegužė - ,,Piršlybų metas“,

birželis - ,,Vaikų mėnuo“,

liepa - „Bendruomenės karūna Lietuvai“,

rugpjūtis - ,,Žolinės“,

rugsėjis - ,,Grybaujam bendruomeniškai“,

spalis - ,,Vakarojam kartu“,

lapkritis - Padėkos mėnuo

Darbo grupė

2016 m. kovas – lapkritis

8.

Surengti ir viešinti visose Savivaldybės seniūnijose pasirinktų viešųjų erdvių, gamtos ir kultūros paveldo ir kt.  objektų tvarkymo talkas.

Sudaryti talkų ir objektų sąrašą

Seniūnai, Gražina Škimelienė

2016 m. balandis–spalis

9.

Organizuoti seniūnijų sporto žaidynes, skatinant bendruomenių dalyvavimą

Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras

Birželio 11 d.

10.

Surengti aktyviausių Kaišiadorių rajono savivaldybės vietos bendruomenių  rinkimus

Kaišiadorių rajono VVG, Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių miesto VVG, Ligita Pūrienė

2016 m. spalis

11.

Organizuoti apskritojo stalo diskusiją (forumą) tema: „Socialinės paslaugos. Socialinių paslaugų plėtros galimybės bendruomenėse, gerieji pavyzdžiai“.

Eglė Mockevičienė,

Janina Augustinavičienė

 

 

2016 m. I pusmetis

 

 

12.

Skatinti bendruomenes  remiant projektines veiklas iš savivaldybės biudžeto lėšų senyvo amžiaus asmenų,  šeimų stiprinimo, sveikatinimo, užimtumo klausimais

 Socialinės paramos skyrius, Eglė Mockevičienė

2016 m.

 

13.

Skatinant žmones tapti globėjais, organizuojant susitikimus ir viešinant informaciją bendruomenėse

Vaiko teisių apsaugos skyrius

2016 m.

 

14.

Kartu su bendruomenėmis, seniūnija, savivaldybe, socialiniais darbuotojais vieną kartą per ketvirtį ar mėnesį rengti pasitarimus vaiko teisių apsaugos šeimose klausimais

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, Socialinės paramos skyrius

2016 m.

15.

Surengti Vietos bendruomenių metų uždarymo renginį. Pagerbti vietos bendruomenes, dalyvavusias Vietos bendruomenių metų programos įgyvendinime

Darbo grupė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kaišiadorių r. VVG

2016 m. lapkričio pabaiga

---~~~~~~~~---

2013–2015 METŲ LĖŠŲ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

---~~~~~~~~---

 Informacija apie 2015 m. Kaišiadorių rajono vietos bendruomenių sprendimus, panaudojant valstybės biudžeto lėšas, skirtas vietos bendruomenių tarybų sprendimais patvirtintoms veikloms

Vietos bendruomenės tarybos pavadinimas

Skirtos lėšos Eur

Veiklos

Kaišiadorių miesto seniūnijos  I ir II vietos bendruomenės tarybos

7014

Turistinė kelionė,  vaikų edukacinė kelionė, 4 treniruoklių Girelės g. įrengimas

Kaišiadorių apylinkės seniūnijos vietos bendruomenės taryba

1691

Sporto ir žaidimų įrenginių Pyplių kaime įrengimas

Kruonio seniūnijos vietos bendruomenės taryba

2193

Muzikos instrumentų ir kt. inventoriaus Anglininkų folkloro ansambliui įsigijimas, koncertinė programa ir suvenyrų, fotonuotraukų parodai, rėmelių ir kt. prekių Darsūniškio vartų 25-ųjų metinių minėjimo renginiui, sulankstomų medinių suolų kalvių k. renginiams įsigijimas, koncertinė programa Vasaros uždarymo šventei Kruonyje, kūrybinės erdvės Kruonio gimnazijoje įrengimui, Baltų kultūros šventės ūkinės išlaidos, sulankstomų mobilių stalų, palapinės Morkūnų k. lauko renginiams įsigijimas, palapinės Vilūnų lauko renginiams įsigijimas

Nemaitonių seniūnijos vietos bendruomenės taryba

432

Multimedijos kultūros renginių organizavimui  įsigijimas

Palomenės seniūnijos vietos bendruomenės taryba

1554

Prekių Palomenės parapijos 100-mečio minėjimui įsigijimas, video projektoriaus renginių organizavimui įsigijimas, vaikų žaidimų aikštelės prie Palomenės pagrindinės mokyklos įrengimas, užuolaidų ir karnizų Zūbiškių bendruomenės namams įsigijimas

Paparčių seniūnijos vietos bendruomenės taryba

570

Lauko treniruoklių paparčių kaime įrengimas

Pravieniškių seniūnijos vietos bendruomenės taryba

1128

Garso kolonėlių renginių organizavimui įsigijimas

Rumšiškių seniūnijos vietos bendruomenės taryba

3130

Muzikinė programa ir prizai Jonių šventei Antakalnyje, informacinių technologijų ir garso aparatūros įsigijimas, žoliapjovės  Karčiupio k. aplinkos tvarkymui įsigijimas

Žaslių seniūnijos vietos bendruomenės taryba

1732

Kapčiškių, Totoriškių ir Guronių k. kryžių restauravimas, prizų bėgimo aplink Žaslių ežerą dalyviams įsigijimas, Žaslių bažnyčios tvoros remontas (statybinių medžiagų įsigijimas), futbolo vartų Žaslių pagrindinės mokyklos stadionui įsigijimas, statybinių medžiagų Mikalaučiškių koplyčios grindų remontui įsigijimas

Žiežmarių apylinkės seniūnijos vietos bendruomenės taryba

2445

Krepšinio stovo su lenta ir lanku įrengimas Vladikiškių k. krepšinio aikštelėje, prizai ir kitos prekės Liutonių sporto šventei, stalų ir suolų Liutonių k. lauko renginiams įsigijimas, suoliukų Stasiūnų k. įrengimas, mėgėjų meno kolektyvų ir aktyviausių bendruomenės narių pažintinė kelionė, suvenyrų įsigijimas ir koncertinė programa Rudens šventei Pakertuose

Žiežmarių seniūnijos vietos bendruomenės taryba

2700

Vaizdo kamerų su įrašymo įranga Žiežmariuose įsigijimas, mėgėjų meno kolektyvų ir visuomeninių organizacijų narių išvyka, muzikos atlikėjo, programos vaikams ir diskotekos vedėjo paslauga Vasaros šventei Žiežmariuose

Informaciją parengė:

Rita Janušaitytė, Kaišiadorių rajono savivaldybės vietos bendruomenių savivaldos  2013–2015 m. programos koordinatorė

---~~~~~~~~---

Kviečiame Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojus aktyviai dalyvauti įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programą

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Socialinių paslaugų priežiūros departamentu dėl Vietos bendruomenių tarybų sprendimais patvirtintų veiklų finansavimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas.

Balandį seniūnijose į susirinkimus vėl rinksis vietos bendruomenių tarybos, seniūnų iniciatyva sudaromos iš vietos bendruomenių narių, seniūnaičių, bendruomenių, religinių bendruomenių atstovų, savivaldybės įstaigų, pavienių gyventojų. Vietos bendruomenių tarybų užduotis - suburti aktyviausius seniūnijos žmones į vieną didesnę organizaciją ir kartu spręsti socialinius, kultūrinius, aplinkos tvarkymo, švietėjiškos, bendruomeninės  veiklos klausimus. Vietos bendruomenių steigimo iniciatorė - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri jau ketvirtus metus skiria lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti. Šiais metais Kaišiadorių rajono savivaldybei  skirti  24589 eurų, kurie bus padalinti seniūnijų vietos bendruomenių taryboms pagal gyventojų  skaičių.

Lėšų, numatomų 2015 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės vietos bendruomenių tarybų veikloms finansuoti, paskirstymo projektas

Nr.

Seniūnija

Gyventojų skaičius 2015 m.

Skiriamų lėšų suma eurais

1.

Kaišiadorių miesto seniūnija

9621

7014

2.

Kaišiadorių apylinkės seniūnija

2319

1691

3.

Kruonio seniūnija

3007

2193

4.

Nemaitonių seniūnija

592

432

5.

Palomenės seniūnija

2131

1554

6.

Paparčių seniūnija

781

570

7.

Pravieniškių seniūnija

1547

1128

8.

Rumšiškių seniūnija

4292

3130

9.

Žaslių seniūnija

2375

1732

10.

Žiežmarių apylinkės seniūnija

3353

2445

11.

Žiežmarių seniūnija

3702

2700

 

Iš viso:

33720

24589

Administracijos direktoriaus įsakymas ,,Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programos įgyvendinimo

---

Informacija apie 2014 m. Kaišiadorių rajono vietos bendruomenių sprendimus, panaudojant valstybės biudžeto lėšas, skirtas vietos bendruomenių tarybų sprendimais patvirtintoms veikloms

Vietos bendruomenės tarybos pavadinimas

Skirtos lėšos

Lt

Veiklos

Kaišiadorių apylinkės seniūnijos vietos bendruomenės taryba

5134

Vaikų žaidimo komplekso (lipynių, sūpynių, karstyklių ir laiptų ant liepto) Gudienos k. įrengimas

Kaišiadorių miesto I-oji vietos bendruomenės taryba

10000

Technikos (krūmapjovių ir vejapjovės) įsigijimas, eksploatacinės išlaidos, dirbančiųjų mokymas

Kaišiadorių miesto II-oji vietos bendruomenės taryba

10788

Kaišiadorių pensininkų klubo ansamblio  akordeono ir drabužių įsigijimas, sporto aikštelės Elektros g. aptvėrimas

Kruonio vietos bendruomenės taryba

6605

Elektros generatoriaus kultūros renginiams ir jo transportavimui skirtos priekabos įsigijimas

Nemaitonių vietos bendruomenės taryba

1281

Pažintinė seniūnijos gyventojų kelionė į Liepoją

Palomenės vietos bendruomenės taryba

4479

Žvejų sporto šventė, smėlio dėžės ir sūpynių prie Palomenės pagrindinės mokyklos įrengimas, trinkelių aikštelės ir takelio prie Palomenės kultūros centro  įrengimas

Paparčių vietos bendruomenės taryba

1627

Seniūnijos gyventojų kelionė į Guronis, nuotraukų Paparčių bendruomenės namų ekspozicijai pagaminimas, seniūnijos Rudens šventė, Dainavos bendruomenės sportinio inventoriaus įsigijimas, medalių įsigijimas Paparčių Snieginės turnyrui

Pravieniškių vietos bendruomenės taryba

3193

Folkloro ansamblio ,,Praviena“ kompaktinio disko ,,Vai, kai aš buvau“ leidyba

Rumšiškių vietos bendruomenės taryba

9153

Sporto inventoriaus Karčiupo, Juodiškių kaimų vaikų ir jaunimo užimtumui įsigijimas, 4 suolelių ir 2 šiukšliadėžių įrengimas Antakalnio k., 2 stoginių ir 2 šiukšliadėžių įrengimas Dovainonių k., garso aparatūros įsigijimas, šventė ,,Kauno marioms - 55“

Žaslių vietos bendruomenės taryba

5142

Žaslių geležinkelio stoties Joninių šventė, laužaviečių Žaslių bažnyčios slėnyje ir prie Statkūniškių ežero  įrengimas, persirengimo kabinos prie Statkūniškių ežero įrengimas, Žaslių rudens šventė, Bėgimo aplink Žaslių ežerą prizų įsigijimas, Stabintiškių bendruomenės išvyka į Anykščius, Eiriogalos koplytėlės aplinkos tvarkymas

Žiežmarių apylinkės vietos bendruomenės taryba

7558

Vaikų žaidimo aikštelės Stasiūnuose įrengimas, stalo žaidimų Stasiūnų bibliotekai įsigijimas, Rudens šventė Pakertuose, garso aparatūros įsigijimas, informacinių technologijų (projektoriaus, ekrano, spausdintuvo ir kt.) įsigijimas

Žiežmarių seniūnijos vietos bendruomenės taryba

8040

Dokumentinio filmo apie Žiežmarius kūrimas, senjorų klubo ir Žiežmarių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų narių pažintinė - koncertinė kelionė po Lietuvą, Vasaros šventė, langų apsaugos Žiežmarių mokyklos - darželio sporto salei įrengimas, sulankstomų kėdžių lauko renginiams įsigijimas

Informaciją parengė Rita Janušaitytė, Kaišiadorių rajono savivaldybės vietos bendruomenių savivaldos  2013–2015 m. programos koordinatorė

---

ĮSAKYMAS DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015  M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO


Lėšų paskirstymo Kaišiadorių rajono VBT PROJEKTAS

 

Seniūnija

Gyventojų skaičius seniūnijoje

2014 m.

Lt

1

Kaišiadorių apylinkės seniūnija

2376

5134

2

Kaišiadorių miesto seniūnija

9621

20788

3

Kruonio seniūnija

3057

6605

4

Nemaitonių seniūnija

593

1281

5

Palomenės seniūnija

2073

4479

6

Paparčių seniūnija

753

1627

7

Pravieniškių seniūnija

1478

3193

8

Rumšiškių seniūnija

4236

9153

9

Žaslių seniūnija

2380

5142

10

Žiežmarių apylinkės seniūnija

3498

7558

11

Žiežmarių seniūnija

3721

8040

 

33786

7300

2013–2015 m. lėšų Kaišiadorių rajono savivaldybės vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti skyrimo ir naudojimo tvarkos APRAŠAS

Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos įgyvendinimo APRAŠAS

LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS, ĮGYVENDINANT VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2014 METŲ PROGRAMĄ, SĄRAŠAS


Atgal