DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas

Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas

APRAŠYMAS: Kaišiadorių rajono savivaldybė, atstovaujama Administracijos direktoriaus, turi teisę nekilnojamojo turto (žemės sklypo) savininkui, valdytojui arba naudotojui (tik sutikus turto savininkui) perduoti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas ir sudaryti Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį, jei numatomi planavimo tikslai neprieštarauja Kaišiadorių, Žiežmarių miestų bei Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų ir specialiųjų planų sprendiniams.

REIKALINGI DOKUMENTAI:

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Žemės ir kito nekilnojamojo turto (esančio planuojamoje teritorijoje)registracijos pažymėjimų kopijos.

4. Žemės sklypo ribų plano (geodeziniai matavimai) kopija.

5. Žemės bendrasavininkių įgaliojimų rengti detalųjį planą (kai žemės sklypą naudoja du ir daugiau asmenų) arba sutikimų kopijos.

6. Žemės sklypo nuomos sutarties (jei sklypas nuomojamas) ir nuomotojo sutikimo kopijos.

PASLAUGA TEIKIAMA: fiziniams ir juridiniams asmenims.

PASLAUGĄ TEIKIA: Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento Statybos, vietinio ūkio irteritorijų planavimo skyrius.

VADOVAUJANTIS SPECIALISTAS: Vyriausioji architektė Lina Dorošukaitė.

ATSAKINGAS SPECIALISTAS: Vyriausioji specialistė Sonata Jonikavičienė.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimas Nr. 635 „DėlDetaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo irsutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Atgal