DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą išdavimas (galioja iki 2020-06-30)

Leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą išdavimas (galioja iki 2020-06-30)

Paslaugos aprašymas:

 1. Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą laikoma, kad leidimai yra išduoti kitą dieną nuo vežėjo pranešimo apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai dienos. Kai pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad leidimas yra išduotas nuo pranešime nurodytos dienos.
  2. Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą gali tik fiziniai asmenys, naudodamiesi keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis.
  Vežėjas (fizinis asmuo) nustatytos formos Pranešimą apie veiklos vykdymą pateikia savivaldybės institucijai pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.
 2. Vežėjo lengvasis automobilis, kuriuo teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos, privalo atitikti techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus (Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 2B-290 (Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 2BE-88 redakcija).
  4. Lengvojo automobilio, kuriuo vykdoma keleivių vežimo pagal užsakymą veikla, viduje arba išorėje dešiniajame apatiniame priekinio lango kampe ir dešiniajame viršutiniame galinio lango kampe turi būti pritvirtintas ir transporto priemonės išorėje matomas Taisyklių 3 priede nurodytas ženklas (ilgis ir plotis ne mažesni kaip 100 mm), kai juo vykdoma keleivių vežimo pagal užsakymą veikla. Ženklas gali būti atspausdintas ant popieriaus. Ženklo apačioje esančiame baltame stačiakampyje turi būti įrašytas išduotos individualios veiklos (kodas 49.39) pažymos numeris.
  5. Lengvuoju automobiliu gali būti vykdoma tik vienos rūšies keleivių vežimo už atlygį veikla.
  6. Informacija apie leidimo išdavimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veikla skelbiama VĮ Registrų centro sukurtoje ir administruojamoje valstybės informacinėje sistemoje (LIS).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti vežėjas:

1.užpildyti nustatytos formos Pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos vykdymą;
2. pridėti apmokėjimo nurodymą (kvitas, išrašas) už pranešimą apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos vykdymą;
3. lengvojo automobilio registracijos liudijimo kopiją;
4. jeigu vežėjas nėra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veikla, savininkas, bet šį lengvąjį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu, pridėti tai įrodančio dokumento (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutarties) kopiją.

Papildoma informacija:

Informacija teikiama – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, Katedros g. 4, Kaišiadorys, 209 kab., mob. 8 671 79 692.

Paslaugos informacija:

Paslaugos suteikimo trukmė – nėra.

Atsakingas padalinys – Turto valdymo skyrius.

Paslaugos vykdytoja – Birutė Mikalauskienė, mob. 8 671 79 692, el. paštas birute.mikalauskiene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos vadovė – Ligita Pūrienė, mob. 8 618 77 930, el. paštas ligita.puriene@kaisiadorys.lt.

Paslaugos kaina – 16 Eur.

Rekvizitai apmokėjimui:

Gavėjas – VMI prie LR FM
Bankas „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 52749

Reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.
 2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 380 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta 2020-01-02 įsakymu Nr. 3-3).
 3. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
Atgal