DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Pradėtas vykdyti investicinis projektas „Kaišiadorių rajono savivaldybės Palomenės ir Stabintiškių kadastro vietovių dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstrukcija“

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2021 m. sausio 25 d. pasirašė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra ir pradėjo vykdyti investicinį projektą (toliau – projektas) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ (2020 m. kvietimas). Projekto metu Kaišiadorių rajono savivaldybėje Palomenės ir Žaslių seniūnijose bus rekonstruojama 26,935 km griovių ir juose esančių melioracijos statinių: 30 vnt. pralaidų ir 282 drenažo žiočių.

Planuojama rekonstrukcijos darbų pradžia 2021 m. IV ketvirtis. Projekto įgyvendinimo terminas – 2023 m. gegužės 1 d. Projekto vertė – 365 001,22 Eur su PVM, paramos suma - 292000,00 Eur.

Darbų grafikas

 

 

Informaciją parengė Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius

Atgal