DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Pradėtas vykdyti investicinis projektas „Valstybei nuosavybės teise priklausančios, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos atkuriamos melioracijos infrastruktūros rekonstrukcija“

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2020 m. birželio 12 d. pasirašė paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra ir pradėjo vykdyti investicinį projektą (toliau – projektas) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Projekto metu Kaišiadorių rajono savivaldybėje Nemaitonių, Kruonio, Žiežmarių apyl., Rumšiškių, Palomenės seniūnijose bus rekonstruojama 27,8 km griovių ir juose esančių melioracijos statinių: 47 vnt. pralaidų ir 381 drenažo žiočių. Projekto metu taip pat bus rekonstruotas valstybei nuosavybės teise priklausantis ir Savivaldybės patikėjimo teise valdomas tiltas per Laukystos upelį, Šilonių k., Palomenės sen.

Planuojama rekonstrukcijos darbų pradžia 2021 m. Projekto įgyvendinimo terminas – 2022 m. gegužės 30 d. Projekto vertė – 369 942,00 Eur su PVM, paramos suma -  295953,00 Eur.

Kaišiadorių r. sav., Palomenės sen. melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas.

Kaišiadorių r. sav., Nemaitonių sen. melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas.

Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen. melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas.

Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių sen. melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas.

Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen. melioracijos darbų kalendorinis atlikimo grafikas.

Informaciją parengė Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius

Atgal