DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

„Gyva birželio atmintis“ – 1941 m. birželio 26 d. Pravieniškių lagerio žudynių minėjimas ir aukų pagerbimas

Minėjime bus pagerbtas žuvusiųjų atminimas, skaitomi žiaurumus išgyvenusiųjų liudijimai, istorinės įžvalgos. Skambės Palomenės kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Šilaja“ (vadovė Valerija Jankauskienė) ir Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių folkloro ansamblio „Praviena“ (vadovė Ernesta Žiūkienė) atliekamos dainos.

Tarpukario metais Pravieniškėse įkurta priverčiamųjų darbų stovykla, kurioje buvo laikomi administracine tvarka nubausti žmonės. 1941 m. birželio 26 d. Raudonosios armijos kariai sušaudė beveik visus ten buvusius kalinius, vietinius gyventojus dirbusius prižiūrėtojais, jų šeimų narius, įkalintųjų lankyti atvykusius artimuosius iš kitų Lietuvos vietų. Lageryje įvykdyta žudynių akcija skyrėsi masiškumu ir žiaurumu – iš barakų išvaryti žmonės sušaudyti iš kulkosvaidžių ir automatinių šautuvų, dar gyvi pribaigti durtuvais ir rankine granata. Nužudyta arti 300 žmonių, iš jų 230 kalinių, 21 lagerio prižiūrėtojas, 6 moterys, 2 mergaitės, kiti mirė nuo sužeidimų, evakuojant.

Atgal