DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Nuo lapkričio 3 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu

Nuo lapkričio 3 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose paslaugos...

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymu  Nr. V1E- 1326 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbo organizavimo ekstremaliosios situacijos metu“ nustatoma, jog Administracijos darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai funkcijas būtina atlikti darbo vietoje;

  • lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu (informacinėmis, telekomunikacijos priemonėmis), išskyrus atvejus, kai paslaugos teikimas yra būtinas, neatidėliotinas ir neįmanomas nuotoliniu būdu;
  • lankytojai registruojami Administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakyme Nr. V1E-1147 ,,Dėl lankytojų aptarnavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pastate“ nustatyta tvarka. Informacija renkama tiesiogiai iš lankytojo ir tvarkoma tik COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais. Informacija sunaikinama, suėjus teisės aktų nustatytiems terminams;
  • lankytojų ir kitų trečiųjų asmenų (išskyrus Administracijos pastate paslaugas teikiančių valstybinių įstaigų darbuotojus bei Administracijos pastate remontą atliekančius asmenis) patekimas į Administracijos patalpas ribojamas, išskyrus atvejus, kai asmenims paslaugos negali būti suteiktos nuotoliniu būdu;
  • į Administracijos patalpas neįleidžiami darbuotojai ir lankytojai, kuriems fiksuojama 37,3°C ir aukštesnė temperatūra;
  • įleidžiami tik lankytojai, dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
  • Savivaldybės teikiamas el. paslaugas Jūs galite užsisakyti internetu, nesilankydami savivaldybėje, www.epaslaugos.lt.
  • Dokumentus ir prašymus siųskite bendruoju įstaigos el. paštu dokumentai@kaisiadorys.lt, ypatingais atvejais prašome skambinti tel. (8 346) 20 480.
Atgal