DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti poilsio paskirties pastatų, Surgališkių k., Kruonio sen., Kaišiadorių raj., žemės sklypo Kadastr. Nr. 4928/0007:15, naujos statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas – Surgališkių k., Kruonio sen., Kaišiadorių raj., žemės sklypo Kadastr. Nr. 4928/0007:15.

Žemės sklypo kad. Nr. 4928/0007:15, plotas 2.1193 ha, naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Statinių paskirtis - poilsio.

Projektuotojas Vilius Raicevičius, buveinės adresas Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Ateities g. 27, el. paštas vilius.raicevicius@gmail.com, tel.Nr. 865020664.

Projekto vadovas Vilius Raicevičius, kvalifikacijos atestatas A 1445, el. paštas vilius.raicevicius@gmail.com, tel. Nr. 865020664.

Statytojas – E.Š.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt ir projekto rengėjų patalpose Kauno rajono sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Ateities g. 27, darbo dienoms 09,00-18,00 val. iki 2020-08-26 (papildoma informacija tel. 865020664).

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjui el. paštu vilius.raicevicius@gmail.com iki 2020-08-26.
Viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-26 09.00 val. Kaišiadorių rajono savivaldybės fojė, Katedros g. 4, Kaišiadorys.

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 08 06

---~~~~~~~---

Visuomenės informavimas apie numatomą gydymo paskirties pastato Gedimino g. 48, Kaišiadorių m. kapitalinio remonto projekto, keičiant pastato paskirtį į administracinės paskirties, rengimą

Objekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato Gedimino g. 48, Kaišiadorių m. kapitalinio remonto projektas, keičiant pastato paskirtį į administracinės paskirties;

Statybvietės adresas: Gedimino g. 48, Kaišiadorių m.;

Statinio naudojimo paskirtis: Gydymo paskirties pastatai [7.12], keitimas į administracinės paskirties [7.2];

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų) duomenys: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ Projekto vadovas Linas Jančiauskas, Vilniaus m. sav., T. Ševčenkos g. 14, el. paštas linas@sipaslaugos.lt, tel. 8655 51566;

Statytojas: UAB „Kaišiadorių šeimos  medicinos centras“

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10.00 - 15.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima el. paštu linas@sipaslaugos.lt iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešo susirinkimo data, laikas ir vieta: viešasis susirinkimas įvyks 2020-08-14 17:10 val., nuotolinio susirinkimo nuoroda (adresas): https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NDAyYTBiZDMtMGZlNS00Mzc1LTkyZTctY2Q0OGI0MzFiYTA0%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522ee79cdeb-1601-45a2-856c-6c58511e99c5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522670a8bb8-193e-4214-9ffc-f9cdc94737a9%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3dfd5ddc-dd94-4fe0-887a-565dcc57a3f5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 07 15

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ

Projekto pavadinimas:
Gamybos, pramonės paskirties pastato Paukštininkų g. 2, Kaišiadoryse statybos projektas
Statinių statybvietės adresas:
Paukštininkų g. 2, Kaišiadorys
Statinio paskirtis:
Negyvenamasis gamybos, pramonės paskirties pastatas
Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, duomenys:
UAB „SIMPER“
Projekto vadovas – Kristijonas Mozūraitis
Architektas – Vytautas Juškaitis
El. paštas: vytautas.juskaitis@simper.lt
Mob.: +370 620 23931
Statytojas:
UAB „d line Production“
J. Basanavičiaus g. 44, LT-56134 Kaišiadorys Tel.: +370 616 27250
El. paštas: js@dline.com
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas.
Adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas
Interneto adresas:
http://www.kaisiadorys.lt
Kontaktinis asmuo: Vytautas Juškaitis
El. paštas: vytautas.juskaitis@simper.lt
Mob.: +370 620 23931
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 iki 2020m.
rugpjūčio 03 d.
Planuojamo atvykimo datą ir laiką prašome iš anksto susiderinti telefonu ar elektroniniu paštu.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų siųsti el. paštu vytautas.juskaitis@simper.lt arba info@simper.lt iki 2020 m. rugpjūčio 03 d.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).
2020 m. rugpjūčio mėn. 03 d. 17.15 val. UAB „SIMPER“ patalpose, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, KaunaS

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 07 14

---~~~~~~~---

 INFORMACIJA APIE VIEŠINAMĄ PROJEKTĄ

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. 44a,
Žiežmarių m. statybos techninis-darbo projektas
Planuojamos ūkinės veiklos adresas – Vytauto g. 44a, Žiežmariai.
Statinio naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai
Projektavimo terminas – 2020 m.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Kaišiadorių raj. savivaldybės administracija,
Katedros g. 4, LT-56121, Kaišiadorys, el.p. dokumentai@kaisiadorys.lt, tel. nr. 8 346 20450
Projektuotojas – UAB Gilmera
Projekto vadovas – Evaldas Katkus, tel. nr. 8-670-87140
Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima:
1. Kaišidorių savivaldybės internetinėje svetainėje,
2. Evaldas Katkus, Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., LT-64133 Alytaus r.
Motyvuotus pastebėjimus dėl projekto prašome teikti elektroniniu paštu iki 2020 m. liepos
16 dienos, Kaišiadorių savivaldybės administracijai arba Evaldui Katkui (el.p.
evaldaskatkus@gmail.com).
Viešas susirnkimas vyks 2020 m. liepos 17 dieną Kaišiadorių savivaldybėje. Detalesnė
informacija bus pateikta Kaišiadorių savivaldybės internetiniame tinklalapyje.

Projektiniai pasiūlymai
Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2020 06 26

---~~~~~~~---

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", UAB Energetikos projektavimo institutas informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio „Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Lietuvos E – Alytus (LN 330), Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektas“ projektavimą. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruojama 330 kV OL Lietuvos E – Alytus (LN 330). 330 kV OL rekonstravimas neišplečiant esamos apsaugos zonos ribų. Keičiamos 330 kV OL atramos bus montuojamos senų atramų vietose. Esamos gelžbetoninės bei metalinės viengrandės atramos keičiamos naujomis metalinėmis atramomis, naujų atramų aukštis neviršija 50 m.

Projektavimas vykdomas Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais, kai neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statybos darbai yra leidžiami.

Rekonstruojama linija žemės sklypuose, kad. Nr.: 4400/4707:2904, 4400/5420:5644, 4400/5440:3262, 4400/5441:9053, 4400/0937:4600, 4400/2808:0468, 4400/5441:9053, 4400/1147:0876, 4400/1147:0832, 4400/0450:5840, 4962/0005:0081, 4400/4997:6272, 4400/1080:0978, 4400/0602:8004, 4962/0005:0124, 4962/0005:0130, 4962/0005:0080, 4962/0005:0085, 4400/0194:4405, 4400/2955:4930, 4400/0505:5329, 4400/0475:7395, 4962/0003:0031, 4400/0809:6593, 4400/0962:4348, 4400/0936:2112, 4400/0962:4362, 4400/2023:4077, 4400/0185:5014, 4400/0870:9200, 4962/0003:0020, 4400/0412:7535, 4962/0004:0073, 4962/0003:0172, 4962/0003:0171, 4400/0602:7918, 4400/0412:7684, 4962/0003:0170, 4400/0935:2589, 4400/0935:2501, 4400/1133:2490, 4962/0003:0022, 4962/0003:0006, 4400/0505:4818, 4400/0459:6505, 4400/0505:5072, 4400/0796:4763, 4962/0003:0125, 4962/0003:0158, 4962/0003:0102, 4962/0003:0157, 4400/0884:3629, 4962/0003:0105, 4962/0003:0018, 4962/0003:0104

Žemės sklypų adresai: Kaišiadorių rajono sav., Kaišiadorių r. sav. teritorija; Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Karalinava; Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Dugneliai; Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Šapinava; Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Nemaitonys, Alšyčios g. 2; Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Butkai; Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Šapinava; Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Sepijoniškės, Mykoliškių g. 39; Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Nemaitonys; Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Sepijoniškės, Beržų g. 9; Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Sepijoniškės, Beržų g. 15; Kaišiadorių rajono sav., Nemaitonių sen., Sepijoniškės

Techninio projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Lietuvos E – Alytus (LN 330), Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektas.

Statybos geografinė vieta: Kaišiadorių r. sav. teritorija

Statinio paskirtis: Inžinieriniai tinklai. Statybos rūšis: Rekonstrukcija.

Statytojas: LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99B LT-05131, Vilnius, tel.: 8 615 13852, el. paštas: Giedrius Gailevičius giedrius.gailevicius@litgrid.eu.

Projektuotojas: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: info@e-pi.lt.

Projekto vadovas ir autorius: Martynas Petravičius, tel. 8 673 06797, el. paštas: martynas.petravicius@e-pi.lt.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Projektuotojo UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. nuo 2020 m. birželio 19 d. iki 2020 m. liepos 10 d. Informacija dėl projektinių pasiūlymų teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. tel. 8 673 06797, arba el. paštu: martynas.petravicius@e-pi.lt, info@e-pi.lt .

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti projektuotojui raštu adresu: UAB Energetikos projektavimo institutas, Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas, tel. 8 673 06797, el. paštas: martynas.petravicius@e-pi.lt, info@e-pi.lt per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:

1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;

2. pasiūlymo teikimo data;

3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. liepos 10 d. 13.00 val. adresu: Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 06 19

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS TRIJŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ – STOGINIŲ SUJUNGIMO Į VIENĄ PASTATĄ IR PASKIRTIES KEITIMO Į KITOS (FERMŲ) PASKIRTIES PASTATĄ – PAUKŠTIDĘ PYLIMO G. 49, LAPAINIOS K., KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., ATLIEKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ, PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 1. Statinio statybvietės adresas: Pylimo g. 49, Lapainios k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. Žemės sklypo kadastro Nr.: 4905/0001:248 Darsūniškio k.v.
 1. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: KITOS (FERMŲ) Statybos rūšis: PAPRASTASIS REMONTAS. Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI
 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., mob. Tel.: 8 687 58667

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.

 1. Statytojas: UAB „Rumšiškių paukštynas“
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667. UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., nuo 8:00 iki 17:00 bei Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 06 19 17 VAL. 30 MIN. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., 2020 06 19, 17:30 val. VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU. Virtualūs susirinkimas vyks "AV projektavimo studija" facebook puslapyje: https://www.facebook.com/AVarchitects.lt/

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 06 02

Trijų inžinerinių statinių - stoginių sujungimo į vieną pastatą ir paskirties keitimo į kitos (fermų) paskirties pastatą - paukštidę Pylimo g. 49, Lapainios k., Kruonio sen., Kaišiadorių r.sav., atliekant paprastąjį remontą, projektas“ projektiniams pasiūlymams pritarta 2020-06-29

---~~~~~~~---

 

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO REKONSTRAVIMO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ DALINONIŲ K., ŽIEŽMARAPYL.SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 1. Statinio statybvietės adresas: Dalinonių k., Žiežmarių apyl.sen., Kaišiadorių r. sav. Žemės sklypo kadastro Nr.: 4955/0007:273 Stasiūnų k.v.
 1. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: GYVENAMOJI IR PAGALBINIO ŪKIO Statybos rūšis: NAUJA STATYBA IR REKONSTRAVIMAS. Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI IR NESUDĖTINGI STATINIAI
 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., mob. Tel.: 8 687 58667 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Statytojas: SP ir RP
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667. UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., nuo 8:00 iki 17:00 bei Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 06 04 17 VAL. 30 MIN. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., 2020 06 04, 17:30 val. VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, Virtualūs susirinkimas vyks "AV projektavimo studija" facebook puslapyje: https://www.facebook.com/AVarchitects.lt/

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 05 18

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO NAUJOS STATYBOS IR SODO NAMO REKONSTRAVIMO BEI PASKIRTIES KEITIMO Į PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATĄ - DIRBTUVES MUZIKANTŲ G. 16, DOVAINONIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV.  PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 1. Statinio statybvietės adresas : Muzikantų g. 16, Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. Žemės sklypo kadastro Nr.: 4908/0007:69 Dovainonių k.v.
 1. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: GYVENAMOJI IR PAGALBINIO ŪKIO Statybos rūšis: NAUJA STATYBA IR REKONSTRAVIMAS. Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI IR NESUDĖTINGI STATINIAI
 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., mob. Tel.: 8 687 58667 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Statytojas: DD
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667. UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., nuo 8:00 iki 17:00 bei Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 06 02 17 VAL. 30 MIN. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., 2020 06 02, 17:30 val. VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, Virtualūs susirinkimas vyks "AV projektavimo studija" facebook puslapyje: https://www.facebook.com/AVarchitects.lt/

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 05 15

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO KAUNO G. 121, ŽIEŽMARIŲ M., ŽIEŽMARM.SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

 1. Statinio statybvietės adresas: Kauno g. 121, Žiežmarių m., Žiežmarių m.sen., Kaišiadorių r. sav. Žemės sklypo kadastro Nr.: 4972/0002:146 Žiežmarių m.k.v.
 1. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: SANDĖLIAVIMO Statybos rūšis: NAUJA STATYBA. Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI
 1. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., mob. Tel.: 8 687 58667 Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Statytojas: UAB “Eckes-Granini Lietuva”
 1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667. UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., nuo 8:00 iki 17:00 bei Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt
 1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 06 02 17 VAL. 30 MIN. Vidas Stalaučinskas, el.p. vidasstalaucinskas@gmail.com, tel. 8 687 58667.
 1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: UAB „AV projektavimo studija“ patalpose, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav., 2020 06 02, 17:30 val. VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, Virtualūs susirinkimas vyks "AV projektavimo studija" facebook puslapyje: https://www.facebook.com/AVarchitects.lt/

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 05 15

---~~~~~~~---

ADMINISTRACINIO PASTATO PAŠULIŲ G. 14, PRAVIENIŠKIŲ K., KAIŠIADORIŲ RAJ., DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į NEGYVENAMOSIOS SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATĄ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Administracinio pastato Pašulių g. 14, Pravieniškių k., Kaišiadorių raj., dalies patalpų paprastojo remonto ir paskirties keitimo į negyvenamosios specialiosios paskirties pastatą projektas

STATYBOS ADRESAS

Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k., Pašulių g. 20

STATINIO KATEGORIJA

Ypatingasis

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS

Paprastasis remontas

PROJEKTUOJAMO STATINIO PASKIRTIS

Negyvenamosios specialiosios paskirties

STATYTOJAS

Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija (į.k. 302560890)  Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r.  Tel. +370 346 56222

UŽSAKOVAS

Pravieniškių pataisos namai - atviroji kolonija (į.k. 302560890)  Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r.  Tel. +370 346 56222  

VIEŠASIS

SVARSTYMAS VYKSTA

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Savanorių pr. 192-911, Kaunas nuo 2020m. gegužės mėn. 7 d. iki 2020m. gegužės mėn. 28d, darbo dienomis nuo  8 iki 17 val.

Dėl COVID-19 plitimo grėsmės projektas bus viešinamas rengiant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu, nuoroda: https://www.twitch.tv/archimedija/

Viešasis svarstymas vyks 2020m. gegužės mėn. 28d. 17-18val.

PROJEKTUOTUOJAS

UAB „Patvanka“ info@patvanka.lt +370 698 38296

Projekto vadovas

G. Kemzūra gediminas@patvanka.lt +370 698 38296

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 05 08

---~~~~~~~---

Pritarta projektiniams pasiūlymams

1. 2020-04-20 pritarta Maitinimo paskirties pastato keitimo į prekybos paskirties pastatą Liepų al. 1, Pakertų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. sav. paprastojo remonto projektiniams pasiūlymams;

 1. 2020-04-20 pritarta Sandėliavimo paskirties pastato Rumšiškių g. 28, Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav. statybos projektiniams pasiūlymams;
 2. 2020-04-09 pritarta Kultūros paskirties pastato paskirties keitimo į paslaugų paskirties Sodų g. 5, Žiežmarių m., Kaišiadorių r.sav.paprastojo remonto projektiniams pasiūlymams.

- - -

   Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2020-04-30 patenkino prašymą Nr. PSP-100-200428-01118 ir  pritarė Pėsčiųjų ir dviračių tako Paukštininkų gatvėje Kaišiadorių mieste  supaprastinto statybos projekto projektiniams pasiūlymams, informacinėje sistemoje „Infoststyba“

- - -

PRANEŠIMAS APIE PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO VETERINARŲ G. 34, KIEMELIŲ K., ŽIEŽMARIŲ APYL. SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. STATYBOS RENGIAMUS

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

1. Statinių statybvietės adresas : VETERINARŲ G. 34, KIEMELIŲ K., KAIŠIADORIŲ R. SAV. Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas:  Nr. 4955/0006:340 Stasiūnų k. v.;

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAI (7.3); Statybos rūšis: 7.1. NAUJO STATINIO STATYBA. Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI;

3. Projektinių pasiūlymų rengėjas: KĘSTUČIO GRABAUSKO DIZAINO STUDIJA “LAZDUONA”. Į/K 158859918. REG. 1992 08 05 . KAUNO G. NR. 32 ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ RAJ . Tel. 8 686 68515 ;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; KĘSTUTIS GRABAUSKAS, kestutisgra@gmail.com, tel. 8 686 68515;

4. Statytojas: UAB „KODĖL GI NE?“, į.k. 134800516, el.p. info@dzipudalys.lt ,tel. 8 699 95589; Ateities g. 1 A, Stasiūnų k., Kaišiadorių r. sav.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.  KĘSTUTIS GRABAUSKAS,  tel. 8 686 68515 KAUNO G. 32, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV. VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUPAŽINDINIMAS VYKS NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, SKYPE: kesgra; Kaišiadorių raj. savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 05 04 17 VAL. KĘSTUTIS GRABAUSKAS, kestutisgra@gmail.com,  tel. 8 686 68515; 

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: ATEITIES G. 1A, STASIŪNŲ K., KAIŠIADORIŲ R. SAV . 2020 05 04, 17 val. (PRIE PASTAO PAGRINDINIO ĮĖJIMO). VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, SKYPE: dzipudalys.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 04 15

---~~~~~~~---

 PRANEŠIMAS APIE MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO (VALGYKLOS) PASKIRTIES KEITIMO Į PREKYBOS PASKIRTIES PASTATĄ  LIEPŲ AL. 1, PAKERTŲ K., ŽIEŽMARIŲ APYL. SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. RENGIAMUS PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

1. Statinių statybvietės adresas : Liepų al.1, Pakertų k., Žiežmarių apyl. Sen., Kaišiadorių r. sav.  Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas:  4938/0005:393 Pakertų  k. v.,

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PREKYBOS (7.3.)

Esama paskirtis: MAITINIMO PASKIRTIES (7.5.)

Statybos rūšis: PAPRASTASIS REMONTAS (7.3.2.)   

Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI

3. Projektinių pasiūlymų rengėjas: MB „Statybos projektų rengimo centras“, Serbentyno g.1, Kaišiadorys, mob. Tel.: 8 615 86546

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546

4. Statytojas: D. S.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.  Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546, Serbentyno g.1, Kaišiadorys nuo 8:00 iki 17:00 bei  Kaišiadorių raj. Savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 04 10 18 VAL. Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 861586546

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:  

Serbentyno g.1, Kaišiadorys ,  2020 04 14, 14:50-15:50 val. (projektuotojo patalpose). VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU,

Facebook grupė- projektinių pasiūlymų viešinimas adr.: Liepų al.1, Pakertų k., Kaišiadorių r. sav.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 03 25

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO RUMŠIŠKIŲ G. 28, PRAVIENIŠKIŲ K., PRAVIENIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

1. Statinių statybvietės adresas :

Rumšiškių g.28, Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r. sav.  Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas:  4950/0001:214, 44/652143

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: SANDĖLIAVIMO  (7.9.)

Statybos rūšis: Nauja statyba   

Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI

3. Projektinių pasiūlymų rengėjas:

MB „Statybos projektų rengimo centras“, Serbentyno g.1, Kaišiadorys, mob. Tel.: 8 615 86546

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546

4. Statytojas:

P. P.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.  

Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546, Serbentyno g.1, Kaišiadorys nuo 8:00 iki 17:00 bei  Kaišiadorių raj. Savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  

PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 04 14 18 VAL. Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 861586546

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:  

Serbentyno g.1, Kaišiadorys ,  2020 04 14, 16:50-17:50 val. (projektuotojo patalpose). VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU,

Facebook grupė- projektinių pasiūlymų viešinimas adr.: Rumšiškių g.28,Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 03 25

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO (KULTŪROS NAMAI) PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATĄ  SODŲ G. 5, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

1. Statinių statybvietės adresas :

SODŲ G. 5, ŽIEŽMARIŲ M., KAIŠIADORIŲ R. SAV.  Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas:  4972/0005:5 ŽIEŽMARIŲ m. k. v.,

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PASLAUGŲ (7.4.)

Esama paskirtis: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATAI (7.10.)

Statybos rūšis: PAPRASTASIS REMONTAS (7.3.2.)   

Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI

3. Projektinių pasiūlymų rengėjas:

KĘSTUČIO GRABAUSKO DIZAINO STUDIJA “LAZDUONA”. Į/K 158859918 . REG. 1992 08 05 . KAUNO G. NR. 32 ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ RAJ . Tel. 868668515  

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

KĘSTUTIS GRABAUSKAS, kestutisgra@gmail.com Tel. 8 686 68515

4. Statytojas:

UAB „BETUNA“. ritabetuna@gmail.com Tel. 8 8 685 16304 SODŲ G. 5, ŽIEŽMARIŲ M., KAIŠIADORIŲ R. SAV. 

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.  

KĘSTUTIS GRABAUSKAS,  tel. 8 686 68515 Kaišiadorių raj. Savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  

PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 04 01 17 VAL. KĘSTUTIS GRABAUSKAS, kestutisgra@gmail.com  Tel. 868668515 

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:  

SODŲ G. 5, ŽIEŽMARIŲ M., KAIŠIADORIŲ R. SAV. 2020 04 02, 17 val. (PRIE PAGRINDINIO ĮĖJIMO). VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, SKYPE  betuna_4

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 03 19

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Informuojame, kad yra parengti „Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos ir šilumos gamybos įrenginių rekonstravimo Triliškių g. 12, Triliškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., projektas” projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas - Kitos paskirties inžinerinių statinių statybos ir šilumos gamybos įrenginių rekonstravimo Triliškių g. 12, Triliškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., projektas.

Planuojama statybos vieta - Triliškių g. 12, Triliškių k., Žiežmarių apylinkės sen. Kaišiadorių raj. savivaldybė, žemės skl. kad. Nr. 4955/0002:161 Stasiūnų k.v.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai. (12.)

Statybos rūšis - nauja statyba.

Statinio kategorija - neypatingieji statiniai ir nesudėtingieji statiniai.

Projektuotojas - UAB ,,Gaeta”, Laisvės pr. 88, Vilnius, mob. tel. +37061877058, el. p. info@gaeta.lt, nijole@gaeta.lt.

Projekto vadovas - Gediminas Čiulkevičius, mob. tel. +37061877058, el. p. nijole@gaeta.lt Statytojas - UAB „Žiežmarių gėlės”, Triliškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56236, tel. +37034658257, el. p. ziezmariugeles@gmail.com

Su projektiniais pasiūlymais iki viešo svarstymo pradžios galima susipažinti Kaišiadorių raj. savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kaisiadorys.lt skiltyje „Projektiniai pasiūlymai” arba darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. projektuotojo UAB ,,Gaeta” patalpose, adresu Laisvės pr. 88, Vilnius.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti raštu: projektuotojui - el. p. nijole@gaeta.lt arba statytojui - el. p. ziezmariugeles@gmail.com per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skirtą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus turi būti nurodyta: vardas pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. balandžio 1 d. 17.00 val. adresu Triliškių g. 12, Triliškių k., Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav., prie įvažiavimo į teritoriją.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 03 12

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO VETERINARŲ G. 34, KIEMELIŲ K., KAIŠIADORIŲ R.SAV. STATYBOS RENGIAMUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

1. Statinių statybvietės adresas:
VETERINARŲ G. 34, KIEMELIŲ K., KAIŠIADORIŲ R. SAV.Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas:  Nr. 4955/0006:340 Stasiūnų k. v.
 
2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAI (7.3)Statybos rūšis: 7.1. NAUJO STATINIO STATYBA.Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI

3. Projektinių pasiūlymų rengėjas:

KĘSTUČIO GRABAUSKO DIZAINO STUDIJA „LAZDUONA“. Į/k 158859918 . REG. 1992 08 05 . KAUNO G. NR. 32 ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ RAJ ., tel. 868668515  

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

KĘSTUTIS GRABAUSKAS, kestutisgra@gmail.com Tel. 8 686 68515

4. Statytojas:

UAB „KODĖL GI NE?“. info@dzipudalys.lt Tel. 8 699 95589 Ateities g. 1A, Stasiūnų k., Kaišiadorių r. sav.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.

KĘSTUTIS GRABAUSKAS,  tel. 8 686 68515 Kaišiadorių raj. savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020-03-25  1700 VAL. KĘSTUTIS GRABAUSKAS, kestutisgra@gmail.com  Tel. 8 686 68515 

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 

Ateities g. 1A, Stasiūnų k., Kaišiadorių r. sav . 2020-03-26, 1700 val.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 03 10

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO - DEGALINĖS IR KITOS PASKIRTIES  INŽINERINIO STATINIO - STOGINĖS KAUNO PL. 6, ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio projekto pavadinimas  (statybos adresas, projekto rūšis)

Prekybos paskirties pastato - degalinės ir kito inžinerinio statinio - stoginės  Kauno pl. 6, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projektas.

 Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

7.3.  prekybos paskirties pastatai;

12.    kitos paskirties inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Indre Garbenčiūtė tel.: 8-673-12687; el. paštas indre@rusne.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Akcinė bendrovė  ORLEN Baltics Retail, degalinių tinklo „Orlen“ Lietuvoje valdytoja J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius; tel.: 8-5-2546810, info@orlen.lt

 Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 • UAB „Rusnė“ (Miško g. 30-78,  44313 Kaunas; tel.: 8-37-320365, el. paštas: rusne@rusne.lt. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimamas iki 2020 m. kovo 23 d.

 • raštu adresu UAB “Rusnė”, Miško g. 30-78, 44313 Kaunas;
 • elektroniniu paštu: rusne@rusne.lt;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2020 m. kovo 23 d. 17:00 val. Orlen degalinėje   Kauno pl. 6, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav.

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Kaišiadorių rajono savivaldybės informacinėse sistemose

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2020 03 03

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

VISUOMENEI INFORMUOTI APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO LAUKO G. 5, ŽIEŽMARIŲ M., KAIŠIADORIŲ R.SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTUI RENGTI

Statinių statybvietės adresas

Lauko g. 5, Žiežmarių m., Kaišiadorių r.sav.

Statinio būsima pagrindinė naudojimo paskirtis

Vieno buto gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengė

UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, 

tel. 8 346 51243, mob. tel. 8-687 58667. vidasstalaucinskas@gmail.com

Projekto vadovas Vidas Stalaučinskas.

Statytojas

Strėvininkų socialinės globos namai Mokyklos g. 46, Mūro Strėvininkų k., Žiežmarių apyl.sen., Kaišiadorių r.sav., tel./faks. (8 346) 53538

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob. tel. 8-687 58667.

Strėvininkų socialinės globos namai Mokyklos g. 46, Mūro Strėvininkų k., Žiežmarių apyl.sen., Kaišiadorių r.sav., tel./faks. (8 346) 53538

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2019 m. spalio 3 d. iki 2019 m. spalio 17 d. nuo 8 val. iki 17 val.

Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaišiadorys.lt

Visuomenė gali teikti pasiūlymus projektuotojui

Iki 2019 m. spalio 17 d. nuo 8 val. iki 17 val.

El. paštu vidasstalaucinskas@gmail.com

raštu: Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243,

mobiliuoju telefonu 8 687 58667.

Viešas visuomenės susirinkimas įvyks

Viešas visuomenės susirinkimas kviečiamas

2019 m. spalio 17 d. 17 val. 30 min.

Žiežmarių kultūros centro salėje

Vytauto g. 13, Žiežmarių m., Kaišiadorių r.sav.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2019 09 30

---~~~~~~~---

RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLO (RYŠIŲ BOKŠTO) (sklypo kad. nr. 4942/0003:517), KAIŠIADORIŲ R. SAV., PAPARČIŲ SEN., KRASNASIOLKIOS K., STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS  PASIŪLYMUS.

Duomenys apie projektuojamą  statinį:

Adresas:  Kaišiadorių r. sav., Paparčių sen., Krasnasiolkos k.,  (kad.  Nr. 4942/0003:517  Paparčių k.v.);

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtisInžineriniai tinklai (9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai),

Projektuotojas: Projektai ir Co, UAB;

Projekto  vadovas: Kęstutis Savickas,  atestato Nr 33681,   el.p. kestutis.savickas@zilinskis.com,  tel. 8 626 20733;

Statytojas:  Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“,  Tel. 8 5 243 0882,  el.p. info@placiajuostis.lt;

Susipažinti  su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo rugsėjo  26 d. iki spalio 12  d., 8.00 – 17.00 val., adresu: Paparčių g. 25 Paparčių k., Paparčių sen., Kaišiadorių rajono sav.;

Informacija telefonu 8 626 20733.

Visuomenės atstovai  projektuotojui gali teikti pasiūlymus raštu adresu:  Ateities pl. 31,   LT 52167, Kaunas, arba  el.p.  kestutis.savickas@zilinskis.com  iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks  2019 m. spalio  12 d.  17.00 val.

Kaišiadorių rajono sav., Paparčių sen., Paparčių k., Paparčių g. 25

Projekto vadovas Kęstutis Savickas.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2019 09 27

---~~~~~~~---

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Parduotuvės pastato Žaslių g. 51, Gudienos k., Kaišiadorių r. sav., griovimo ir statybosprojektiniai pasiūlymai.

1. Pastato adresas: Žaslių g. 51, Gudienos k., Kaišiadorių r. sav.
2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos
3. Projektuotojas: MB “Projektų asorti”, el. p.: manoprojektas@gmail.com, tel.: 861388755. P.V. Tomas Dirsė.
4. Statytojas: Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas, tel.: 861388755.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki 2019 m. rugsėjo 17 d., Žaslių g. 51, Gudienos k., Kaišiadorių r. sav. (būtina susitarti iš anksto, tel.: 861388755). Nurodytu laikotarpiu techninio projekto sprendiniai taip pat prieinami www.kaisiadorys.lt.
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti el. paštu  manoprojektas@gmail.com iki viešo susirinkimo dienos.
7. Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. rugsėjo 17 d., 17:30 val. ., Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje Gedimino g. 48, Kaišiadorys.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2019 09 02

---~~~~~~~---

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ 

Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija:

Adresas

Laikas

Telefonas

Mobilusis telefonas

Kaišiadorių rajono sav., Žiežmarių apylinkės sen., Pakertų k., Liepų al. 1

8.00-17.00

 

867810636

Supažindinimo terminas iki:

2019-08-08

Projektinių pasiūlymų teikimo būdai ir terminas 

Pasiūlymų teikimo būdai:

Raštu

El. paštu

Kitu būdu

Klaipėda, Minijos g. 42

info@vakaruarchitektura.lt

 

Pasiūlymų teikimo terminas iki:

2019-08-08

Viešo susirinkimo duomenys 

Viešo susirinkimo vieta (adresas):

Kaišiadorių rajono sav., Žiežmarių apylinkės sen., Kulukiškių k., Sodžiaus g. 7

Viešo susirinkimo data ir laikas:

2019-08-09 18:00

Projektinius pasiūlymus parengusio asmens ar jo įgalioto atstovo (-ų) duomenys 

Pavardė

El. paštas

Telefonas

Mobilusis telefonas

Tadas

Stalaucinskas

tadasstalaucinskas@gmail.com

 

867810636

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2019 07 24

---~~~~~~~---

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Rengiamas projektas:
Poilsio paskirties pastato Ežero g. 14A, Būtkiemio II k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas.

Statinių statybvietės adresas:
Ežero g. 14A, Būtkiemio II k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:
Poilsio paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo duomenys:
UAB Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai, Kumelių g. 6, Kaunas, direktorius G.Natkevičius, el. paštas info@natkevicius.lt, tel. nr. +37069825478. Pastato architektai – G.Natkevičius, R.Pučka, A.Rimšelis.

Statytojas:
M. P. ir E. P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Projektiniai pasiūlymai skelbiami Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kaišiadorys.lt. Taip pat, susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai patalpose, Kumelių g. 6, Kaune, 10 darbo dienų po pranešimo paskelbimo, 09:00÷18:00 val. (kontaktinis tel. nr. susitarimui dėl susitikimo +37069825478).

Informacija apie visuomenės atstovų pasiūlymų dėl projektinių pasiūlymų teikimą:
Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti raštu adresu UAB Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai, Kumelių g. 6, LT-44281 Kaunas. Pasiūlymus galima teikti iki 2019 m. rugpjūčio 07 d.

Viešo susirinkimo vieta ir laikas:
Viešas susirinkimas vyks 2019 m. rugpjūčio 07 d. 17:00 val. Kaišiadorių rajono savivaldybės fojė, Katedros g. 4, Kaišiadoryse.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2019 07 19

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

VISUOMENEI INFORMUOTI APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO GIRELĖS G. 20, KAIŠIADORIŲ M., KAIŠIADORIŲ R. SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTUI RENGTI

Statinių statybvietės adresas

Girelės g. 20, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav.

Statinio būsima pagrindinė naudojimo paskirtis

Kitos paskirties inžinerinis statinys

Projektinius pasiūlymus parengė

UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, 

tel. 8 346 51243, mob. tel. 8-687 58667. vidasstalaucinskas@gmail.com

Projekto vadovas Vidas Stalaučinskas.

Statytojas

JK

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob. tel. 8 687 58667. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2019 m. liepos 16 d. iki 2019 m. rugpjūčio 02 d. nuo 8 val. iki 17 val.

arba Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje –

www.kaišiadorys.lt

Visuomenė gali teikti pasiūlymus projektuotojui

Iki 2019 m. rugpjūčio 02 d. nuo 8 val. iki 17 val.

El. paštu vidasstalaucinskas@gmail.com

raštu: Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243,

mobiliuoju telefonu 8 687 58667.

Viešas visuomenės susirinkimas įvyks

Viešas visuomenės susirinkimas kviečiamas

2019 m. rugpjūčio 2 d. 17 val.

UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorių r.sav.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2019 07 15

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

VISUOMENEI INFORMUOTI APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PASTATO PASKIRTIES KEITIMUI IR DVIEJŲ ATSKIRŲ TURTINIŲ VIENETŲ SUFORMAVIMUI GEDIMINO G. 68, KAIŠIADORIŲ M., KAIŠIADORIŲ R.SAV. PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTUI RENGTI

Statinių statybvietės adresas

Gedimino g. 68, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav.

Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Gyvenamasis namas su verslo, paslaugų ir prekybos patalpomis. Pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

Statinio būsima pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas su administracinėmis ir paslaugų patalpomis

Projektinius pasiūlymus parengė

UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorys;

tel. 8 346 51243, mob.tel. 8-687 58667. vidasstalaucinskas@gmail.com

Projekto vadovas Vidas Stalaučinskas.

Statytojai

A.J. ir Povilo Čiurinsko individuali įmonė, Pašulių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav., danute@aroste.lt, tel. 861253344

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob. tel. 8-687 58667. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2019 m. liepos 15 d. iki 2019 m. liepos 30 d. nuo 8 val. iki 17 val.

arba Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje

www.kaisiadorys.lt

Visuomenė gali teikti pasiūlymus projektuotojui

El. paštu vidasstalaucinskas@gmail.com

raštu: Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243;

mob.tel. 8 687 58667.

iki liepos 30 d. nuo 8 val. iki 17 val.

Viešas visuomenės susirinkimas įvyks

Viešas visuomenės susirinkimas kviečiamas 2019 m. liepos 30 d. 17 val. UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2019 07 11

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

VISUOMENEI INFORMUOTI APIE NUMATOMĄ

PREKYBOS IR PASLAUGŲ (SERVISAS) PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV., RUMŠIŠKIŲ SEN., RUMŠIŠKIŲ MSTL., TOPOLIŲ G. 50 PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Rumšiškių mstl., Topolių g. 50 (sklypo kad. nr.4950/0008:155);

Žemės sklypo esama ir pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos;

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

7.4. paslaugų paskirties pastatai;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „ORK Baltic“. PV Vygintas Merkevičius, vygintas@orkbaltic.lt ; tel.: 8 (37) 750061;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Autex Lietuva“, Verslo g. 6, Kumpiai, LT-54311, Kauno r. sav.; donatas@perkins.lt, 8 645 52551;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kaišiadorių r. sav., Rumšiškės, J.Aisčio g. 1. Tel. 8 346 47561 2019.07.09-2019.07.23d.,

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus iki 2019.07.23 d. galima adresu P. Kalpoko g. 11, Kaunas ir el. paštu info@orkbaltic.lt ;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Rumšiškių seniūnijos patalpose, Rumšiškės, J.Aisčio g. 1, 2019 liepos 23 d. 17 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Kaišiadorių savivaldybės informacinėse sistemose Vygintas Merkevičius

Skelbimo patalpinimo data: 2019 07 10

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

APIE RENGIAMUS KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (SAVITARNOS AUTOMOBILIŲ PLOVYKLOS) KAIŠIADORIŲ MIESTE, GEDIMINO G. 116, STATYBOS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinio projektas

Kitos paskirties inžinerinių statinių (savitarnos automobilių plovyklos) Kaišiadorių m., Gedimino g. 116, statybos projektas;

Statinio adresas

Kaišiadorys, Gedimino g. 116;

Statinio paskirtis, statybos rūšis

Kitos paskirties inžinerinis statinys; nauja statyba;

Projektuojanti organizacija

UAB „Laimos ir Ginto projektai“, P. Butlerienės g. 14,

Marijampolė, įm.k. 251462740,  tel. 8 343 92313, mob. El.p. info@lgprojektai.lt

Projektinius pasiūlymus parengęs                                

asmuo

Gintautas Vieversys

tel. 869939540; el.p. gintas@lgprojektai.lt

Statytojas

UAB „Baltishes Haus“ J.Jasinskio g. 16A, Vilnius

Susipažinti su su projektiniais

pasiūlymais galima

Kaišiadorių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje

www.kaišiadorys.lt

arba

Marijampolėje, P. Butlerienės g. 14

Visuomenės aststovai gali teikti

pasiūlymus projektuotojui

 Iki  2019 m. birželio 3 d.

el. paštu info@lgprojektai.lt

adresu P.Butlerienės g.14, Marijampolė

Viešasis susirinkimas vyks

Kaišiadorys, Gedimino g. 116, fojė

Birželio 3 d. 17.00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2019 05 16

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

VISUOMENEI INFORMUOTI APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT „PASTATO - KATILINĖ, ESANČIOS BARTAIČIŲ G. 11, GUDIENOS K., KAIŠAIDORIŲ R. SAV., PASKITIES KEITIMO Į GARAŽŲ PASKIRTĮ,  ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO PROJEKTĄ“.

Statinio statybvietės adresas: Bartaičių g. 11, Gudienos k.,Kaišaidorių r.sav., Žemės sklypo kadastro Nr.: 4912/0005:65, Pastato katilinė unikalus Nr. : 4998-8004-4010.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;  Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdas išlieka esama.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis/tipas, kategorija:

Paskirtis: gamybos pramonės - ; būsimas-garažų; kategorija – neypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Merkevičius ir partneriai“ į/k 300610437, Įmonės įgaliotas asmuo: R.Baltušienė el.paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. 868344540.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projekto vadovas G.Šukaitytė, el.paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, Tel.868344506

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

UAB „Gudservisas", įm./k. 304183776, Bartaičio g. 11, Gudiena, Kaišiadorių r., Tel. +370672 68846, El. paštas gudservisas@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2019-05-14 iki 2019-05-31 Adresas: Jurbarko g. 2-301, Kaunas, el.paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, Telefono nr. 868344540 laikas 9-17val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami: Jurbarko g. 2-301, Kaunas  R.Baltušienei, laikas 9-17val. arba el. paštu merkevicius.partneriai@gmail.com, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val., tel. 868344540.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas numatomas Adresas: UAB „Gudservisas" patalpose, Bartaičių g. 11, Gudienos k., Kaišiadorių r.;  Data 2019.05.31 laikas 17.00 val

Projektiniai pasiūlymai

 Projektiniams pasiūlymams yra pritarta;

Skelbimo patalpinimo data: 2019 05 14

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad parengti projektiniai pasiūlymai prekybos paskirties pastato - parduotuvės rekonstravimui Gedimino g. 112, Kaišiadorių m., Kaišiadorių sen. m., Kaišiadorių r. sav.

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „AV projektavimo studijoje“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob.tel. 8-687 58667. vidasstalaucinskas@gmail.com.

Projekto vadovas Vidas Stalaučinskas. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „AV projektavimo studijoje“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob.tel. 8-687 58667

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2019 m. gegužės 6 d. iki 2019 m. gegužės 21 d. nuo 8 val. iki 17 val.

Viešas visuomenės susirinkimas kviečiamas 2019 m. gegužės 21 d. 17 val. UAB „AV projektavimo studija“, Girelės g. 14, Kaišiadorių m., Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorių r.sav.

Projekto vadovas Vidas Stalaučinskas

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2019 05 02

---~~~~~~~---

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

 Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas“ dalies „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Kaišiadorių geležinkelio stotyje“ projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas: Kaišiadorių geležinkelio stoties teritorija.

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kiti transporto statiniai (8.6).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB Geležinkelio tiesimo centras, skyriaus vadovas Romuald Klimovič, el. paštas: romualdas.klimovic@gtc.lt, tel. Nr.: +37068500335. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas: UAB Geležinkelio tiesimo centras, projekto vadovas Kęstutis Kasperavičius, el. paštas: a1425pv@gmail.com.

Statytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, Vilnius LT-03603, el. paštas: infrastruktura@litrail.lt, tel. Nr.: 8 5 2693353.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: UAB Geležinkelio tiesimo centras, Iešmininkų g. 17 A, Vilnius, tel. Nr.: +37067633602, el. paštas: raminta.kausylaite@gtc.lt, 7:00-16:00 val. Savivaldybės tinklalapis: www.kaisiadorys.lt. Skiriama dešimt darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Paštu: UAB Geležinkelio tiesimo centras, Iešmininkų g. 17 A, Vilnius LT-02151 arba el. paštu: raminta.kausylaite@gtc.lt. Pasiūlymų teikimo terminas iki 2019 m. balandžio 2 d. 17 val.

Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:

1. fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą;

2. pasiūlymo teikimo datą;

3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo laikas ir vieta: 2019 m. balandžio 2 d. nuo 17.00 iki 18.00 val., Kaišiadorių rajono savivaldybė, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, 222 salė (II aukštas).

Projektiniai pasiūlymai

Projektiniams pasiūlymams pritarta 2019-04-11, Reg. Nr.PSP-100-190404-00791

Skelbimo patalpinimo data: 2019 03 14

---~~~~~~~---

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ PROJEKTUOTI VISUOMENEI SVARBŲ STATINĮ

 Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija: Kaišiadorys, Gedimino g.78A , laikas 9:00 – 17: 00, mob. Tel. 866517408

Supažindinimo terminas iki: 2019-03-06

Pasiūlymų teikimo būdai: Raštu, el. paštu agne.laukyte@gmail.com

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2019-03-06

Viešo susirinkimo vieta (adresas): Kaišiadorys, Gedimino g. 79A

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2019-03-06 17:00

Projektinius pasiūlymus parengusio asmens ar jo įgalioto atstovo (-ų) duomenys: Agnė Laukytė, el.paštas agne.laukyte@gmail.com,  mob. Tel. 868047259

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2019 02  22

---~~~~~~~---

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ PROJEKTUOTI VISUOMENEI SVARBŲ STATINĮ

Prekybos paskirties pastato Žaslių g. 32, Gudienos k., Kaišiadorių r. sav., rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

 Supažindinimo vieta ir kontaktinė informacija:

 

Adresas

Laikas

Telefonas

Mobilusis telefonas

Kaišiadorys, Žaslių g. 34

9:00-17:00

 

868259696

Supažindinimo terminas iki:

2019-02-21

Projektinių pasiūlymų teikimo būdai ir terminas

Pasiūlymų teikimo būdai:

Raštu

El. paštu

Kitu būdu

Žaslių g. 34, LT-56115 Kaišiadorys

   

Pasiūlymų teikimo terminas iki:

2019-02-21

Viešo susirinkimo duomenys

Viešo susirinkimo vieta (adresas):

Kaišiadorys, Žaslių g. 34

Viešo susirinkimo data ir laikas:

2019-02-21 16:00

Projektinius pasiūlymus parengusio asmens ar jo įgalioto atstovo (-ų) duomenys

 

Vardas

Pavardė

El. paštas

Telefonas

Mobilusis telefonas

Agnė

Laukytė

agne.laukyte@gmail.com

 

868047259

               

 Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2019 02  06

---~~~~~~~---

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ PROJEKTUOTI VISUOMENEI SVARBŲ STATINĮ


Statybvietės adresas: VOSYLIŠKIŲ K. 1, RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. , SKL. KAD. NR. 4950/0003:623

 
Statinio naudojimo paskirtis: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS GRUPĖMS)
 
Projektinių pasiūlymų rengėjas: MINDAUGAS PADELSKAS, INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMOS NR. 019384, ROMAINIŲ G. 97, KAUNAS PV MINDAUGAS PADELSKAS, TEL. 8 684 00003, miestoarchitektura@gmail.com
 
Statytojas: VŠĮ „AKACIJŲ UŽUOVĖJA“, REGISTRACIJOS ADRESAS: M. KATILIŠKIO G. 33, KAUNAS TEL. +370 674 94992
 
Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima iš anksto susitarus:
PV MINDAUGAS PADELSKAS, TEL. 8 684 00003, miestoarchitektura@gmail.com
 
Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2018 m. gruodžio __13_____ d.
 
Viešas susirinkimas vyks 2018m. gruodžio _14___ d. 17 val. Vosyliškių k.1, Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2018 11  28

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS PROJEKTAVIMO DARBUS

Pavadinimas

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Kaišiadorių miesto senamiestyje statybos projektas

Statinio statybvietės adresas/-ai.

Jonavos g., Beržų g., Partizanų g., Gėlių g., Laisvės g., Elektros g., Vilniaus g., Trakų g., Vytauto Didžiojo g., Lomenos g., Taikos g., P. Cvirkos g., L. Giros g., Gegužės 1-osios g., Jatkonių g. ir J. Misiūno a.

Kaišiadorių miestas, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Statinio naudojimo paskirtis

Inžineriniai tinklai: paviršinių nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai (kolektoriai).

Projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas

Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens, galinčio teikti informaciją apie projektą duomenys

UAB „Projektai ir Co“ įmonės kodas 304317225, Ateities pl.31,Kaunas 52167

Atsakingas asmuo: UAB „Projektai ir CO“ PV Dainius Čepulis el. pašto adresas: dainius.cepulis@zilinskis.com, tel. (+370) 61305855.

Statytojas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2018 m. lapkričio 21 d. iki 2018 m. gruodžio 11 d. adresu Ateities pl.31,Kaunas, el. paštas: dainius.cepulis@zilinskis.com, kiekvieną darbo dieną nuo 7.00 iki 16.00 val., tel. (+370) 61305855 ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami UAB „Projektai ir Co“, adresu Ateities pl.31,Kaunas, taip pat el. paštu kiekvieną darbo dieną nuo 7.00 iki 16.00 val. iki viešo susirinkimo dienos.

Pasiūlymus teikti darbo dienomis nuo 2018-11-21 iki 2018-12-11

tel.: (+370) 61305855, el. paštas: dainius.cepulis@zilinskis.com.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešojo svarstymo vieta: Kaišiadorys, Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos (posėdžių salėje). Svarstymo data 2018 m. gruodžio 11 d. 17 val. 00 min.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2018 10  31

---~~~~~~~---

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE SUSIPAŽINIMĄ SU PARENGTAIS ŠILTNAMIO
(UN.NR. 4996-0010-6094) KAIŠIADORIŲ R.SAV., ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SEN., AVILIŲ K.
13 REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS IR JŲ VIEŠĄ SVARSTYMĄ 

Statybos adresas

Avilių k. 13, Žiežmarių apylinkės sen., Kaišiadorių r. sav. (skl. kad. nr. 4955/0002:297, Stasiūnų k.vj;

Statinio paskirtis, statybos rūšis, kategorija

Kitos (šiltnamių) paskirties pastatas (7.8.), rekonstravimas (iš ypatingo į neypatingą);

Projektuotojas

MB "Simpra", į.k. 304693583, Marvelės g. 94a, LT-46206 Kaunas, tel. +370-671-26580, ei.p. simas.turskis@gmail.com

Statytojas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ZUM, į.k. 302526112, Ozo g. 4A, Vilnius, tel. 8-686-36887, raimondas.mockaitis@vatzum.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris, laikas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ZUM Kaišiadorių augalų veislių tyrimo skyrius, Avilių k. 13, Kaišiadorių r. sav , tel. 8-686-36887, raimondas.mockaitis@vatzum.lt, Interesantai priimami iki 2018-11-15 darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 vai., iš anksto apie atvykimą informavus telefonu.

Pasiūlymus teikti statyto

ui ir/ar projektuotojui iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešas susirinkimas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ZUM Kaišiadorių augalų veislių tyrimo skyrius, Avilių k. 13, Kaišiadorių r. sav, 2018 m. lapkričio 15 d., nuo 17:30 iki 18:00 vai.

 

Skelbimo patalpinimo data: 2018 10  31

---~~~~~~~---

Visuomenės informavimas apie numatomą gamybinio pastato Radastų g. 21, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.sav. rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Radastų g. 21 (skl kad. Nr. 4950 / 0003 : 193), Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: MB "Remarkas", Marjan Bielski, tel. 861626795, el. paštas uab.sagela@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Biogroup Baltics“,Antakalnio g. 36, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Nuo 9.00 val. iki 11.00 val.(iki 2018.10.01) adresu Radastų g. 21, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., tel. 861626795

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Nuo 9.00 val. iki 11.00 val.(iki 2018.10.01) adresu Radastų g. 21, Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. arba el. paštu uab.sagela@gmail.com 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Radastų g. 21 (skl kad. Nr. 4950 / 0003 : 193), Pamierio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. 18. 00 val. 2018.10. 01

Skelbimo patalpinimo data: 2018 09 14

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ Pagalbinio ūkio paskirties pastato rekonstravimo, sandėlio statybos Liepų al.1, Pakertų k., Žiežmarių apyl. sen., projektą

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1. Statinių statybvietės adresas: Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Pakertų k., Liepų al. 1

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio ir sandėliavimo paskirties pastatas. Statybos rūšis: rekonstravimas, nauja statyba. Statinių kategorija: neypatingi statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „MA projektai“ PDV (architektas) – Agnė Laukytė atestatas A1954, tel.8 680 447 259, el. p. agne.laukyte@gmail.com; adresas Kaunas, Tvirtovės al. 61-15.

4. Statytojas: D.S

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas -www.kaisiadorys.lt. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „MA projektai“ adresas Kaunas, Tvirtovės al. 61-15., Agnė Laukytė, tel. 8 680 447 259. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2018-08-10 iki 2018-08-24, 8:00 iki 17:00 val.

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2018-08-24. 17 val. UAB „MA projektai“, Kaunas, Tvirtovės al. 61-15, Kaunas, arba elektroniniu paštu agne.laukyte@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2018-08-24. 17-18 val. Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Pakertų k., Liepų al. 1

Skelbimo patalpinimo data: 2018 08 14

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ PROJEKTAVIMĄ
Pagalbinio ūkio paskirties pastato Kauno g.12A, Kruonio mstl., Kaišiadorių r. sav., statybos projektas
 
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1. Statinių statybvietės adresas: Kauno g.12A, Kruonio mstl., Kaišiadorių r. sav.,

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinis ūkio paskirties pastatas. Statybos rūšis: nauja statyba. Statinių kategorija: neypatingi statiniai.
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „MA projektai“ PDV (architektas) – Agnė Laukytė atestatas A1954, tel.8 680 447 259, el. p. agne.laukyte@gmail.com; adresas Kaunas, Tvirtovės al. 61-15.
4. Statytojas: R.G
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas -www.kaisiadorys.lt. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „MA projektai“ adresas Kaunas, Tvirtovės al. 61-15., Agnė Laukytė, tel. 8 680 447 259. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2018-08-10 iki 2018-08-24, 8:00 iki 17:00 val.
6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2018-08-24. 17 val. UAB „MA projektai“, Kaunas, Tvirtovės al. 61-15, Kaunas, arba elektroniniu paštu agne.laukyte@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2018-08-24. 17-18 val. Kauno g.12A, Kruonio mstl., Kaišiadorių r. sav.,

Skelbimo patalpinimo data: 2018 08 14

---~~~~~~~---

APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame, apie parengtus Parduotuvės pastato Gedimino g. 18A, Kaišiadorių mieste rekonstravimo projektinius pasiūlymus.

1. Adresas: Gedimino g. 18A, Kaišiadorys.

2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatai.

3. Projektuotojas: MB „Projektų asorti“, el. p.: manoprojektas@gmail.com, tel.: 861388755.Projekto vadovas Tomas Dirsė.

4. Statytojas: “Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas“, tel.: 861388755.

5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis iki 2018 m. birželio 19 d. adresu: Gedimino g. 18A, Kaišiadorių mieste (būtina susitarti iš anksto, tel.: 8 613 88755). Nurodytu laikotarpiu su  projektiniais pasiūlymais galima susipažinti  savivaldybės internetinėje svetainėje www.kaisiadorys.lt.;

6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti el. paštu manoprojektas@gmail.com  iki viešojo susirinkimo dienos.

7. Viešasis susirinkimas įvyks:  2018 m. birželio 19 d. 17:30 val. Gedimino g. 18A, Kaišiadorių m.

8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2018 06 01

---~~~~~~~---

APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Informuojame, kad numatoma atlikti Gamybos paskirties pastato Statybininkų g.1A., Žiežmariuose, Kaišiadorių r., sav., statybos projektą.

Planuojama statybos vieta - Statybininkų g.1A., Žiežmariuose, Kaišiadorių r., sav., žemės sklypo unikalus Nr.4400-2203-3434, žemės sklypo kadastro Nr.4972/0022:26.

Statinių naudojimo paskirtis gamybos.

Statybos rūšis – nauja statyba.

Projektuotojas – UAB „Statinių projektavimo biuras“ J. Zikaro g. 41A, Panevėžys, tel. 8-45-508259, mob.: 867175185, el. paštas: biuras@erdves.lt.

Statytojas: Kooperatyvas „AGROAVES GROUP“,  į.k.302773568, Skrusdelių k., Širvintų r. sav., el. pašatas: agroavesgroup@gmail.com, jondarauab@gmail.com, tel.: +37061294525, +37068617813.

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2018-05-15 iki 2018-06-04 darbo dienomis 10.00-16.00 val. UAB “Statinių projektavimo biuras“ J. Zikaro g. 41A, Panevėžys arba Kaišiadorių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje bei Žiežmarių kultūros centro, Vytauto g. 13, Žiežmariai LT 56234, informaciniame stende.

Pasiūlymus galima pateikti iki 2018-06-04 adresu J. Zikaro g. 41A, Panevėžys arba el. paštu: biuras@erdves.lt.

Viešas pasitarimas vyks 2018-06-04 12.00 val. Žiežmarių kultūros centro, Vytauto g 13, Žiežmariai LT 56234, patalpose.

Projekto vadovas Raimundas Pilkauskas, atestato Nr.1856, el. paštas: biuras@erdves.lt,  tel. 867177360.

Vizualizacija

Sprendimas dėl paukštienos perdirbimo įmonės įrengimo ir eksploatacijos galimybių

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2018 05 15

---~~~~~~~---

GARAŽŲ (1G1p, 2G1p, 5G1p), SANDĖLIO (3F1p0), DIRBTUVIŲ (4P1p) REKONSTRAVIMO BEI PASKIRTIES KEITIMO Į PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATUS VYTAUTO DIDŽIOJO G.122, KAIŠIADORIŲ M., KAIŠIADORIŲ R. SAV. PROJEKTO

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

1. Statinių statybvietės adresas: Vytauto Didžiojo g.122, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r. sav.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pramonės ir sandėliavimo paskirties pastatas. Statybos rūšis: rekonstravimas. Statinių kategorija: neypatingi statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „MA projektai“ PDV (architektas) – Agnė Laukytė atestatas A1954, tel.8 680 447 259, el. p. agne.laukyte@gmail.com; adresas Raudondvario pl.150-207, Kaunas.

4. Statytojas: IĮ „DESĖ“ 158906339.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas - www.kaisiadorys.lt. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „MA projektai“ adresas Raudondvario pl.150-207, Kaunas, Agnė Laukytė, tel. 8 680 447 259. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2018-04-16 iki 2018-05-04.

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2018-05-04. 17 val. UAB „MA projektai“, Raudondvario pl.150-207, Kaunas, arba elektroniniu paštu agne.laukyte@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2018-05-04. 17 val. UAB „MA projektai“ patalpose, Raudondvario pl.150-207, Kaunas.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Skelbimo patalpinimo data: 2018 04 20

---~~~~~~~---

Vieno buto gyvenamojo namo Pastrėvio g. 2, Bijautonių k.,Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.

rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų

61.1.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės

Adresas:   Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Bijautonių k., Pastrėvio g. 2

61.2.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta).

Gyvenamieji pastatai.

Pogrupis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“:

6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (namai)pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.

61.3.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai).

MB „Braižas“ Įmonės kodas:  303387854.

Atstovas galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus:

Architektas Ignas Jonauskis

el. p. ignasjonauskis@gmail.com

tel.  8 612 30468

Statinio architektai (autoriai):

PV Antanas Jonauskis:

el. p. antanas@kupola.lt

tel. 8 687 32378

Arch.  Ignas Jonauskis

el. p.: ignasjonauskis@gmail.com

tel.: 8 612 30468

61.4.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Fizinis asmuo

61.5.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Adresas: Laisvės al. 101A 3a, (kab. 306), Kaunas

Tel.. 8 612 30468

Laikas: nuo 2018 04 20, 8.00 val iki 2018 05 04, 17.00 val.

Savivaldybės interneto svetainės adresas: www.kaisiadorys.lt

61.6.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.

Elektroniniu paštu –  mb.braizas@gmail.com

Laikas: nuo 2018 04 20, 8.00 val iki 2018 05 04, 17.00 val.

61.7.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Adresas:   Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Bijautonių k., Pastrėvio g. 2

Laikas: 2018 05 04, 17.00 val – 18.00 val.

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Skelbimo patalpinimo data: 2018 04 19

---~~~~~~~---

Poilsio paskirties pastato Kalvių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav. statybos projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kalvių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., skl. kadastr. Nr. 4920/0002:174

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – reakreacinės teritorijos.

Statinių esama ir(ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Poilsio pastatas (Poilsio namai) – skirti ilgalaikiui poilsiui pagal STR:1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ punktą - 7.13.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „RA studija“ įm.k:135821965, Taikos pr. 21B, Kaunas. Tomas Račkauskas +370 686 83 590, tomas@rastudija.com. Autoriai Architektai: Projekto vadovas architektas Marius Siaurodinas, tel: +370 615 79 374, marius@rastudija.com; arcitektūrinės dallies projekto vadovas: architektas Rimas Adomaitis tel: +370 687 57 772, Rimas@rastudija.com.

Statytojas (fizinio asmens pirmosios vardo ir pavardės raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefonoNr.): Fizinis asmuo N. J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Taikos pr. 21B, Kaunas, Tomas Račkauskas +370 686 83 590, nuo 9:00 iki 17:00 val. http://www.kaisiadorys.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki 2018-05-07 . Pasiūlymai teikiami raštu. Taikos pr, 21b, Kaunas, Tomas Račkauskas +370 686 83 590, nuo 9:00 iki 17:00 val. Tomas@rastudija.com ir viešo aptarimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas įvyks 2018-05-07 dieną, 18:00 val. adresu Lapainios g. 30, Kalviai, Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., Kalvių bendruomenės patalpose.

Vizualizacija

Projektiniai pasiūlymai

 

Skelbimo patalpinimo data: 2018 04 19

---~~~~~~~---

APIE RENGIAMO VIENBUČIO BLOKUOTO GYVENAMOJO NAMO S. NĖRIES G. 10A, RUMŠIŠKĖSE, STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statybvietės adresas: S.Nėries g. 10 A, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.

Statinio paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas;

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio kategorija: neypatingas statinys;

Projekto pavadinimas: Vienbučio blokuoto gyvenamojo namo S. Neries 10A, Rumšiškėse, Kaišiadorių r.,  statybos projektas,

Projektinius pasiūlymus parengusi įmonė : UAB „AG STUDIJA“ (įm. k. 303020281), Savanorių pr. 219., Kaunas; tel. 8 698 41 568, el. p.  info@agstudija.lt;

Projekto vadovas (PV): Arvydas Akelis; atestato Nr. A 584;

Statytojas: Darius Norvilas;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: UAB „AG STUDIJA“ (įm. k. 303020281), Savanorių pr. 219, Kaunas; Architektė Grytė Akelienė, kontaktinis tel. 8 656 43723, el. p.: gryte@agstudija.lt Informacija teikiama darbo dienomis nuo 10–12 val, 14–16 val. nuo 2018-04-12 iki 2017-04-30.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai  Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo adresu: Savanorių pr. 219., Kaunas; tel. 8 698 41568, el. p.  info@agstudija.lt;

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Projektiniai pasiūlymai viešai bus pristatyti susirinkimo metu 2018 m. balandžio 30 d. 12.00 val. J. Aisčio g. 1, Rumšiškių mstl., Rumšiškių seniūnijos patalpose.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2018 04 11

---~~~~~~~---

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TECHNINĮ PROJEKTĄ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS STATINIO (10.7) GRABUCIŠKIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. (SKLYPO KAD. NR. 4950/0006:6 RUMŠIŠKIŲ K. V.) STATYBOS PROJEKTAS

Statybvietės adresas: Grabuciškių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., sklypo kad. Nr. 4950/0006:6 Rumšiškių k. v.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagrindinė naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai. Elektroninių ryšių infrastruktūra (10.7)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Rasos Pumputienės įmonė Projekto vadovė Rasa Pumputienė El. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt Tel. Nr.: + 370 682 40021

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): Statytojas: UAB „TELETOWER “, Žemaitės 15, LT-03504 Vilnius, Tel.: +370 699 23 465 El. p. marius.pilinka@bite.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Adresas: LT-76350 Šiauliai, Tilžės 144 Projektų vadovas: Rasa Pumputienė, el. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt, tel. + 370 682 40021 Nuo 9:00 iki 17:00 valandomis iki viešojo susirinkimo pabaigos

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu: Adresas: LT-76350 Šiauliai, Tilžės 144 Projektų vadovas: Rasa Pumputienė, el. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt, tel. + 370 682 40 021

Viešo susirinkimo adresas ir laikas: 2018 m. balandžio 27 d., 12:15 val. RUMŠIŠKIŲ seniūnija, J. Aisčio g. 1, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56335, tel. +370 682 40 021

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2018 04 11

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE VISUOMENEI  SVARBAUS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES  (VIENO BUTO) PASTATO BERŽYNO g. 15, KAIŠIADORIŲ MST., KAIŠIADORIŲ R. SAV.,  PROJEKTAVIMĄ 

1. Statinių statybvietės adresas: Beržyno g. 15, Kaišiadorių mst., Kaišiadorių r. sav.,

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatas. Statybos rūšis: nauja statyba. Statinių kategorija: neypatingi statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „MA projektai“ PDV (architektas) - Agnė Laukytė atestatas A1954, tel.8 680 47 259, e.p: agne.laukyte@gmail.com ; adresas Raudondvario pl.150-207, Kaunas.

4. Statytojas: Linas Mečkauskas.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „MA projektai“ adresas Raudondvario pl.150-207, Kaunas, Agnė Laukytė, tel. 8 680 47 259 . Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2018-03-14 iki 2018-04-04.

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2018-04-04. 17 val. UAB „MA projektai“, Raudondvario pl.150-207, Kaunas, arba elektroniniu paštu agne.laukyte@gmail.com  ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2018-04-05. 17 val. UAB „MA projektai“ patalpose, Raudondvario pl.150-207, Kaunas.

8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2018 03 16

---~~~~~~~---

SANDĖLIAVIMO PASTATO KAD. NR. 4998-8002-9013, KEIČIANT Į GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATĄ SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS ADRESU UOLĖS G. 16, DOVAINONIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R., SKLYPO KAD. NR.: 4908/0003:130 REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

Statinio statybvietės adresas: Uolės g. 16, Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r., Žemės sklypo kadastro Nr. 4908/0003:130. Pastatas: sandėlis unikalus Nr. 4998-8002-9013.Esamas pastatas – sandėlis. Numatomas – gamybinis su administracinėmis patalpomis;
Projektinius pasiūlymus paruošė projektuotojas: UAB „Merkevičius ir partneriai“ į/k 300610437, įmonės įgaliotas asmuo: Rima Baltušienė, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. +370 683 44540.
Statytojas: UAB „Dovaina“ įm/k 158859156, Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r., tel. / faksas 8 (346) 46 618, el. paštas info@dovaina.lt. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais:
Adresas: Jurbarko g. 2-301, Kaunas telefono Nr. +370 683 44540 laikas 9-17 val.Viešas susirinkimas vyks:Adresas: Kaišiadorių rajono savivaldybės I a. fojė, adresu: Katedros g. 4, Kaišiadorys.Data 2018.03.28, laikas 17.00 val.

Projektiniai pasiūlymai
, vizualizacija

Skelbimo patalpinimo data: 2018 03 07

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ PASTATŲ REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATĄ, TRADICINIŲ AMATŲ DIRBTUVES, BUITINIŲ PATALPŲ PASTATĄ IR SANDĖLIUKĄ MALŪNO G. 3, SALOMIŠKIO K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R.SAV., PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas : Malūno g. 3, Salomiškio k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.
 
2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė ir gamybinė. Statybos rūšis: rekonstravimas.
Statinių kategorija: neypatingas statinys ir nesudėtingas statinys.
 
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „AV projektavimo studija“,
direktorius, architektas, projekto vadovas: Vidas Stalaučinskas vidasstalaucinskas@gmail.com Girelės g. 14, Kaišiadorys, tel. 8 687 58 667.
 
4. Statytojai:
Gediminas Račkauskas ir Rita Račkauskienė Vilniaus g. 10-9, Kauno m., tel. 8 687 17 337
 
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob.tel. 8-687 58667. Supažindimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2018 m. vasario 26 d. iki 2018 m. kovo 13 d.
 
6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2018 m. kovo 13 d. 17 val. UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, arba elektroniu paštu vidasstalaucinskas@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.
 
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:  2018 m. kovo 13 d. 17.00 val. Rumšiškių seniūnijos patalpose, J.Aisčio g. 1, Rumšiškių mstl., Rumšiškių  sen., Kaišiadorių r. sav.
 
8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2018 02 22

---~~~~~~~---

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 142 Kaišiadorys-Žiežmariai (2,17) esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 1807 Kaišiadorys -Antakalnis rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą" atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.  Planuojamos  ūkinės veiklos  užsakovas:  Lietuvos automobilių  kelių direkcija  prie Susisiekimo ministerijos (toliau - LAKD), J.Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius LT-03109, tel. (8 5) 2329600, lakd @ lakd.lt.

2.  Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 142 Kaišiadorys-Žiežmariai (2.17) esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 1807 Kaišiadorys - Antakalnis rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą.

3.  Planuojamos ūkinėveiklos  vieta:   Nagrinėjama  kelio  sankryža  su   kelio  (gatvės)  prieigomis, valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 142 Kaišiadorys- Žiežmariai ( sutampa su Gedimino gatve) 2.17 km su rajoniniu keliu Nr.  1807 Kaišiadorys - Antakalnis ( sutampa su Paukštininkų gatve), išsidėsčiusi Kaišiadorių mieste, Kaišiadorių raj. sav., Kauno apskrityje.

4.  Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - AAA) 2018-01-25 raštu Nr(28.2)-A4-778 priimta atrankos išvada: poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.   Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: LAKD ( detaliau žr. p. 1), Saugaus eismo ir aplinkos apsaugos skyrius, tel. (85) 232 9743; pirmadienis - ketvirtadienis 7.30-12.00 vai. ir 12.45-16.30 vai., penktadienis nuo 7.30-12.00 vai. ir 12.45-15.15 vai. terminas - 20 darbo dienų (toliau - d.d.) nuo šio skelbimo.

6.   Kam ir kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyrius Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (337) 30 2607; darbo dienomis: pirmadienis - ketvirtadienis nuo 8.00-12.00 vai. ir 12.45-17.00 vai., penktadienis   nuo 8.00-12.00 vai. ir 12.45-15.45 vai., terminas - 20 d. d. nuo šio skelbimo.

7.  Kur galima  išsamiau  susipažinti su  atrankos  išvada  ir atrankos  dokumentais:   UAB TEC Infrastructure ( UAB Tiltų ekspertų centras pakeitė pavadinimą nuo 2017-12-29) T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius LT-03111, tel. (8 5) 2105319; AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyrius ( žr. p. 6 ); terminas - 10 d. d. nuo šio skelbimo.

Skelbimo patalpinimo data: 2018 02 01

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ TRANSEUROPINIO TINKLO KELIO E85 (VILNIUS–KAUNAS–KLAIPĖDA) REKONSTRAVIMO. KELIO RUOŽO VILNIUS–KAUNAS REKONSTRAVIMO. SAUGAUS EISMO PRIEMONIŲ DIEGIMO PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas : Valstybinės reikšmės magistralinis kelias A1 Vilnius –Kaunas Klaipėda ruožas nuo 56,97 iki 87,43 km.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai. Statybos rūšis: statinio rekonstravimas. Statinių kategorija: ypatingasis statinys.
 
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:  UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176C, Vilnius, tel. Nr. 852500605, el.p. info@srp-projektas.lt. Projekto vadovas: Nerijus Jakulis nerijus@srp-projektas.lt , tel. Nr. +37062022331.
 
4. Statytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos,  J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius. Tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt.
 
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, tel. 862022331; darbo dienomis 8.00-17.00 val.; http://www.kaisiadorys.lt.
 
6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2018 m. vasario 12 d. 17.00 val. elektroniniu paštu info@srp-projektas.lt ir viešo susirinkimo metu.
 
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2018 m. vasario 12 d. 17.00 val. Kaišiadorių rajono savivaldybėje Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2018 01 23

---~~~~~~~---

J. BASANAVIČIAUS GATVĖS KAIŠIADORIŲ MST., KAIŠIADORIŲ R. SAV., REKONSTRAVIMAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: J. Basanavičiaus gatvė, Kaišiadorių mst., Kaišiadorių r. sav. (nesuformuotas LR Valstybinės žemės sklypas)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: nesuformuotas LR Valstybinės žemės sklypas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 8.2. gatvės

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB "Synergy Solutions", įm. k. 302781077, Daugėliškio g. 32, LT- 09300 Vilnius, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, tomas@ss-exp.com, tel. +37069919282

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188773916, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, Tel. (8 346) 20441, El. paštas meras@kaisiadorys.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: atvykus į UAB "Synergy Solutions" būstinę adresu Daugėliškio g. 32, LT- 09300 Vilniuje; rašytine forma, siunčiant elektroninį laišką adresu: tomas@ss-exp.com.  Informacija teikiama darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Raštu adresu UAB "Synergy Solutions", Daugėliškio g. 32, LT- 09300 Vilnius, el. paštu tomas@ss-exp.com iki 2018-01-15

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Kaišiadorių r. savivaldybėje, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, 2 aukšto didžiojoje salėje (222 kab.). 2017 m. sausio 16 d. 16.30 val.

Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 12 22

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, JONINIŲ G. 5, KALNIŠKIŲ K., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas: Joninių g. 5, Kalniškių k., Kaišiadorių r. sav.,

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:Kitos ūkio paskirties pastatas. Statybos rūšis: nauja statyba. Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Akiro projects“ PDV (architektas) - Arūnas Porutis atestatas A274, tel.861131703, e.p: arunas@akiroprojects.eu; adresas Donelaičio g. 62-524, Kaunas.

4. Statytojas: UAB "Agrolinija", Įm.k.: 125846781, adresu: Joninių g. 5, Kalniškių k., LT-56104 Kaišiadorių r. Direktorius Vaidas Veželis tel. 861834883, e.p: info@agrolinija.lt;

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „Akiro projects“ adresas Donelaičio g. 62-524, Kaunas. Arūnas Porutis, tel.861131703. Supažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2017-12-19 iki 2018-01-09.

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2018-01-09. 17 val. UAB „Akiro projects“, Donelaičio g. 62-524, Kaunas, arba elektroniu paštu arunas@akiroprojects.eu; ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2018-01-09. 17 val. UAB „Akiro projects“ patalpose, Donelaičio g. 62-524, Kaunas,

8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 12 18

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ PASTATO TVARTO REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į VIENO BUTO GYVENAMĄJĮ NAMĄ VILNIAUS G. 27, ŽASLIŲ MSTL., ŽASLIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R.SAV., PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas : Vilniaus g. 27, Žaslių mstl., Žaslių sen., Kaišiadorių r.sav.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Vieno buto gyvenamasis namas. Statybos rūšis: rekonstravimas. Statinių kategorija: neypatingas statinys.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „AV projektavimo studija“, direktorius, architektas, projekto vadovas: Vidas Stalaučinskas vidasstalaucinskas@gmail.com Girelės g. 14, Kaišiadorys, tel. 868758667.

4. Statytojas: Justinas Morkūnas Saulės g. 16, Stabintiškių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r.sav., tel. 8 620 67240

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob.tel. 8-687 58667. Supažindimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2017 m. gruodžio 11 d. iki 2018 m. sausio 02 d.

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2018 m. sausio 02 d. 17 val. UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, arba elektroniu paštu vidasstalaucinskas@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2018 m. sausio 02 d. 17.00 val. Žaslių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 6, Žaslių mstl., Žaslių  sen., Kaišiadorių r.sav.

8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 12 11

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO REKONSTRAVIMO SENKONIŲ G. 9, KARSAKŲ K., ŽASLIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R.SAV., PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas: Senkonių g. 9, Karsakų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r.sav.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Vieno buto gyvenamasis namas. Statybos rūšis: rekonstravimas. Statinių kategorija: neypatingas statinys.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „AV projektavimo studija“, direktorius, architektas, projekto vadovas: Vidas Stalaučinskas vidasstalaucinskas@gmail.com Girelės g. 14, Kaišiadorys, tel. 868758667.

4. Statytoja: Aldona Kučinskienė Didžioji g. 43, Dainavos k., Paparčių sen., Kaišiadorių r.sav., tel. 8 614 72624 

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob.tel. 8-687 58667. Supažindimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2017 m. lapkričio 30 d. iki 2017 m. gruodžio 20 d.

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. gruodžio 20 d. 17 val. UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, arba elektroniu paštu vidasstalaucinskas@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. gruodžio 20 d. 17.00 val. Žaslių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 6, Žaslių mstl., Žaslių sen., Kaišiadorių r.sav.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 11 30

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ KAIŠIADORIŲ MIESTO GEDIMINO G. PRIEIGŲ SUTVARKYMO PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas : Kaišiadorių r. sav., Gedimino g.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai Statybos rūšis: Rekonstravimas. Statinių kategorija: Ypatingas statinys

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Sweco Lietuva“, A.Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas Projekto vadovas: Rimantas Undraitis el.p. rimantas.undraitis@sweco.lt mob.tel. 868227754  Strazdo g.22, LT-48488 Kaunas.

4. Statytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybė, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys tel. (8346) 20 480 el.p dokumentai@kaisiadorys.lt

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Kaišiadorių rajono savivaldybė, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys tel. (8346) 20 480 darbo dienomis 9.00-17.00 val. http://www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. gruodžio 18 d. 17.00 val. paštu UAB „Sweco Lietuva“, A.Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas arba elektroniniu paštu kaunas@sweco.lt  ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:  2017 m. gruodžio 18d. 17.00 val. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos didžiojoje  salėje, Katedros g. 4 LT-56121, Kaišiadoryse.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 11 29

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ SANDĖLIO PRAMONĖS G. 3A, KAIŠIADORIŲ M.,
KAIŠIADORIŲ R.SAV. NAUJOS STATYBOS PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas : Pramonės g. 3A, Kaišiadorių m., Kaišiadorių m.sen., Kaišiadorių r.sav.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėlis Statybos rūšis: nauja statyba. Statinių kategorija: neypatingas statinys.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „AV projektavimo studija“, direktorius, architektas, projekto vadovas: Vidas Stalaučinskas vidasstalaucinskas@gmail.com Girelės g. 14, Kaišiadorys, tel. 868758667.

4. Statytojas: UAB „Agrochemijos paslaugų centras“ Pramonės g. 3A, Kaišiadorių m., Kaišiadorių m.sen., Kaišiadorių r.sav. tel. 8 685 15655

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob.tel. 8- 687 58667. Supažindimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2017 m. lapkričio 28 d. iki 2017 m. gruodžio 18 d.

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. gruodžio 18 d. 17 val. UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, arba elektroniu paštu vidasstalaucinskas@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. gruodžio 18 d. 17.00 val. Kaišiadorių miesto seniūnijos patalpose, Gedimino g. 55, Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.sav.

8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 11 28

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 142
KAIŠIADORYS-ŽIEŽMARIAI (2,17 KM), ESANČIOS SANKRYŽOS SU RAJONINIU KELIU NR.
1807 KAIŠIADORYS-ANTAKALNIS REKONSTRAVIMO, RENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ
PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas : Kaišiadorių r. sav., Gedimino g.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: Keliai (gatvės) Statybos rūšis: Rekonstravimas Statinių kategorija: Ypatingas statinys

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB Tiltų ekspertų centras, T. Ševčenkos g. 16a, LT-03111 Vilnius Projekto vadovas: Mantas Markevičius el.p. mantas.markevicius@tec.lt tel. (8-5) 210 5318 T. Ševčenkos g. 16a, LT-03111 Vilnius.

4. Statytojas:
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT- 03109 Vilnius tel. (8-5) 232 9600 el.p. lakd@lakd.lt.

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Kaišiadorių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys tel. (8346) 20 480 darbo dienomis 9.00-17.00 val. http://www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. gruodžio 18 d. 17.30 val. paštu UAB Tiltų ekspertų centras, .Ševčenkos g. 16a, LT-03111 Vilnius arba elektroniniu paštu mantas.markevicius@tec.lt ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. gruodžio 18d. 17.00 val. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos tarybos salėje, Bažnyčios g. 4 LT-56121, Kaišiadoryse.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 11 28

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ PASTATO PASKIRTIES KEITIMO Į DVIEJŲ BUTŲGYVENAMĄJĮ NAMĄ SENOLIŲ G. 43, MIEŽONIŲ K., PALOMENĖS SEN.,KAIŠIADORIŲ R.SAV., ATLIEKANT PAPRASTĄJĮ REMONTĄ, PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas: Senolių g. 43, Miežonių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. sav.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Dviejų butų gyvenamasis namas. Statybos rūšis: paprastasis remontas. Statinių kategorija: neypatingas statinys.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „AV projektavimo studija“, direktorius, architektas, projekto vadovas: Vidas Stalaučinskas vidasstalaucinskas@gmail.com Girelės g. 14, Kaišiadorys, tel. 868758667.

4. Statytoja: Jolita Anuprevičiūtė Senolių g. 43, Miežonių k., Palomenės sen., Kaišiadorių r.sav. tel. 8 674 31488

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob.tel. 8- 687 58667. Supažindimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2017 m. lapkričio 24 d. iki 2017 m. gruodžio 13 d.

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. gruodžio 13 d. 17 val. UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, arba elektroniu paštu vidasstalaucinskas@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. 2017 m. gruodžio 13 d. 17.00 val. Palomenės seniūnijos patalpose, Medinų g. 6, Palomenės k., Palomenės sen., Kaišiadorių r.sav.

8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 11 24

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ  2 MW GALIOS BIODUJŲ JĖGAINĖS BULOTŲ KM. 2, ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJA, KAIŠIADORIŲ RAJ. SAV. PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas : Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių apylinkės sen., Bulotų km. 2

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Negyvenamieji (energetikos) pastatai. Statybos rūšis: 7.8. Naujo statinio statyba. Statinių kategorija: Neypatingieji statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:  UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“,
Projekto vadovas: Linas Jančiauskas linas@sipaslaugos.lt T. Ševčenkos g. 14, Vilnius 865551566

4. Statytojas: UAB „Inovacijų valdymas“; Kaišiadorių r. sav., Martiniškių k.; info@inovacijuvaldymas.lt; 865559101

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. T. Ševčenkos g. 14, Vilnius. 865551566; darbo dienomis 9.00-17.00 val.; http://www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  Pasiūlymus teikti iki 2017 m. lapkričio mėn. 08 d. 17:30 val. paštu UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ T. Ševčenkos g. 14, Vilnius. arba elektroniniu paštu linas@sipaslaugos.lt  ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. lapkričio mėn. 08 d.  17:30 val. Kaišiadorių r., Žiežmarių seniūnija, Pakertų k., Liepų al. 10, LT-56262 (Žiežmarių kultūros centro Pakertų padalinio salėje)

8. Vizualizacija:


Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 10 19

Projektiniams pasiūlymams nepritarta

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ KAIŠIADORIŲ R. SAV., RUMŠIŠKIŲ SEN., BIJAUTONIŲ K. KAD.NR. 4908/0006:233 PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas: Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Bijautonių k. Kad.Nr. 4908/0006:233

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai. Statybos rūšis:  Naujo statinio statyba. Statinių kategorija: Neypatingi statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „EGL studija“, Direktorius, projekto vadovas: Eugenijus Žarkovskis, el.p. eugenijus@egl.lt  Kalvarijų g. 3-415A, Vilnius, tel.nr. 8 699 15674

4. Statytojas: Pranas Sindaravičius; Tujų g. 6, Kaišiadorys, el.p. pranas@nuova.com 8 698 44398

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Rumšiškių seniūnija, J. Aisčio g. 1, Rumšiškių mstl., LT-56335 Kaišiadorių r. http://www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. spalio 10. 17.00 val. paštu UAB „EGL studija“ Kalvarijų g. 3-415A, Vilnius arba elektroniniu paštu eugenijus@egl.lt  ir viešo susirinkimo metu

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. spalio 10 d. 17.10-18.10 val. Rumšiškių seniūnija, J. Aisčio g. 1, Rumšiškių mstl., LT-56335 Kaišiadorių r.

8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 09 20
Projektiniams pasiūlymams pritarta

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV., KRUONIO SEN., ŠNIPELIŲ K., GABIO G. 36 PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas: Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Šnipelių, Gabio g. 36

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai. Statybos rūšis: 7.2. Statinio rekonstravimas. Statinių kategorija: Neypatingi statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektuotojas:  Eugenijus Juškevičius, individuali veikla Nr. 123769, Projekto vadovas: Eugenijus Juškevičius  e.juskevicius@gmail.com . Perlojos g. 9A, Alytus, 861596126.

4. Statytojas: Loreta Žukienė; Klaipėda, Taikos per. 29-48; lignumex@gmail.com; 868731483

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Perlojos g. 9A, Alytus. 8615 96126; darbo dienomis 9.00-17.30 val.; http://www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. rugpjūčio 10 d. 17.00 val. elektroniniu paštu e.juskevicius@gmail.com  ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017-08-10 17:00 val. Kruonio seniūnijoje, Vilniaus g. 13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r..

8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 07 21

Projektiniams pasiūlymams pritarta

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ PASTATO – GYVENAMASIS NAMAS REKONSTRAVIMO IR PASKIRTIES KEITIMO Į ADMINISTRACINĖS, PREKYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATĄ GEDIMINO G. 70, KAIŠIADORIŲ M., KAIŠIADORIŲ M.SEN., KAIŠIADORIŲ R.SAV. PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas : Gedimino g. 70, Kaišiadorių m., Kaišiadorių m.sen., Kaišiadorių r.sav.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatas. Statybos rūšis: rekonstravimas. Statinių kategorija: neypatingas statinys.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „AV projektavimo studija“, direktorius, architektas, projekto vadovas: Vidas Stalaučinskas vidasstalaucinskas@gmail.com Girelės g. 14, Kaišiadorys, tel. 868758667.

4. Statytojai: Jaronimas Jurevičius, Marijona Jurevičienė, Mindaugas Šimkūnas, Virginija Šimkūnienė , Gedimino g. 68, Kaišiadorių m., Kaišiadorių m.sen., Kaišiadorių r.sav.  tel. 8 612 53344

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „AV projektavimo studijoje“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob.tel. 8-687 58667. Supažindimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2017 m. liepos 24 d. iki 2017 m. rugpjūčio 9 d.

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. 2017 m. rugpjūčio 9 d. 17 val. UAB „AV projektavimo studijoje“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, arba elektroniu paštu vidasstalaucinskas@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. rugpjūčio 09 d. 17.00 val. Kaišiadorių miesto seniūnijos patalpose, Gedimino g. 55,, Kaišiadorių m., Kaišiadorių m.sen., Kaišiadorių r.sav.  tel. 8 612 53344.

8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 07 20

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV., PRAVIENIŠKIŲ SEN., PRAVIENIŠKIŲ II K., PRAVIENIŠKIŲ G.31A

PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas : Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių II k., Pravieniškių g. 31A;

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos paskirties pastatai. Statybos rūšis: 7.3. Statinio rekonstravimas. Statinių kategorija: Neypatingi statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: MB "ARCH VR", Kaukysos g. 18-109, LT-11342 Vilniaus m. Telefonas 868779100, E. paštas info@rascius.lt PV/Architektas Vidas Raščius

4. Statytojas: Sigita Čiurlienė Šeimyniškių g. 34-5, Vilniaus m. Telefonas 869943754, E. paštas l.ciurlys@gmail.com

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.  MB "ARCH VR", Kaukysos g. 18-109, Vilniaus m., Telefonas 868779100, E. paštas info@rascius.lt; darbo dienomis 8.00-17.00 val.; http://www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. rugpjūčio 08 d. 17.00 val. paštu MB "ARCH VR", Kaukysos g. 18-109, LT-11342 Vilniaus m.;. arba elektroniu paštu info@rascius.lt  ir viešo susirinkimo metu

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. rugpjūčio 08 d. 17.00 val. Pravieniškių seniūnija Pravieniškių g. 33, Pravieniškių II k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r.

8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 07 14

Projektiniams pasiūlymams pritarta

---~~~~~~~---

 

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ KAIŠIADORIŲ MIESTO GEDIMINO G. PRIEIGŲ SUTVARKYMO PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas : Kaišiadorių r. sav., Gedimino g.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai Statybos rūšis: Naujo statinio statyba. Statinių kategorija: Ypatingas statinys
 
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:  UAB „Sweco Lietuva“, A.Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas Projekto vadovas: Rimantas Undraitis el.p. rimantas.undraitis@sweco.lt mob.tel. 868227754  Strazdo g.22, LT-48488 Kaunas.
 
4. Statytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys tel. (8346) 20 480
el.p. meras@kaisiadorys.lt, dokumentai@kaisiadorys.lt 
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Kaišiadorių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys tel. (8346) 20 480 darbo dienomis 9.00-17.00 val. http://www.kaisiadorys.lt 
6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. liepos 19 d. 17.00 val. paštu UAB „Sweco Lietuva“, A.Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas arba elektroniu paštu kaunas@sweco.lt  ir viešo susirinkimo metu.
 
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. liepos  19d. 17.00 val. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos tarybos salėje, Bažnyčios g. 4 LT-56121, Kaišiadoryse.

8. Vizualizacija:

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 06 30

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ KAIŠIADORIŲ MIESTO V. KUDIRKOS GATVĖS REKONSTRAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas : Kaišiadorių r. sav., V. Kudirkos g.

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). Statybos rūšis: statinio rekonstravimas. Statinių kategorija: ypatingasis statinys.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Simper“. Projekto vadovas: Tadas Kasperavičius info@simper.lt, tel. Nr. +37066270945.

4. Statytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480. Faksas (8 346) 51 244, meras@kaisiadorys.lt, direktorius@kaisiadorys.lt 

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. tel. Nr. +37066270945; darbo dienomis 8.00-17.00 val.; http://www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. liepos 13 d. 17.00 val. elektroniniu paštu info@simper.ltir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. liepos 13 d. 17.00 val. Kaišiadorių rajono savivaldybėje Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 06 23

Projektiniams pasiūlymams pritarta

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJAUS CENTRINIŲ SUTIKIMO VARTŲ (UNIKALUS NR. 4997-2016-3012), ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES, L. LEKAVIČIAUS G. 2, RUMŠIŠKIŲ MSTL., KAIŠIADORIŲ R., REKONSTRAVIMO  PROJEKTĄ

1.Statinio (-ių) statybvietės adresas: LEKAVIČIAUS G. 2, RUMŠIŠKIŲ MSTL., KAIŠIADORIŲ R.

2.Statinio (-ių) esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES Statybos rūšis: rekonstravimas; Statinių kategorija: ypatingas statinys

3.Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Ino projektai“, Šeškinės g. 53-43, LT-11127 Vilnius, Tel.Nr. 8686 71900  įgaliotas atstovas UAB „Projectus securis“ Projekto vadovė Vilma Čekauskaitė, tel. 865255277,vilma@projectussecuris.lt

4.Statytojas: LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS, J. AISČIO G. 2, LT-56335 RUMŠIŠKĖS, KAIŠIADORIŲ R.,
direktorė Violeta Reipaitė, Tel.Nr. 8(346) 47233, el.paštas:direktorius@llbm.lt

5.Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.kaisiadorys.lt, Lietuvos liaudies buities muziejus, J. Aisčio g. 2, LT-56335 Rumšiškės, Kaišiadorių r., Ruslanas Aranauskas Tel.Nr. 8-687-19551; darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 17 val. 00 min. skelbimų lentoje

6.2017 m. birželio 26- liepos 10dienomis imtinai iki viešo susirinkimo (ir jometu) visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymu raštu, adresu el.paštas: vilma@projectussecuris.lt
7.Viešas susirinkimas vyks:2017 m. liepos 10 d. 17 val. 15 min Lietuvos liaudies buities muziejaus centrinių vartų pastate, Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Kaišiadorių r., kabinete.

Projektiniai pasiūlymai
Prašymas

Skelbimo patalpinimo data: 2017 06 22 

---~~~~~~~---


PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ KINO TEATRO PASTATO (UN. NR. 4997-0001-8012), ESANČIO GEDIMINO G. 55, KAIŠIADORIŲ M., REKONSTRAVIMO, KEIČIANT PASKIRTĮ IŠ KULTŪROS Į ADMINISTRACINĘ PROJEKTAVIMĄ

 
1. Statinių statybvietės adresas: Gedimino g. 55, Kaišiadorių m.
 
2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinės paskirties pastatai. Statybos rūšis: 7.2. statinio rekonstravimas Statinių kategorija: Ypatingi statiniai.
 
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Šiltas namas“  Dariaus ir Girėno g. 42A-509 Vilnius, tel. nr. (8-5)2696910 Projekto vadovė: Sandra Steponavičiūtė, el. p. ss@siltasnamas.eu; tel. Nr.: +37063580801
 
4. Statytojas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.
 
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Kaišiadorių  rajono  savivaldybė,   Bažnyčios  g. 4, LT-  56121 Kaišiadorys, Tel.  (8  346) 20 480; darbo dienomis 8.00-17.00 val.; http://www.kaisiadorys.lt 
6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus teikti iki 2017 m. birželio 26 d. 17:00 val.. paštu UAB „Šiltas namas“  Dariaus ir Girėno g. 42A-509 LT-02189, Vilnius. arba elektroniniu paštu ss@siltasnamas.eu  ir viešo susirinkimo metu.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2017 m. birželio 27 d. 17:00 val. Kaišiadorių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys.

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 06 12
Projektiniams pasiūlymams pritarta su pastaba

---~~~~~~~---

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS STATINIO (10.7) GRABUCIŠKIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. (SKLYPO KAD. NR. 4950/0006:373 RUMŠIŠKIŲ K. V.) PROJEKTAVIMĄ

Statybvietės adresas:

Grabuciškių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav. (sklypo kad. Nr.4950/0006:373 Rumšiškių k. v.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai. Elektroninių ryšių infrastruktūra (10.7)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Rasos Pumputienės įmonė
Projekto vadovė Rasa Pumputienė
El. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt
Tel. Nr.: + 370 682 40021

 Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Statytojas: UAB " TELETOWER ", Žemaitės 15, LT-03504 Vilnius, Tel.: +37069923465 El. p. marius.pilinka@bite.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2017-06-26: Adresas:LT-76350 Šiauliai, Tilžės 144 Projektų vadovas:Rasa Pumputienė El. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt Tel. Nr.: + 370 682 40021 Nuo 9:00 iki 17:00 valandomis

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu:

Adresas:LT-76350 Šiauliai, Tilžės 144 Projektų vadovas:Rasa Pumputienė El. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt Tel. Nr.: + 370 682 40021 Nuo 9:00 iki 17:00 valandomis iki 2017-06-26. 2017-06-27 dieną teikti pasiūlymus viešojo susirinkimo metu iki susirinkimo pabaigos

 Viešo susirinkimo adresas ir laikas:

2017 m. birželio 27 d., 17:00 val. RUMŠIŠKIŲ seniūnija, J. Aisčio g. 1, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56335, Tel.: +370 68240021

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 06 09
Projektiniams pasiūlymams nepritarta

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ IR KITOS PASKIRTIES STATINIŲ KAIŠIADORIŲ R. SAV., KAIŠIADORIŲ M., GEDIMINO G. SKLYPUOSE, KURIŲ KAD. NR. 4400-1983-81831; 4400-4372-9870; 4400-4397-2407, PROJEKTAVIMĄ

1. Statybvietės adresas
- Kaišiadorių r. sav.,  Kaišiadorių m., Gedimino g. sklypuose, kurių unikalūs nr.: 4400-1983-81831; 4400-4372-9870; 4400-4397-2407.

2. Numatoma statinio paskirtis, tipas - susisiekimo komunikacijos, inžinerinių tinklai, sporto paskirties inžineriniai statiniai ir kitos paskirties statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengė - UAB "Ugira", projekto vadovas Laimanas Masilionis, el.p. laimanas@ugira.lt, tel. 8 686 52808.

4. Statytojas - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-56121 Kaišiadorys, Kauno apskritis, kodas 188773916, tel.: 8 346 20450, el. paštas: direktorius@kaisiadorys.lt

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta - Kaišiadorių rajono savivaldybė, Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys, tel. 8 346 20450, Jono Dailidės g. 10, Marijampolė, UAB "Ugira", tel. 8 686 52808, internete http://www.kaisiadorys.lt. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2017-05-17.

6. Pastabų dėl projektinių pasiūlymų teikimo tvarka - pastabas galima pateikti raštu nurodytais adresais iki 2016-05-17.

7. Viešas susirinkimas įvyks 2017-05-18, 17 val. Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys (Kašiadorių rajono savivaldybės pastato didžiojoje salėje).

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 05 02

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV., RUMŠIŠKIŲ SEN., RUMŠIŠKIŲ MSTL., L. LEKAVIČIAUS G 25 PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas :

Kaišiadorių r. sav., Rumšiškės, L. Lekavičiaus g. 25

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai.

Statybos rūšis: 7.1. Naujo statinio statyba.

Statinių kategorija: Neypatingi statiniai.

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Baltican LTD“ Direktorius, architektas, projekto vadovas: Tautvydas Pasvenskas tautvydas@baltican.lt L. Sapiegos g. 12, Kaunas 8650 50550

4. Statytojas:

Kęstutis Šaikus; Kaišiadorių r. sav., Rumšiškės, L. Lekavičiaus g. 25; ksaikus@gmail.com; 867448668

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.  

L.Sapiegos g. 12, Kaunas. 8650 50550; darbo dienomis 9.00-18.00; http://www.kaisiadorys.lt

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  

Pasiūlymus teikti iki susirinkimo (2017m. gegužės 05d. 17.00val.)  ir susirinkimo metu paštu UAB “Baltican LTD” L.Sapiegos g. 12, Kaunas. arba elektroniu paštu tautvydas@baltican.lt

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:  

2017m. gegužės 05d. 17.00val. Rumšiškių seniūnija, J. Aisčio g. 1, Rumšiškių mstl., LT-56335 Kaišiadorių r.

Aiškinamasis raštas

Projektiniai pasiūlymai

Skelbimo patalpinimo data: 2017 04 20

---~~~~~~~---

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ GAMYBINIO CECHO SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS TOPOLIŲ G. 34, RUMŠIŠKIŲ MSTL., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. PROJEKTAVIMĄ

Statinio statybvietės adresas:

Topolių g. 34, Rumšiškių sen., Rumšiškės, Kaišiadorių r., sklypo kad. nr. 4950/0008:154

Naudojimo paskirtis– gamybinė;

Statybos rūšis: nauja statyba.

Projektinius pasiūlymus paruošė projektuotojas:

UAB „Merkevičius ir partneriai“ į/k 300610437, Įmonės įgaliotas asmuo: R.Baltušienė el.paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. 868344540.

Projekto vadovė Gitana Šukaitytė, el.paštas gitana.sukaityte@ktu.lt, Tel.861121207

Statytojas:

UAB „Gevias group“  įm./k. 304440249, Dovainonys, LT-56332 Kaišiadorių r., tel. +37068304470, el. paštas: gevias.group@gmail.com

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais:

Adresas: Jurbarko g. 2-301, Kaunas   telefono nr. 868344540, laikas 9-17val.

Pasiūlymai teikiami dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai teikiami  iki: data 2017.04.20 laikas 17.00 val  Adresas: Jurbarko g. 2-30, Kaunas  R.Baltušienei, laikas 9-17val. arba el. paštu merkevicius.partneriai@gmail.com

Viešas susirinkimas vyks:  

Adresas: Kaišiadorių rajono savivaldybės Ia. Fojė, adresu:  Bažnyčios g. 4, Kaišiadorių m. Data 2017.04.21 laikas 17.00 val.

Aiškinamasis raštas

Vizualizacija

Skelbimo patalpinimo data: 2017 04 06

Projektiniams pasiūlymams nepritarta

---~~~~~~~---

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ SANDĖLIAVIMO PASTATO REKONSTRAVIMO KEIČIANT PASKIRTĮ Į GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATĄ SU ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS ADRESU UOLĖS G. 16, DOVAINONIŲ K., RUMŠIŠKIŲ SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV. PROJEKTAVIMĄ

Statinio statybvietės adresas:

Uolės g. 16, Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r., Žemės sklypo kadastro nr. 4908/0003:130. Pastatas: sandėlis unikalus Nr.  4998-8002-9013.

Esamas pastatas – sandėlis. Numatomas – gamybinis su administracinėmis patalpomis;

Projektinius pasiūlymus paruošė projektuotojas:

UAB „Merkevičius ir partneriai“ į/k 300610437, Įmonės įgaliotas asmuo: R. Baltušienė el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. 868344540.

Projekto vadovė Gitana Šukaitytė, el. paštas gitana.sukaityte@ktu.lt, Tel.861121207

Statytojas:

UAB „Dovaina“ įm/k 158859156, Dovainonių k., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r., tel./faksas 8346 46618, el. paštas info@dovaina.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais:

Adresas: Jurbarko g. 2-301, Kaunas, telefono Nr. 868344540, laikas 9-17 val.

Pasiūlymai teikiami dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai teikiami  iki: data 2017.04.20 laikas 17.00 val  Adresas: Jurbarko g. 2-301, Kaunas  R. Baltušienei, laikas 9-17val. arba el. paštu merkevicius.partneriai@gmail.com

Viešas susirinkimas vyks:  

Adresas: Kaišiadorių rajono savivaldybės Ia. fojė, adresu: Bažnyčios g. 4, Kaišiadorių m. Data 2017.04.21, laikas 17.00 val.

Aiškinamasis raštas

Vizualizacija

Skelbimo patalpinimo data: 2017 04 06

Projektiniams pasiūlymams pritarta

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO KAIŠIADORIŲ R. SAV., KRUONIO SEN., VILŪNŲ K. PROJEKTAVIMĄ

1. Statinių statybvietės adresas :

KAIŠIADORIŲ R. SAV., KRUONIO SEN., VILŪNŲ K., 

Žemės sklypo kadastro nr. ir kadastro vietovės pavadinimas:  4965/0004:88 VILŪNŲ K.V.                                                

2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

6.1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAI.

Statybos rūšis: 7.1. NAUJO STATINIO STATYBA.

Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI

3. Projektinių pasiūlymų rengėjas:

KĘSTUČIO GRABAUSKO DIZAINO STUDIJA “LAZDUONA”.

Į/K 158859918 . REG. 1992 08 05 . KAUNO G. NR. 32 ŽIEŽMARIAI, KAIŠIADORIŲ RAJ . Tel. 868668515  

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

KĘSTUTIS GRABAUSKAS, kestutisgra@gmail.com Tel. 8 686 68515

4. Statytojas:

RAIMUNDAS PAJAUJIS, raimundaspjjs959@gmail.com Tel. 8 648 20567 

5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.  

KĘSTUTIS GRABAUSKAS,  tel. 8 686 68515

6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  

PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2017 04 03 17 VAL.

KĘSTUTIS GRABAUSKAS, kestutisgra@gmail.com  Tel. 868668515 

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:  

Kruonio seniūnija. Vilniaus g.13, Kruonio mstl. LT-56318 Kaišiadorių r. 2017 04 04, 17 val.

Prašymas

Statinių išdėst. sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija. Šiaurinis fasadas.

Vizualizacija. Pietvakarių fasadas.

Vizualizacija. Šiaurės rytų fasadas.

Rinkmena

Skelbimo patalpinimo data: 2017 03 16

Projektiniams pasiūlymams pritarta

---~~~~~~~---

PRANEŠIMAS

Informuojame, kad parengti projektiniai pasiūlymai pastato – gyvenamasis namas (unikalus Nr. 4994-8000-8014), rekonstravimo ir paskirties keitimo į administracinės, prekybos ir paslaugų paskirties pastatą Gedimino g. 70, Kaišiadorių m., Kaišiadorių m.sen., Kaišiadorių r. sav. projektas (kadastrinis Nr. 4918/0052:13 Kaišiadorių m.k.v.). Žemės sklypas – kitos paskirties, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Planuojama pastato paskirtis – administracinė, prekybos ir paslaugų paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengė UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, 

tel. 8 346 51243, mob.tel. 8-687 58667. vidasstalaucinskas@gmail.com . Projekto vadovas Vidas Stalaučinskas.

Statytojai - Jaronimas Jurevičius, Marijona Jurevičienė,

Mindaugas Šimkūnas, Virginija Šimkūnienė , Gedimino g. 70, Kaišiadorių m., Kaišiadorių m.sen., Kaišiadorių r.sav.  tel. 8 612 53344

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir teikti pasiūlymus iki viešo visuomenės susirinkimo galima UAB „AV projektavimo studijoja“, Girelės g. 14, Kaišiadoryse, tel. 8 346 51243, mob.tel. 8-687 58667.

Supažindimo su projektiniais pasiūlymais laikas: nuo 2017 m. kovo 17 d. iki 2017 m. kovo 31 d.

Viešas visuomenės susirinkimas kviečiamas 2017 m. kovo 31 d. 17 val. Laikraščio „Atspindiai“ patalpose, Gedimino g. 70, Kaišiadorių m., Kaišiadorių m.sen., Kaišiadorių r.sav.  tel. 8 612 53344.                            

Statytojai


 ---

INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PASKIRTIES KEITIMĄ

Projekto pavadinimas – Pastatų 1B3p, 2M1p, 4E1p, 5H2p, 11N4p, 12N2p, 13N2p, 15N2p, 16H2p, 17H1p, 18D3p, 19N1p Pašulių g. 20, Pravieniškių k., Pravieniškių sen., Kaišiadorių r.sav., paskirties keitimo į specialiosios paskirties pastatus projektas.

Projektuojamo statinio adresas – Pašulių g. 20, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav, žemės sklypo unikalus Nr. 4945-0001-0022, kadastrinis Nr. 4945/0002:27 Pravieniškių k.v.

Statinių esama ir būsima pagrindinė naudojimo paskirtis :

Unikalus numeris

Esama naudojimo paskirtis, pagal RC

Būsima naudojimo paskirtis

4997-0013-9010 (1B3p)

Pastatas – kontrolinis praėjimo postas

Specialiosios paskirties pastatas

4997-0013-9024 (2M1p)

Pastatas - valgykla

Specialiosios paskirties pastatas

4997-0013-9030 (4E1p)

Pastatas - parduotuvė

Specialiosios paskirties pastatas

4997-0013-9041 (5H2p)

Pastatas – kontrolinis praėjimo postas

Specialiosios paskirties pastatas

4997-0013-9096 (11N4p)

Pastatas - bendrabutis

Specialiosios paskirties pastatas

4997-0013-9109 (12N2p)

Pastatas - bendrabutis

Specialiosios paskirties pastatas

4997-0013-9112 (13N2p)

Pastatas - bendrabutis

Specialiosios paskirties pastatas

4997-0013-9126 (15N2p)

Pastatas - bendrabutis

Specialiosios paskirties pastatas

4997-0013-9130 (16H2p)

Pastatas – kontrolinis praėjimo postas

Specialiosios paskirties pastatas

4997-0013-9141 (17H1p)

Pastatas – kontrolinis praėjimo postas

Specialiosios paskirties pastatas

4997-0013-9152 (18D3p)

Pastatas – Sveikatos priežiūros centras su drausminėmis patalpomis

Specialiosios paskirties pastatas

4997-0013-9163 (19N1p)

Pastatas - izoliatorius

Specialiosios paskirties pastatas

Projektuotojai – UAB ASD Project, įm. k. 302647021, buveinės adresas Neries kr. 16 – 310,Kaunas. Tel.: +37061399774.

Projekto vadovas – Eimantas Slušnis, atestato nr. A 1882, el. paštas info@asdproject.lt, Tel.: +37061399774.

Statytojas – Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija, Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių k., Pravieniškių  g. 5 ,  8 346 56212, raimundas.grabliauskas@pravienpn-ak.lt.

Iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB ASD Project, įm. k. 302647021, buveinės adresas Neries kr. 16 – 310, Kaunas, arba el. paštu info@asdproject.lt. Informacija teikiama ir kreipimaisi raštu priimami nuo 2017 m. vasario 7 d. iki 2017 m. vasario 21d., nuo 10.00 val. iki 16.00 val., prieš tai susitarus telefonu +37068394942.

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: 2017 m. vasario 22 d. 17.00 valPRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUOSE – ATVIROJOJE KOLONIJOJE, Pravieniškių g. 5, Pravieniškės, Kaišiadorių r., II aukštas, 7–ta posėdžių salė.

1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas 

Skelbimo patalpinimo data: 2017 02 03

Projektiniams pasiūlymams pritarta


 ---
 PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ VISUOMENEI SVARBAUS PASTATO VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO LELIJŲ G. 4, KAIŠIADORIŲ M.  KAIŠIADORIŲ R. SAV.
PROJEKTAVIMĄ

OBJEKTO DUOMENYS

Pavadinimas:

Sodo pastato rekonstravimo ir paskirties keitimo į vieno buto gyvenamąjį namą,

Lelijų g. 4 Kaišiadorių m., projektas. 

 

1.

Statinio (-ių) statybvietės adresas:

Lelijų g. 4 Kaišiadorių m.

2.

Statinio (-ių) esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai - skirti gyventi vienai šeimai.

3.

Projektinių pasiūlymų Projektuotojas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus:

UAB “Rusnė”, LT-44313 Kaunas, Miško g. 30-78, tel. 8 37  320365, faks. 837 320025.

(juridinio asmens pavadinimas)

įgaliotas atstovas

Algimantas Mačionis, tel.Nr.869934205

(vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninis paštas)

4.

Statytojas:

Raimundas Jocys. Lelijų g. 4 Kaišiadorių m. tel.Nr.8 656 23871, el.paštas raimio@gmail.com.

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono Nr., elektroninis paštas; juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono Nr., elektroninis paštas)

 

5.

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima:

UAB “Rusnė”, LT-44313 Kaunas, Miško g. 30-78, tel. 8 37  320365, faks. 837 320025, el.paštas

(adresas, telefono Nr., laikas)

rusne@rusne.lt nuo 9:00 – 17:00.

6.

2017-01-12 d. iki 2017-01-25d.

dienomis imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo

metu) visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymu raštu, adresu

UAB “Rusnė”, Miško g. 30-78 Kaunas, LT-44313

7.

Viešas susirinkimas vyks:

Miško g. 30-78 Kaunas 2017-02-01 d. 17:15 val.

(adresas, laikas)

Projektiniai pasiūlymai
Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis
Vizualizacija

 Skelbimo patalpinimo data: 2017 01 17

Projektiniams pasiūlymams pritarta


 ---

Atgal