DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kultūros pumpuras

Nuo 2016 m. minit Pasaulinę kultūros dieną pagerbiami Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros darbuotojai ir kultūrinės veiklos rėmėjai. Pretendentus teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros įstaigos. Už praėjusių metų reikšmingiausius darbus kultūros srityje pretendentus vertina Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. Iškilmingo renginio metu geriausiems įteikiami padėkos raštai ir skulptūriniai simboliai „Kultūros pumpurai".

2016 m.

„Metų kultūros rėmėjas" UAB „Žiežmarių gėlės".

„Metų kultūros atradimas" Lina Urbanavičienė, Kaišiadorių kultūros centro parodų organizatorė.

„Metų kultūros projektas" Palomenės kultūros centro projektas „Palomenės istorijos puslapiai".

„Metų kultūros devyndarbis" Irena Taukinaitienė, Žiežmarių kultūros centro direktorė.

„Metų kultūros ruporas" Marytė Drulienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pravieniškių padalinio bibliotekininkė.

2017 m.

Už nuolatinį kultūrinių veiklų rėmimą, mokėjimą dalintis ir kultūros svarbos suvokimą „Metų kultūros rėmėjas" UAB „Rimsigna", direktorius Vidas Drulia.

Už bendruomeniškumo puoselėjimą, vietos kultūrinės savasties stiprinimą, naujų veiklų rengimą „Metų kultūros atradimas" renginių ciklas „Drauge", kurio organizatorius Palomenės kultūros centras.

Už bendradarbiavimą puoselėjant ir ugdant meninę kūrybą „Metų kultūros partneris" Kaišiadorių meno mokykla.

Už iniciatyvumą, bendruomenės telkimą, etninės kultūros sklaidą ir gyvosios tradicijos populiarinimą „Metų kultūros devyndarbis" Laima Morkūnienė, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Žilvita" vadovė.

Už bendruomenės telkimą kultūrinei veiklai, kūrybingas ir prasmingas iniciatyvas, bibliotekos veiklos sklaidą ir Žaslių miestelio bendruomenės garsinimą „Metų kultūros ruporas" Onutė Karvelienė, Žaslių bibliotekos bibliotekininkė.

2018 m.

Už bendrystę, nuolatinį kultūrinių veiklų rėmimą, mokėjimą dalintis ir kultūros svarbos suvokimą „Metų kultūros dešinioji ranka" Kruonio seniūnija.

Už nuoširdų, profesionalų, bet „nematomą" darbą, t.y. bibliotekų knygų fondo komplektavimą ir jo pateikimą gyventojams „Metų kultūros inkognito" Laura Katelevskienė, Kaišiadorių viešosios bibliotekos komplektavimo ir knygų tvarkymo skyriaus vedėja.

Už modernaus šokio puoselėjimą ir sklaidą, kūrybingas idėjas, pasiekimus ir Kaišiadorių rajono garsinimą „Metų kultūros žinia" Modernaus šokio kolektyvas „Vizijos" , vadovė Margarita Rainienė.

Už iniciatyvumą, bendruomenės telkimą, etninės kultūros sklaidą ir gyvosios tradicijos populiarinimą „Metų kultūros darbštuolis" Aldona Kamantauskienė, Žiežmarių kultūros centro kultūrinės veiklos koordinatorė.

Už vietos tautinio paveldo saugojimą ir populiarinimą, Kaišiadorių rajono garsinimą „Metų kultūros žygdarbis" Žaslių tradicinių amatų centras.

Už meilę tautiniam šokiui, bendruomeniškumo puoselėjimą, susitelkimą, ryžtą ir entuziazmą „Metų kultūros želmuo" šokių kolektyvas „Vaivoras" vadovė Aušra Kulnickienė.

2019 m.

„Metų kultūros rėmėjas" UAB „Gudobelė"

„Metų kultūros atradimas" Pakertų bibliotekos vaikų teatras „Kertukai", vadovė Danguolė Ščiukienė.

„Metų kultūros projektas" Kruonio kultūros centro projektas „Inovatyvi kelionė po Darsūniškį".

„Metų kultūros partneris" Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariausi ir Girėno apygardos 208 pėstininkų kuopa.

„Metų kultūros ruporas" Palomenės kultūros centro Zūbiškių moterų vokalinis ansamblis.

2020 m.

Už bendrystę, mokėjimą dalintis, kultūros svarbos suvokimą ir kultūrinių veiklų rėmimą „Metų kultūros rėmėjas" Genė Juodienė.

Už prasmingą iniciatyvą, bendruomeniškumo puoselėjimą, vietos kultūrinės savasties stiprinimą „Metų kultūros atradimas" Kęstutis Marčiulionis, Rumšiškių kultūros centras.

Už rajono teatrinės kultūros, tradicijų ir dramaturgijos puoselėjimą, veiklos formų įvairovę „Metų kultūros projektas" „Vaidinam vieną pjesę", Kaišiadorių kultūros centras.

Už partnerystę, nuoširdų bendradarbiavimą, supratimą ir visokeriopą palaikymą puoselėjant kultūrą ir meną „Metų kultūros partneris" Rokas Puzonas, Žiežmarių parapijos klebonas.

Už labai aktyvią kūrybinę veiklą, prasmingas iniciatyvas ir Kaišiadorių rajono garsinimą „Metų kultūros ruporas" Liaudiškos muzikos kapela „Žiežmara" ir vyrų vokalinis ansamblis, vadovas Stasys Juozas Krinickas.

2021 m.

„Metų kultūros rėmėjas" Vytauto Didžiojo kredito unija, administracijos vadovas M. Griesius.

„Metų kultūros atradimas" Žaslių kultūros centro organizuojamas renginys „Spurgų šventė".

„Metų kultūros projektas" Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Laiko iššūkiai".

„Metų kultūros partneris" asociacija Pravieniškės I bendruomenės veiklos centras „Praviena", pirmininkės D. Kuconytė-Būdelienė.

„Metų kultūros varpas" Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkė Zina Motiekaitienė.

2022 m.

Už bendrystę, mokėjimą dalintis, kultūros svarbos suvokimą ir kultūrinių veiklų rėmimą „Metų kultūros rėmėjas" UAB „Savingė".

Už reikšmingą nematerialaus kultūros paveldo įprasminimą, bendruomeniškumo puoselėjimą, vietos kultūrinio identiteto stiprinimą „Metų kultūros atradimas" Žaslių kultūros centro organizuojamas festivalis „Spinduliuojantis tikėjimu ir gerumu", skirtas Kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

Už prasmingą iniciatyvą ir sėkmingai įgyvendintą projektą, kurio veiklos ugdė jaunimo socialinius ir verslumo įgūdžius „Metų kultūros projektas" Rumšiškių kultūros centro Atviros jaunimo erdvės „Rūsys" projektas „Žinau, todėl galiu rinktis".

Už partnerystę, nuoširdų bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą puoselėjant kultūrą ir meną „Metų kultūros partneris" Kaišiadorių meno mokykla, direktorė Eugenija Švelnikienė.

Už idėjas, aktyvią kūrybinę veiklą ir Kaišiadorių krašto garsinimą „Metų kultūros švyturys" Kaišiadorių kultūros centro pavaduotoja Aistė Gudeliauskaitė.

Atgal