KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Asmenys Savivaldybės administracijoje priimami:

Pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.

Penktadienį nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.,

Ne darbo laiku – trečiadienį iki 19.00 val. 113 kab., tel. (8 346) 20480; (8 346) 20450

Įstaigos, įmonės
  Biudžetinės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Kultūros įstaigos
  Neformaliojo ugdymo įstaigos
  Viešosios įstaigos
  Sveikata, medicina
  Savivaldybės valdomos įmonės
    Veikla ir ataskaitos
  Telefonai
 

Svarbi informacija

Asmenų apklausos anketa apie asmenų aptarnavimo kokybę Savivaldybės administracijoje

Prašymo forma kreipiantis į Savivaldybės merą

Prašymo forma kreipiantis į Administracijos direktorių

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

 

 

------------------------------------------------

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

 

------------------------------------------------
  

           
              

          

                
   

.
 
 
 
    


       
  

     

Spausdinti
eng
Versija
neįgaliesiems
Gyventojams Verslininkams Turistams
Naujienos
Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklų pasiruošimas 2016 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos pavadinimas

Atlikti darbai

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Pabaigta tvarkyti sporto salė, perkelta iš rūsio į bendrabučio korpusą rūbinė.

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija

Atlikti dažymo darbai, laiptų, sienų.

Kalvių pagrindinio ugdymo skyrius

-

Universalus daugiafunkcis skyrius

-

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

 

Atnaujinta II aukšto fojė, sutvarkytos medinės grindys, nudažytos sienos; Suremontuoti 3 kabinetai: chemija, biologija ir matematika; Suremontuota bendrabučio dalis, įrengtos dvi priešmokyklinio ugdymo klasės ir miegamoji bei žaidimų zona; Renovuotas atskiras įėjimas į priešmokyklinio ugdymo zoną. Atnaujinta vidaus stebėjimo sistema, įrengtos papildomos 4 kameros (iš viso dabar yra 8)

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija

Pradinių klasių mokiniams II aukšte sukūrė poilsio erdvę, kosmetiniai darbai atlikti dirbtuvėse –remontavo laiptus, keitė duris; įrengtas naujas soc. pedagogo kabinetas, perkeltos dvi pradinės klasės į didesnes patalpas, kad plotas atitiktų HN reikalvimus.

Dovainonių ugdymo skyrius

-

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

-

Girelės g. 41

Įrengta sporto aikštelė

Gedimino g. 38

-

Antakalnio skyrius

-

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

Išdažytos 2 klasių grindys, atliktas kosmetinis remontas (padažant sienas); Suremontuotas mokyklos stogas po vėtros padarytos žalos. Turi būti padarytas rugsėjo mėnesį pandusas; Įrengtas mokyklos žaliasis kiemelis.

 Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Atliktas kosmetinis remontas, padažytos sienos.

Pravieniškių 1-ojo sektoriaus skyrius;

Pakeista grindų danga 1 klasėje, nupirktos 8 spintinos ir 11 komplektų suolų (stalai ir kėdės)

Pravieniškių 2-ojo sektoriaus skyrius;

Atnaujintas apšvietimas, įrengta naują kompiuterinė klasė ir atnaujinta IKT įranga. Pradinėje klasėje sudėtos naujos grindys ir perdažytos sienos Įrengtas dailės kabinetas.

Pravieniškių 3-ojo sektoriaus skyrius;

-

Pravieniškių laisvės atėmimo vietos ligoninės skyrius.

-

Kaišiadorių r. Paparčių mokykla-daugiafunkcis centras

Sutvarkytos dviejų klasių grindys ir nudažytos sienos; Įvesta kabinetinė sistema; Įrengta mokinių poilsio erdvė; Atliktas kosmetinis remontas – padažytos sienos, grindys; padaryti lauko suoliukai (4 vnt.); Įrengta papildoma žaidimo erdvė priešmokyklinio ugdymo grupei.

Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla

Dviejuose kabinetuose pakeisti šviestuvai; atlikti kosmetinis remontas; padažytos sienos, grindys; pakeista dalis lietaus kanalizacijos vamzdynų.

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla

Perdažytos sporto salės grindys; kosmetinis; Atliktas kosmetinis mokyklos remontas: perdažytos dviejų kabinetų sienos; pataisyta dalis stogo dangos.

Kaišiadorių specialioji mokykla

Įrengtas socialinių įgūdžių centras; Pakeista dalis lietaus kanalizacijos vamzdyno; įrengta priešmokyklinio-ikimokyklinio ugdymo grupės dvi patalpos: miego ir žaidimų, suremontuotas šalia esantis koridorius; įrengta pertvara, kuri atskiria ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupę nuo kitų klasių. Suremontuoti tualetai: sutvarkyti san.                   mazgai ir atnaujinta įranga; įrengtas edukacinis kampelis lavinamųjų klasių mokiniams.

Kaišiadorių r. Gudienos mokykla-darželis ,,Rugelis“

Po renovacijos bėga stogas, šlampa priešmokyklinio ugdymo grupės, koridoriaus sienos, tačiau šiuos trūkumus turėtų pašalinti renovaciją vykdžiusi įmonė.

Kaišiadorių r. Stasiūnų mokykla-darželis ,,Nykštukas“

Atliktas kosmetinis mokyklos remontas: padažytos sienos klasėse, grindys; Atliktas I aukšto koridoriaus remontas, nudažyti lauko įrengimai, pagal poreikį atnaujintas koridorių apšvietimas.

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“

Įrengta rūbinė pradinių klasių mokiniams, suremontuota laiptinė, fojė; Įrengtas kabinetas pagalbiniam personalui rūsyje; Įrengta pradinė klasė direktoriaus kabinete ir archyvo patalpose; Suremontuota ir įrengta ikimokyklinio ugdymo grupė, kurią sudaro: fojė, virtuvėlė; prausykla, sanitarinės patalpos, žaidimo ir miego erdvė, nupirkti baldai, indai; Įrengtas pavaduotojo ugdymui kabinetas; Aptverta teritorija ir įrengta vaizdo stebėjimo ir signalizacijos sistema.

Kaišiadorių lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė"

Pertvarkytos metodinio kabineto patalpos ir įrengta nauja grupė (nupirkti baldai ir kitas reikalingas inventorius. Metodinis kabinetas perkeltas į kitas patalpas. Įrengtos  darbo  vietos  visuomenės  sveikatos priežiūros  specialistei,  sekretorei,
pavaduotojai ūkio reikalams. Įrengta poilsio vieta virtuvės darbuotojoms. Įsigyta naujų ugdymo priemonių visoms grupėms. Darželio teritorija baigiama aptverti nauja tvora. Nupirkti 2 dulkių siurbliai, 2 magnetofonai. Dažomas lauko aikštelių inventorius.

Kaišiadorių lopšelis-darželis ,,Spindulys"

 Įrengta saviraiškos erdvė ugdytiniams – dailės užsiėmimams, tyrinėjimams:  nupirkta interaktyvi lenta; nešiojamas kompiuteris; mikroskopai; mokomosios priemonės tyrinėjimui.
Įrengtas įėjimas (iškaltos ir įstatytos durys) į rūsyje esančią saviraiškos erdvę, kad nereikėtų vaikams eiti per lauką.
Suremontuotos smėlio dėžės žaidimų aikštelėse, nudažytos lauko pavėsinės.
Įstatyti roletai grupių viršlangiams.
Įsigyti roletai medicinos ir logopedo kabinetuose.
Įsigyti nerūdijančio plieno stalai gatavai produkcijai ir stalai su kriauklėmis l/d virtuvėje, atliktas kosmetinis remontas.

Kaišiadorių r. Pakertų lopšelis-darželis

Įsigijome lauko įrenginius, smėlio dėžę, smėlio ir šviesos spalvų staliukus, šviečiančius molbertus, kinetinį smėlį ir kitas ugdymui skirtas priemones, knygas.

Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelis-darželis ,,Varpelis"

Už įstaigos sutaupytas lėšas (tėvų įnašai ugdymui, 2 proc. ir kt.) suremontavome (kapitaliai) antros "Nykštukų" grupės patalpas (nors dar likome skolingi firmai už darbus, bet sutarėme atsiskaityti iki 2017 m. gegužės 1 d.) ir apstatėme ją visais naujais baldeliais.  Įruošėme pagal galimybes vietą neįgaliai nevaikštančiai mergaitei (čiužinukai, pagalvės, žaislai, priemonės pirštukų mankštai, sensoriniam ir motorikos lavinimui ir pan.). Užsakėme ir pagaminome visoms pernai suremontuotoms pavėsinėms duris į žaislų sandėliukus (6 vnt.). Per porą savaičių planuojama jas sumontuoti.

Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas"

Restauruoti lauko įrengimai. Atliktas dalinis patalpų remontas.  Maisto produktų sandėlyje atliktas sienų, lubų ir grindų remontas. Lauke pasėta nauja žolė.

Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis

Iš tėvų įnašų priešmokyklinėje grupėje pakeista grindų danga, nupirktos 7 (3 vietų) lovos, čiužiniai, pagalvės, antklodės, patalynė.

Kaišiadorių r. Žaslių lopšelis-darželis ,,Žaliasis klevelis"

 Atlikti prisijungimo prie centralizuotos vandens ir nuotekų sistemos darbai. 

Išdažyta virtuvė, atnaujinta dalis virtuvės inventoriaus

Išdažytos dviejų grupių patalpos.Baigiama kloti iš savivaldybės gautos trinkelės, taip atnaujinti takai darželio teritorijoje.

Atnaujinti baldai ,,Delfinukų" grupėje.

Kaišiadorių meno mokykla

 Nupirkta 50 vnt. pripučiamų čiužinių (reikalingi vykstant į dainų šventes). Įsigyti ir mokyklos koridoriuose pastatyti 4 suolai. Suremontuoti 5 muzikos instrumentai. Nupirkta vejapjovė ir krūmapjovė mokyklos aplinkai tvarkyti.

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras

Suremontuotas plaukimo baseino balkonas (pakeistos grindys); sutvarkyti skiriamieji takai ir bokšteliai plaukimo basein  ;atnaujinta pirties krosnis; nulakuoti pirties gultai; sutvarkyta dalis grindinio prie sporto centro administracijos pastato.
Iki rugsėjo 1 dienos planuojame nupirkti inventoriaus į pramankštos salę (svareliai, lankai ir kt.), atlikti smulkius ventiliacijos sistemos remonto darbus.

Atgal Spausdinimo versija Archyvas

 
Registruotiems
Prisijungti per VAIISIS

Renginių
kalendorius

P A T K Pn Š S
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Kovas
    2020     

 

Naujienų prenumerata

Įveskite savo el. pašto adresą ir gaukite
Mūsų naujienas pirmieji


 
RSS naujienos Surask mus "Facebook"


 

 

 

Priemonių planas
 
 


 


  

   
  
 
       
         

   
    
      

   Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba

        

Biudžetinė įstaiga. Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys. Tel. (8 346) 20 480; (8 346) 20 441. Faksas (8 346) 51 244 meras@kaisiadorys.lt. dokumentai@kaisiadorys.lt. Juridinių asmenų registras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos kodas 188773916. Privatumo politika. Visos teisės saugomos.
© Kaišiadorių rajono savivaldybė.
 
Norėdami Jums pasiūlyti paslaugas mūsų interneto svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) tam tikrą informaciją – slapukus (angl. „cookies“).