DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Informacijos apie asmenį surinkimas

  PATVIRTINTA
                                                                                        Kaišiadorių rajono savivaldybės
                                                                                        administracijos direktoriaus
                                                                                        2016 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V1-792

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PATEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠAS

 1 lentelė

Eil.
Nr.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pareigybių sąrašas

Pareigybių skaičius

Į pareigas priimantis asmuo

 1.

Savivaldybės administracijos direktorius

1

Administracijos direktorius

 2.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 3.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas (vyriausiasis architektas)

1

Administracijos direktorius

 4.

Bendrojo skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 5.

Buhalterijos skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 6.

Buhalterijos skyriaus vedėjo  pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 7.

Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėjas

1

Administracijos direktorius

 8.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 9.

Finansų skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 10.

Kultūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 11.

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 12.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 13.

Švietimo skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 14.

Teisės skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 15.

Turto valdymo skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 16.

Ūkio plėtros skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 17.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 18.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 19.

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

1

Administracijos direktorius

 20.

Kaišiadorių miesto seniūnas

1

Administracijos direktorius

 21.

Kaišiadorių miesto seniūno pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 22.

Kaišiadorių apylinkės seniūnas

1

Administracijos direktorius

 23.

Kaišiadorių apylinkės seniūno pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 24.

Kruonio seniūnas

1

Administracijos direktorius

 25.

Kruonio seniūno pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 26.

Nemaitonių seniūnas

1

Administracijos direktorius

 27.

Nemaitonių seniūno pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 28.

Palomenės seniūnas

1

Administracijos direktorius

 29.

Palomenės seniūno pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 30.

Paparčių seniūnas

1

Administracijos direktorius

 31.

Paparčių seniūno pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 32.

Pravieniškių seniūnas

1

Administracijos direktorius

 33.

Pravieniškių seniūno pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 34.

Rumšiškių seniūnas

1

Administracijos direktorius

 35.

Rumšiškių seniūno pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 36.

Žaslių seniūnas

1

Administracijos direktorius

37.

Žaslių seniūno pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 38.

Žiežmarių seniūnas

1

Administracijos direktorius

 39.

Žiežmarių seniūno pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

 40.

Žiežmarių apylinkės seniūnas

1

Administracijos direktorius

 41.

Žiežmarių apylinkės seniūno pavaduotojas

1

Administracijos direktorius

2 lentelė

Eil. Nr.

Viešųjų įstaigų pareigybių sąrašas

Pareigybių skaičius

Į pareigas priimantis asmuo

1

VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius

1

Savivaldybės meras

2

VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktoriaus pavaduotojas

1

Ligoninės direktorius

3

VšĮ Kaišiadorių PSPC direktorius

1

Savivaldybės meras

4

VšĮ Kaišiadorių PSPC direktoriaus pavaduotojas

1

PSPC direktorius

5

VšĮ Kaišiadorių GMPS direktorius

1

Savivaldybės meras

6

VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centro direktorius

1

Savivaldybės meras

7

VšĮ Kruonio PSPC direktorius

1

Savivaldybės meras

8

VšĮ Rumšiškių PSPC direktorius

1

Savivaldybės meras

9

VšĮ Žaslių PSPC direktorius

1

Savivaldybės meras

10

VšĮ Žiežmarių PSPC direktorius

1

Savivaldybės meras

11

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras

1

Savivaldybės meras

3 lentelė

Eil. Nr.

Savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių sąrašas

Pareigybių skaičius

Į pareigas priimantis asmuo

1

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius

1

Savivaldybės taryba

2

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Gimnazijos direktorius

3

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos skyrių vedėjas

1

Gimnazijos direktorius

4

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Gimnazijos direktorius

  5

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos direktorius

1

Savivaldybės taryba

 6

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

Gimnazijos direktorius

7

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Gimnazijos direktorius

8

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktorius

1

Savivaldybės taryba

9

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

Gimnazijos direktorius

10

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Gimnazijos direktorius

11

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos direktorius

1

Savivaldybės taryba

12

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

Gimnazijos direktorius

13

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Gimnazijos direktorius

14

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius

1

Savivaldybės taryba

15

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Mokyklos  direktorius

16

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Pravieniškių skyrių vedėjas

1

Mokyklos  direktorius

17

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Mokyklos  direktorius

18

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorius

1

Savivaldybės taryba

19

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

5

Progimnazijos direktorius

20

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Progimnazijos direktorius

21

Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktorius

1

Savivaldybės taryba

22

Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Mokyklos  direktorius

23

Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Mokyklos  direktorius

24

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktorius

1

Savivaldybės taryba

25

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

Mokyklos  direktorius

26

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Mokyklos  direktorius

27

Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos direktorius

1

Savivaldybės taryba

28

Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduojas ugdymui

2

Mokyklos  direktorius

29

Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinės mokyklos ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas

1

Mokyklos  direktorius

30

Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos direktorius

1

Savivaldybės taryba

31

Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Mokyklos  direktorius

32

Kaišiadorių r. Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Mokyklos  direktorius

33

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos direktorius

1

Savivaldybės taryba

34

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Mokyklos  direktorius

35

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Mokyklos  direktorius

36

Kaišiadorių r. Stasiūnų mokyklos-darželio ,,Nykštukas“ direktorius

1

Savivaldybės taryba

37

Kaišiadorių r. Stasiūnų mokyklos-darželio ,,Nykštukas“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Mokyklos-darželio  direktorius

38

Kaišiadorių r. Stasiūnų mokyklos-darželio ,,Nykštukas“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Mokyklos-darželio  direktorius

39

Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio ,,,Rugelis“ direktorius

1

Savivaldybės taryba

40

Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio ,,,Rugelis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Mokyklos-darželio  direktorius

41

Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio ,,,Rugelis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Mokyklos-darželio  direktorius

42

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio direktorius

1

Savivaldybės taryba

43

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Mokyklos-darželio  direktorius

44

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Mokyklos-darželio  direktorius

45

Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ direktorius

1

Savivaldybės taryba

46

Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Lopšelio-darželio  direktorius

47

Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Lopšelio-darželio  direktorius

48

Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“ direktorius

1

Savivaldybės taryba

49

Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Lopšelio-darželio  direktorius

50

Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Spindulys“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Lopšelio-darželio  direktorius

51

Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio ,,Varpelis“ direktorius

1

Savivaldybės taryba

52

Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio ,,Varpelis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Lopšelio-darželio  direktorius

53

Kaišiadorių r. Žiežmarių lopšelio-darželio ,,Varpelis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Lopšelio-darželio  direktorius

54

Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelio-darželio direktorius

1

Savivaldybės taryba

55

Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Lopšelio-darželio  direktorius

56

Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Lopšelio-darželio  direktorius

57

Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorius

1

Savivaldybės taryba

58

Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Lopšelio-darželio  direktorius

59

Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Lopšelio-darželio  direktorius

60

Kaišiadorių r. Žaslių lopšelio-darželio ,,Žaliasis klevelis“ direktorius

1

Savivaldybės taryba

61

Kaišiadorių r. Žaslių lopšelio-darželio ,,Žaliasis klevelis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Lopšelio-darželio  direktorius

62

Kaišiadorių r. Žaslių lopšelio-darželio ,,Žaliasis klevelis“ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Lopšelio-darželio  direktorius

63

Kaišiadorių r. Pakertų lopšelio-darželio direktorius

1

Savivaldybės taryba

64

Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro direktorius

1

Švietimo ir kultūros paslaugų centro direktorius

65

Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Švietimo ir kultūros paslaugų centro direktorius

66

Kaišiadorių r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius

1

Savivaldybės taryba

67

Kaišiadorių meno mokyklos direktorius

1

Savivaldybės taryba

68

Kaišiadorių meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Meno mokyklos  direktorius

69

Kaišiadorių meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Meno mokyklos  direktorius

70

Kaišiadorių sporto centro direktorius

1

Savivaldybės taryba

71

Kaišiadorių sporto centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

Sporto  centro  direktorius

72

Kaišiadorių sporto centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Sporto  centro  direktorius

4 lentelė

Eil. Nr.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių sąrašas

Pareigybių skaičius

Į pareigas priimantis asmuo

1

Kaišiadorių rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas

1

Savivaldybės meras

2

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorius

1

Savivaldybės meras

3

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams

1

Socialinių paslaugų centro direktorius

4

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius

1

Savivaldybės meras

5

Kaišiadorių kultūros centro direktorius

1

Savivaldybės meras

6

Kaišiadorių kultūros centro direktoriaus pavaduotojas

1

Kultūros centro direktorius

7

Žiežmarių kultūros centro direktorius

1

Savivaldybės meras

8

Kruonio kultūros centro direktorius

1

Savivaldybės meras

9

Rumšiškių kultūros centro direktorius

1

Savivaldybės meras

10

Palomenės kultūros centro direktorius

1

Savivaldybės meras

11

Žaslių kultūros centro direktorius

1

Savivaldybės meras

12

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

1

Savivaldybės meras

13

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas

1

Bibliotekos direktorius

14

Kaišiadorių muziejaus direktorius

1

Savivaldybės meras

15

Kaišiadorių muziejaus vyriausiasis fondų saugotojas

1

Muziejaus direktorius

5 lentelė

Eil. Nr.

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių pareigybių sąrašas

Pareigybių skaičius

Į pareigas priimantis asmuo

1.

SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“ direktorius

1

Administracijos direktorius

2.

SĮ ,,Kaišiadorių paslaugos“ direktoriaus pavaduotojas technikai

1

Savivaldybės įmonės direktorius

3.

UAB ,,Kaišiadorių šiluma“ direktorius

1

Bendrovės valdyba

4.

UAB ,,Kaišiadorių šiluma“ direktoriaus pavaduotojas energetikai

1

Bendrovės direktorius

5.

UAB ,,Kaišiadorių šiluma“ direktoriaus pavaduotojas gamybai

1

Bendrovės direktorius

6.

UAB ,,Kaišiadorių vandenys“ direktorius

1

Bendrovės valdyba

7.

UAB ,,Kaišiadorių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas

1

Bendrovės direktorius

 _______________________________

Atgal