DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Informacijos apie asmenį surinkimas

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės mero

2021 m. gruodžio 15 d. potvarkiu

Nr. V16E-56

PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PATEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠAS

1 lentelė

Eil. Nr.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pareigybių sąrašas

Pareigybių skaičius

1.

Savivaldybės administracijos direktorius

1

2.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

2 lentelė

Eil. Nr.

Viešųjų įstaigų pareigybių sąrašas

Pareigybių skaičius

1.

VšĮ Kaišiadorių ligoninės direktorius

1

2.

VšĮ Kaišiadorių PSPC direktorius

1

3.

VšĮ Kaišiadorių GMPS direktorius

1

4.

VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centro direktorius

1

5.

VšĮ Kruonio PSPC direktorius

1

6.

VšĮ Rumšiškių PSPC direktorius

1

7.

VšĮ Žaslių PSPC direktorius

1

8.

VšĮ Žiežmarių PSPC direktorius

1

9.

VšĮ Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro direktorius

1

3 lentelė

Eil. Nr.

Savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių sąrašas

Pareigybių skaičius

1.

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius

1

2.

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos direktorius

1

3.

Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktorius

1

4.

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos direktorius

1

5.

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos direktorius

1

6.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktorius

1

7.

Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklos - daugiafunkcio centro direktorius

1

8.

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos direktorius

1

9.

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos direktorius

1

10.

Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ direktorius

1

11.

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ direktorius

1

12.

Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorius

1

13.

Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ direktorius

1

14.

Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelio-darželio direktorius

1

15.

Kaišiadorių r. Pravieniškių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius

1

16.

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius

1

17.

Kaišiadorių  pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius

1

18.

Kaišiadorių meno mokyklos direktorius

1

4 lentelė

Eil. Nr.

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių sąrašas

Pareigybių skaičius

 

1.

Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė

1

 

2.

Kaišiadorių rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas

1

 

3.

Kaišiadorių socialinių paslaugų centro direktorius

1

 

4.

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius

1

 

5.

Kaišiadorių kultūros centro direktorius

1

 

6.

Žiežmarių kultūros centro direktorius

1

 

7.

Kruonio kultūros centro direktorius

1

 

8.

Rumšiškių kultūros centro direktorius

1

 

9.

Palomenės kultūros centro direktorius

1

 

10.

Žaslių kultūros centro direktorius

1

 

11.

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

1

 

12.

Kaišiadorių muziejaus direktorius

1

 

13.

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybos direktorius

1

 

5 lentelė

Eil. Nr.

Kitos pareigybės

Pareigybių skaičius

1.       

Asmenys laikinai skiriami į šio Sąrašo 1–4 lentelėse nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens

42

_______________________________

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2023 m. vasario 15  d. įsakymu Nr. V1E-276

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ PATEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠAS

Eil. nr.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pareigybės

Pareigybių skaičius

1.

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis architektas (vedėjas)

1

2.

Bendrojo skyriaus vedėjas

1

3.

Buhalterijos skyriaus vedėjas

1

4.

Buhalterijos skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

5.

Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėjas

1

6.

Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėjas

1

7.

Finansų skyriaus vedėjas

1

8.

Socialinės paramos skyriaus vedėjas

1

9.

Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

10.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas

1

11.

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

12.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

1

13.

Turto valdymo skyriaus vedėjas

1

14.

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

1

15.

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

16.

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjas

1

17.

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas

1

18.

Kaišiadorių miesto seniūnas

1

19.

Kaišiadorių apylinkės seniūnas

1

20.

Kruonio seniūnas

1

21.

Nemaitonių seniūnas

1

22.

Palomenės seniūnas

1

23.

Paparčių seniūnas

1

24.

Pravieniškių seniūnas

1

25.

Rumšiškių seniūnas

1

26.

Žaslių seniūnas

1

27.

Žiežmarių seniūnas

1

28.

Žiežmarių apylinkės seniūnas

1

Savivaldybės įmonių pareigybės

29.

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktorius

1

30.

UAB „Kaišiadorių šiluma“ direktorius

1

31.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktorius

1

32.

Asmenys, laikinai skiriami į šio Sąrašo 1–30 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens

30

_______________________________

Atgal