DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų organizavimo tvarkos aprašas


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba siekdama padėti viešojo sektoriaus subjektams kurti antikorupcinę aplinką ir prisidėti prie viešojo sektoriaus darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo, gilinant jų žinias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais, sukūrė antikorupcinio švietimo e. mokymo platformą. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas įpareigoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją užtikrinti darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo vykdymą, todėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai yra skatinami savarankiškai gilinti žinias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais: https://emokymai.stt.lt/


 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atsparumo korupcijai politika

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Kaišiadorių rajono savivaldybės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriate gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

 

Savivaldybės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, reprezentacinių dovanų vertinimo komisija:

Rita Čepulienė – Buhalterijos skyriaus vedėja;

Lina Juodienė – Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;

Edita Levansavičiūtė – Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė;

Ligita Pūrienė – Turto valdymo skyriaus vedėja;

Valdas Tatarūnas – Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas.

 

Atgal