DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Darbo užmokestis

Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo


 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO, MERO PAVADUOTOJŲ, SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO DARBUOTOJŲ IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS, Eur

Eil.
nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2023 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

2024 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

1.

Savivaldybės meras, mero pavaduotojas

3

3803,43

3

4384,90

2

Mero patarėjas

3

2501,31

2

2479,16

3.

Tarybos nariai

24

1106,67

24

1128,17

 

 KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, Eur

Eil.
nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2023 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

2024 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

1.

Padalinio (skyriaus, tarnybos) vadovas

13

3294,63

13

3265,47

2.

Padalinio (skyriaus, tarnybos) vadovo pav., .patarėjas

12

2830,80

15

2983,91

3.

Vyriausiasis specialistas

48

2397,30

48

2339,35

4.

Vyresnysis specialistas

5

2106,75

5

2172,05

6.

Seniūnas

11

2532,56

11

2611,65

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, Eur

Eil.
nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2023 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

2024 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

1

Specialistas

38

1909,62

37

1864,40

2.

Specialistas socialiniam darbui (seniūnijoje)

11,5

2101,44

11,5

1986,39

3

Tarnautojas

3

1664,53

3

1729,72

4.

Kvalifikuoti darbininkai

20

1325,26

19

2031,16

5

Darbininkai

10,5

711,03

10,5

704,74

 

Atgal