DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Darbo užmokestis

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO, MERO PAVADUOTOJO, SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO DARBUOTOJŲ IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, Eur

Eil.
nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2021 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

2022 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

1.

Savivaldybės meras, mero pavaduotojas

2

3397,14

2

3499,59

2

Mero patarėjas

3

1851,35

3

2195,17

3

Vyriausiasis specialistas

2

1537,33

2

2095,51

4.

Tarybos nariai

21

42,37

19

51,11

 

 KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, Eur

Eil.
nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2021 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

2022 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

1.

Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas

2

3047,96

2

3664,35

2.

Padalinio (skyriaus, tarnybos) vadovas

12

2897,72

13

3120,54

3.

Padalinio (skyriaus, tarnybos) vadovo pav., .patarėjas

8

2587,17

8

3112,14

4.

Vyriausiasis specialistas

46

2117,85

44

2535,48

5.

Vyresnysis specialistas

6

1845,46

6

2049,46

6.

Seniūnas

11

2075,75

11

2652,58

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS, Eur

Eil.
nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2021 metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

2022 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

1

Specialistas

36

1527,94

35

1831,71

2.

Specialistas socialiniam darbui (seniūnijoje)

10,5

1670,06

10,5

2202,47

3

Tarnautojas

3

1353,61

3

1701,76

4.

Kvalifikuoti darbininkai

16

1120,47

21

1231,17

5

Darbininkai

11,25

533,64

11,5

687,66

Atgal