DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Savivaldybės narystė asocijuotose struktūrose

  • Asociacija Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė. Narė ir steigėja nuo 2015 m.

Asociacijos steigėjai - Kaišiadorių rajono savivaldybė, bendruomeninės organizacijos ir  kitos nevyriausybinės organizacijos, verslo atstovai (juridiniai asmenys). Asociacija įgyvendinama savo strategiją siekia didinti vietines įsidarbinimo galimybes ir skatinti bendruomenės socialinę integraciją pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius.

  • Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė. Narė nuo 2013 m.

Asociacija įsteigta Europos Sąjungos „Leader+ pobūdžio priemonės“ veiklai vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje. Asociacijos misija - apjungus  įvairių socialinių grupių interesus, skatinti kaimo bendruomenes, vietos valdžios, verslo atstovus, ugdyti gebėjimus ir motyvaciją aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos,  kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus.

  • Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacija. Narė ir steigėja nuo 2016 m.

1987 m. spalio 23 d. Europos Taryba (Council of Europe), kuri yra Strasbūre, paskelbė Santiago de Compostela deklaraciją, paskelbdama Šv. Jokūbo kelią ir jo atšakas visoje Europoje pirmuoju Europos kultūros keliu. Pagrindinė žinia – ta, kad Europa nėra vien politinis ir ekonominis projektas, o visų pirma ir visų svarbiausia – vertybėmis grįsta sąjunga, bendrystė, besiremianti į krikščioniškąsias Europos šaknis. Prie Deklaracijos pridėtame žemėlapyje yra ir Lietuva, per kurią nužymėtos dvi Šv. Jokūbo kelio atšakos.

2009 m. Europos Parlamento narė dr. Laima Liucija Andrikienė įsijungė į Šv. Jokūbo kelio draugų parlamentarų grupę Europos Parlamente. Paskatinta kolegų europarlamentarų iš kitų šalių, 2012 m. Lietuvoje Laima Andrikienė pradėjo propaguoti Camino de Santiago – Šv. Jokūbo kelią, kuris veda į Santiago de Compostela katedrą. Pastaroji pastatyta toje vietoje, kur buvo rastas palaidotas Šv. apaštalas Jokūbas. Piligrimai traukia į Santiago de Compostelą nuo ankstyvųjų viduramžių iki šių dienų.

2012 m. vasarą buvo išleista knyga „Šv. Jokūbo kelio šviesa / The Light of St James Way„, lietuvių ir anglų kalbomis, 172 puslapių apimties, iliustruota Šv. Jokūbo bažnyčių fotografijomis. Knygos sudarytoja – dr. Laima Andrikienė, redaktorė – Valentina Čeplevičiūtė, nuotraukų autorius – Valdas Kilpys, žemėlapių autoriai – Birutė Nenortaitė ir Artūras Šiuipys. Ši knyga, kuri nuo 2012 iki 2014 m. sulaukė dar dviejų papildomų leidimų buvo platinama Lietuvoje ir užsienyje. 

Tada dr. Laima Andrikienė pradėjo „tiesti“ ir Šv. Jokūbo kelius Lietuvoje. Viso didelio projekto globėju tapo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Lietuvos vyskupų konferencija (LVK) plenarinėje sesijoje buvo priimtas sprendimas remti šį projektą, skleisti apie jį informaciją ir t.t. 2016 m. gegužės 31 d. buvo įsteigta Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija, kuri šiuo metu vienija 24 Lietuvos savivaldybes.

Lietuvoje yra keturi tarptautiniai Šv. Jokūbo keliai:

Šv. Jokūbo Žemaitijos/Karaliaučiaus kelias;

Šv. Jokūbo Šiaulių kelias;

Švento Jokūbo Kauno kelias;

Švento Jokūbo Vilniaus kelias.

Taip pat yra Vidaus kelias – Šv. Jokūbo kelio žiedas, jungiantis visas 11 Šv. Jokūbo bažnyčių Lietuvoje (Vilniuje, Švėkšnoje/Šilutės r., Onuškyje/Trakų r., Žiežmariuose/Kaišiadorių r., Jonavoje, Suvainiškyje/Rokiškio r., Punioje/Alytaus r., Kurtuvėnuose/Šiaulių r., Alantoje /Molėtų r., Joniškyje/Molėtų r., Rudiškiuose/Joniškio r.).

 

  • KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARYSTĖ ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOJE:

http://195.182.79.114:8080/aktai1/Default.aspx?Id=3&DocId=6641

  • KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARYSTĖ ASOCIACIJOJE ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE ,,VILKAUDA“:

http://195.182.79.114:8080/aktai1/Default.aspx?Id=3&DocId=4837

 

Atgal