DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Veiklos sritys

Veiklos sritys

Kaišiadorių rajono priešgaisrinė tarnyba (toliau – tarnyba) yra Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Tarnybos misija

Teikti pagalbą visuomenei ekstremalių įvykių ir situacijų metu, vykdyti gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų prevenciją.

Tarnybos tikslas

Išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti aplinką nuo ekstremalių įvykių ir situacijų poveikio.

Tarnyba – nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, kurios uždaviniai yra:

   gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą gaisro vietoje;

   vykdyti pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių atvejais;

   informuoti gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais.

Atgal