DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Garbės piliečiai

JONAS AISTIS   

PREZIDENTAS ALGIRDAS MYKOLAS BRAZAUSKAS 

BRONIUS BRADAUSKAS 

JOSEF BREDOL 

JONAS LAURINAVIČIUS 

JUOZAS MATULAITIS 

TEOFILIUS MATULIONIS 

JONAS MISIŪNAS   

VINCENTAS SLADKEVIČIUS   

STASYS PETRAUSKAS 

 

BENEDIKTAS TRAKIMAS   

 

 

Atgal