DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsniu, nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. Pagal šiuos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo elementus apskaičiuojamas viešojo sektoriaus subjekto atsparumo korupcijai lygis, kuris pagal iš anksto nustatytą skalę gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto.

Reikalavimas atlikti atsparumo korupcijai lygio nustatymą įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Atgal