DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

 

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl nuompinigių už Pravieniškių seniūnijos administracinio pastato patapos nuomą trumpalaikiams renginiams dydžio patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. V17E-289 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl leidimų įrengti išorinę reklamą kaišiadorių rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl autobusų stočių Kaišiadorių rajono savivaldybėje steigimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. V17-205 „Nėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti
plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, sprendimas dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. V17-307 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės stipendijos skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl keleivių ir bagažo vežimo reguliariais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais Kaišiadorių rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl nuompinigių už Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų nuomą trumpalaikiams renginiams dydžio patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kruonio kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Vr. V17-157 „Vėl mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Rumšiškių kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Kaišiadorių rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir atlyginimo už vaiko išlaikymą Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos atlygintinai teikiamos paslaugos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos atliekamo anglų kalbos mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojų pareigas paslaugos kainos nustatymo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Palomenės kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Žiežmarių kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2024 metų fiksuotų pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių sąrašų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. V17E-164 „Dėl išlaidų, susijusių su prisijungimu prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų bei buitinių sanitarinių prietaisų įrengimu gyvenamojo būsto viduje, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl kietojo kuro rūšių vidutinių kainų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl šeimynų finansavimo iš Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto atvejų ir dydžių patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ir auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. V17-284 „Dėl savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. V17-284 „Dėl savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. V17E-62 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl 2024 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo, mokėjimo termino ir lengvatų nustatymo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centro nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl savivaldybei pavaldžių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl triukšmo prevencijos Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl vienkartinės pašalpos studentui skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės teikiamų mokamų medicininių paslaugų kainų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo nr. V17E-9 „Dėl Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo nuostatų patvirtinimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl asmeninės pagalbos kainos patvirtinimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-08).

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos skelbiamos Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje https://e-seimas.lrs.lt/portal/documentSearch/lt

 

Atgal