DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. V17-284 „Dėl savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. V17-284 „Dėl savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.VV17E-62 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl 2024 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo, mokėjimo termino ir lengvatų nustatymo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centro nuostatų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl savivaldybei pavaldžių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl triukšmo prevencijos Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl vienkartinės pašalpos studentui skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl viešosios įstaigos Kaišiadorių ligoninės teikiamų mokamų medicininių paslaugų kainų patvirtinimo

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo nr. V17E-9 „Dėl Kaišiadorių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų dalinio finansavimo nuostatų patvirtinimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl Kaišiadorių rajono savivaldybei pavaldžių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kelionės išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažyma, dėl asmeninės pagalbos kainos patvirtinimo.

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-08).

 

Atgal