DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Asmenų priėmimas

Asmenų aptarnavimo tvarka

Gerbiamieji gyventojai,

stengiamės sudaryti Jums patogias sąlygas kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją (toliau – Administracija), pateikti prašymus ir skundus bei gauti konsultaciją Jums aktualiu mūsų įstaigos veiklos klausimu. Norime padėti išspręsti Jūsų klausimą, kad liktumėte išgirstas, suprastas ir patenkintas suteikta paslauga. Kreipiantis į Administraciją, Jus aptarnaus Administracijos darbuotojai žemiau nurodytais kontaktais.

Asmenys, pageidaujantys būti priimami Administracijoje prieš arba po Administracijos darbo dienos laiko, turi iš anksto užsiregistruoti Administracijos interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu arba žemiau nurodytais telefono numeriais.

 
Asmenis vieno langelio principu aptarnauja: 

Lina Bradauskienė,  +370 645 31 235, dokumentai@kaisiadorys.lt  

(asmenys aptarnaujami lietuvių kalba)

Virgina Kartunavičienė, +370 671 08 318,  +370 684 89 194, dokumentai@kaisiadorys.lt  

(asmenys aptarnaujami lietuvių ir rusų kalbomis)

Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, el. p. dokumentai@kaisiadorys.lt  

Informacija teikiama telefonais: +370 645 31 235, +370 671 08 318.

Darbo laikas:
Pirmadienį: 8.00-17.00
Antradienį: 8.00-17.00
Trečiadienį: 8.00-18.00
Ketvirtadienį: 8.00-17.00
Penktadienį: 8.00-15.45

- Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda

Asmenys  aptarnaujami be pietų pertraukos

 

Asmenis į priėmimą pas Savivaldybės merą iš anksto registruoja specialistė Lina Girnienė
telefonu +370 346 20 441, el. p. meras@kaisiadorys.lt

Savivaldybės meras
Šarūnas Čėsna
Mob. +370 602 01 300
el. p. sarunas.cesna@kaisiadorys.lt
trečiadieniais 9.00 - 12.00 val.
205 kab.,
II aukštas

Asmenis į priėmimą pas Savivaldybės vicemerus iš anksto registruoja specialistė Lina Girnienė
telefonu +370 346 20 441, el. p. meras@kaisiadorys.lt

Savivaldybės vicemeras
Algimantas Radvila
Mob. +370 687 50101
el. p. algimantas.radvila@kaisiadorys.lt
trečiadieniais 9-12 val.
102 kab.
I aukštas
Savivaldybės vicemeras
Tomas Vaicekauskas
Mob. +370 650 37683
el. p. tomas.vaicekauskas@kaisiadorys.lt
 
penktadieniais 9-12 val.
205 kab.,
II aukštas

Asmenis į priėmimą pas Administracijos direktorių iš anksto registruoja sekretorė Ramutė Morkūnienė telefonu +370 346 20 450, el. p. direktorius@kaisiadorys.lt

Administracijos direktorius
Karolis Petkevičius
Tel.  +370 346 20 450
el. p. direktorius@kaisiadorys.lt
trečiadieniais 9.00 - 12.00 val.
102 kab.,
I aukštas

Gyventojai savo prašymus, pasiūlymus ar skundus (toliau – Prašymai) gali pateikti užpildydami atitinkamų prašymų formas: https://kaisiadorys.lt/verslininkams/paslaugos/prasymu-formos/1718

Pateikti Prašymus ir kreiptis į Administraciją galima ir šiais būdais:

-        elektroniniu paštu: dokumentai@kaisiadorys.lt arba meras@kaisiadorys.lt;

-        paštu: Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys;

-        atvykus į Administracijos priimamąjį (119 kab.), Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys;

-        e. pristatymo sistemoje (www.ePristatymas.lt);

-        per elektroninius valdžios vartus https://www.epaslaugos.lt/portal/search?service_provider_name=Kai%C5%A1iadori%C5%B3+rajono+savivaldyb%C4%97s+administracija&query=kai%C5%A1iadori%C5%B3

Aptarnavimo tvarka ir kokybės vertinimas

Administracija, gavusi gyventojų prašymus, pasiūlymus ar skundus, juos nagrinėja vadovaudamasi Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (toliau – Taisyklės)  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.303479/asr

Asmenų prašymai paprastai išnagrinėjami kuo skubiau, bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo jų gavimo įstaigoje dienos (išskyrus tuos atvejus, kai kitokie terminai yra nustatyti specialiuose teisės aktuose arba kai dėl objektyvių priežasčių (prašymo ar keliamų klausimų sudėtingumo) sprendimui priimti ir atsakymui pateikti būtinas ilgesnis terminas. Tokiu atveju asmenys apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą informuojami raštu.  Į asmenų pateiktus prašymus atsakoma atsižvelgiant į prašymo turinį: į prašymą suteikti administracinę paslaugą atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tą padaryti, į prašymą pakonsultuoti asmenį jam aktualiu klausimu atsakoma suteikiant konsultaciją pagal Administracijai nustatytą kompetenciją arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tą padaryti, į prašymą priimti administracinį sprendimą atsakoma raštu pranešant apie priimtą administracinį sprendimą, pateikiant to sprendimo kopiją, arba kitais Viešojo administravimo įstatyme numatytais būdais. Į kitus prašymus atsakoma laisva forma, pateikiant motyvuotą atsakymą arba teisės aktų nustatyta tvarka atsisakant nagrinėti prašymą, jei Administracija nėra kompetentinga jį nagrinėti.

Gautus gyventojų pasiūlymus Administracija nagrinėja ir į juos būna atsižvelgta.

Aptarnavimo kokybės vertinimas

Siekdama pagerinti asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybę, Administracija  nuolat vykdo anoniminę asmenų apklausą apie suteiktas paslaugas, kurią kviečia užpildyti.

Aptarnavimo kokybės apklausa https://kaisiadorys.lt/apklausos/aptarnavimo-kokybes-vertinimo-apklausa/1999

 

Atgal