DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Prašymų formos

Bendrosios prašymų formos

 • Prašymas Administracijos direktoriui

Forma

 • Prašymas Savivaldybės merui

Forma

 • Prašymas skirti pašalpą gaisro atveju

Forma

 • Prašymas dėl medienos skyrimo gaisro atveju

Forma

 

Archyvinių dokumentų išdavimo prašymo formos

 • Prašymas dėl darbo stažo / darbo užmokesčio pažymos išdavimo
Forma
 • Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų
Forma


 
Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų paslaugų prašymo formos

 • Prašymas įregistruoti vaiko gimimą

Forma

 • Prašymas įregistruoti vaiko gimimą, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas įregistruoti santuoką

Forma

 • Prašymas apskaityti užsienio valstybėje sudarytą santuoką

Forma

 • Prašymas apskaityti užsienio valstybėje sudarytą santuoką, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas apskaityti užsienio valstybėje nutrauktą santuoką

Forma

 • Prašymas apskaityti užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą

Forma

 • Prašymas papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas atkurti gimimo įrašą

Forma

 • Prašymas atkurti santuokos įrašą

Forma

 • Prašymas atkurti mirties įrašą

Forma

 • Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas išduoti pažymą, patvirtinanačią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Forma

 • Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Deklaracija santuokai sudaryti

Forma

 • Prašymas pakeisti vardą, pavardę

Forma

 • Prašymas išduoti įrašo išrašą

Forma

 • Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą

Forma

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 

Turto valdymo skyriaus teikiamų paslaugų prašymo formos

Socialinis bustas
 • Prašymas dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo

Forma

 • Prašymas įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą

Forma

 • Pranešimas apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamojoje vietovėje
Forma

Licencijos leidimai

 

 

 

 

 

 • Prašymas dėl licencijos prekybai alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,  natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija  neviršija 7,5 procento, išdavimo neterminuotam laikui (autoparduotuvėse)

Forma

 • Prašymas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Forma

 • Prašymas dėl vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba  natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių  tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5  procento, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimo

Forma

 • Prašymas išduoti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, ir jos kopiją,  pratęsti licencijos ir kopijos galiojimą, pakeisti licenciją ir licencijos kopiją, išduoti licencijos ir kopijos dublikatą

Forma

 • Prašymas dėl leidimo verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Forma

 • Prašymas dėl vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių  tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5  procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse

Forma

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus teikiamų paslaugų prašymo formos

Parama verslui

 • Paraiška suteikti paramą
Forma

 

Socialinės paramos skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas vienkartinei pašalpai gauti

Forma

 • Prašymas vienkartinei pašalpai gauti (gaisro / stichinės nelaimės atveju, ligos atveju, vežimėlio įsigijimo atveju, šeimos nario mirties atveju, grįžus iš įkalinimo įstaigos, kitais atvejais)

Forma

 • Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti

Forma

 • Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti

Forma

 • Prašymas „Paramos studentui“ pašalpai gauti

Forma

 • Prašymas-paraiška specialiosios pagalbos priemonėms gauti

Forma

 • Prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo

Forma

 • Prašymas dėl NDNT išduotų dokumentų pakeitimo

Forma

 • Sutikimas tapti globėju (rūpintoju) ir anketa

Forma

 • Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus

Forma

 • PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI

SP-3 (A) forma

SP-3 (A1) forma

SP-3 (B) forma

SP-4 forma

SP-6 forma

SP-4 (A) forma 

 • Prašymas laidojimo pašalpai gauti

Forma

 

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Forma

 • Prašymas dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimo

Forma

 • Prašymas pateikti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

Forma

 • Prašymas pateikti reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti

Forma

 • Prašymas sąlygoms specialiojo planavimo dokumentams rengti
Forma
 • Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą

Forma

 

 • Pasiūlymas dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ar keitimo

Forma

 • Prašymas išduoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas (laikinąjį apsaugos reglamentą)

Forma

 • Prašymas išduoti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus

Forma 

 • Prašymas išduoti kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą

Forma

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę

Forma

 • Prašymas dėl vaiko laikino priėmimo į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę

Forma

 • Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašo

Forma

 • Prašymas dėl vaiko laikino išbraukimo iš ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašo

Forma

 • Prašymas dėl darbo stažo / darbo užmokesčio pažymos išdavimo

Forma

 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo

Forma

 • Prašymas dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos piliečių, norinčių įsivaikinti vaikus, eilę

Forma

 • Prašymas dėl pažymos išdavimo (sudarant turtinius sandorius)
Forma
 • Prašymas dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju)

Forma

 • Sutikimas dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo

Forma

 • Sutikimas įvaikinti

Forma

 • Atsisakymas įvaikinti

Forma

 

Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį

Forma

 • Prašymas dėl išdavimo techninių dokumentų apie jų žemėje esančius melioracijos statinius

Forma

 • Prašymas dėl drenažo rinktuvų remonto

Forma

 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos registravimo prašymas (fiziniams asmenims)

Forma

 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos registravimo prašymas (juridiniams asmenims)

Forma

 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos prašymas dėl registro duomenų pakeitimo (fiziniams asmenims)

Forma

 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos prašymas dėl registro duomenų pakeitimo (juridiniams asmenims)

Forma

 • Pranešimas apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį

Forma

 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo–pardavimo sutartis

Forma

 • Prašymas leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype

Forma

 • Vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti

Forma

 

Seniūnijų paslaugos

 • Prašymo išduoti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje

Forma

 • Prašymas dėl leidimo laidoti kremuotus žmogaus palaikus išdavimo ir vietos kolumbariumo nišoje skyrimo

Forma

Atgal