DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Prašymų formos

Bendrosios prašymų formos

 • Prašymas Administracijos direktoriui
 • Prašymas Savivaldybės merui
 • Prašymas skirti pašalpą gaisro atveju
 • Prašymas dėl medienos skyrimo gaisro atveju

Forma

Forma
Forma

Archyvinių dokumentų išdavimo prašymo formos

 • Prašymas dėl darbo stažo/darbo užmokesčio pažymos išdavimo
 • Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų
Forma

Forma


 
Civilinės metrikacijos skyriaus teikiamų paslaugų prašymo formos

 • Prašymas įregistruoti vaiko gimimą

Forma

 • Prašymas įregistruoti vaiko gimimą, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas įregistruoti santuoką

Forma

 • Prašymas apskaityti užsienio valstybėje sudarytą santuoką

Forma

 • Prašymas apskaityti užsienio valstybėje sudarytą santuoką, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas apskaityti užsienio valstybėje nutrauktą santuoką

Forma

 • Prašymas apskaityti užsienio valstybėje nutrauktą santuoką, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą

Forma

 • Prašymas papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas atkurti gimimo įrašą

Forma

 • Prašymas atkurti santuokos įrašą

Forma

 • Prašymas atkurti mirties įrašą

Forma

 • Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas išduoti pažymą patvirtinanačią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Forma

 • Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, teikiamas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Deklaracija santuokai sudaryti

Forma

 • Prašymas pakeisti vardą, pavardę

Forma

 • Prašymas išduoti įrašo išrašą

Forma

 • Prašymas išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, teikimas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą

Forma

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą, teikimas registruotu paštu ar per kurjerį

Forma

 

 Turto valdymo skyriaus teikiamų paslaugų prašymo formos

Socialinis bustas
 • Prašymas dėl teisės į paramą būstui įsigyti patvirtinimo;
 • Prašymas įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą.

Forma

Forma

 • Pranešimas apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamojoje vietovėje
 
Forma

 Licencijos leidimai

 • Prašymas dėl licencijos prekybai alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,  natūralios fermentacijos sidru , kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija  neviršija 7,5 procento neterminuotam laikui (autoparduotuvėse)
 • Prašymas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
 • Prašymas dėl vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba  natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių  tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5  procento, masiniuose renginiuose ir mugėse
 • Prašymas išduoti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais ir jos kopiją,  pratęsti licencijos ir  kopijos galiojimą, pakeisti  licencijos ir licencijos kopiją, išduoti  licencijos ir  kopijos dublikatą
 • Prašymas dėl prekybos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
 • Prašymas dėl vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių  tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5  procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse

Forma

Forma

Forma

Forma

Forma

Forma

 
 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus teikiamų paslaugų prašymo formos

Parama verslui

 • Paraiška suteikti paramą
Forma

 

Socialinės paramos skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas vienkartinei pašalpai gauti
 • Prašymas vienkartinei pašalpai gauti (gaisro/stichinės nelaimės atveju, ligos atveju, vežimėlio įsigijimo atveju, šeimos nario mirtis atveju, grįžus iš įkalinimo įstaigos, kitiems atvejams)
 • Prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti
 • Prašymas - paraiška socialinei paramai mokiniams gauti
 • Prašymas „Paramos studentui“ pašalpai gauti
 • Prašymas - paraiška specialiosios pagalbos priemonėms gauti
 • Prašymas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo
 • Prašymas dėl NDNT išduotų dokumentų pakeitimo
 • Sutikimas tapti globėju (rūpintoju) ir anketa

 • Prašymas-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus
 • PRAŠYMAS IŠMOKAI GAUTI
 • Prašymas laidojimo pašalpai gauti

Forma

FormaForma

Forma

Forma

Forma


Forma

Forma

Forma

Forma

SP-3 (A) forma

SP-3 (A1) forma

SP-3 (B) forma

SP-4 forma

SP-6 forma

SP-4 (A) forma 

Forma

 

Statybos, infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą
 • Prašymas dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimo
 • Prašymas pateikti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti
 • Prašymas pateikti reikalavimus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti
 • Prašymas sąlygoms specialiojo planavimo dokumentams rengti
 • Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą
 • Vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti
 • Pasiūlymas dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ar keitimo

Forma


Forma


Forma


Forma


Forma


Forma

Forma

Forma

  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę
 • Prašymas dėl vaiko laikino priėmimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę
 • Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašo
 • Prašymas dėl vaiko laikino išbraukimo iš ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupės sąrašo
 • Prašymas dėl darbo stažo/darbo užmokesčio pažymos išdavimo
 • Prašymas išduoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas (laikinąjį apsaugos reglamentą)
 • Prašymas išduoti leidimą atlikti kultūros paveldo objekto tvarkomuosius paveldosaugos darbus
 • Prašymas išduoti kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą

Forma

Forma

Forma


Forma

Forma

Forma


Forma 

Forma

 Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo
 • Prašymas dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos piliečių, norinčių įsivaikinti vaikus, eilę
 • Prašymas dėl pažymos išdavimo (sudarant turtinius sandorius)
 • Prašymas dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju)
 • Sutikimasdėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo
 • Sutikimas įvaikinti
 • Atsisakymas įvaikinti

Forma

Forma


Forma

Forma
Forma
Forma Forma

 Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus teikiamų paslaugų prašymų formos

 • Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį
 • Prašymas dėl išdavimo techninių dokumentų apie jų žemėje esančius melioracijos statinius
 • Prašymas dėl drenažo rinktuvų remonto
 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos registravimo prašymas ( fiziniams asmenims)
 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos registravimo prašymas ( juridiniams asmenims)
 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos prašymas dėl registro duomenų pakeitimo ( fiziniams asmenims)
 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos prašymas dėl registro duomenų pakeitimo ( juridiniams asmenims)
 • Pranešimas apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį
 • Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo-pardavimo sutartis

 

 

 

 

 • Prašymas leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype

Forma
Forma

Forma

Forma


Forma

Forma

Forma

Forma

Forma

Forma

Seniūnijų paslaugos

 • Prašymo išduoti leidimą atlikti kasinėjimo darbus Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje

Forma

Atgal