DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Išduodamos šios vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:
1. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius;
2. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, sporto renginiuose;
3. vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose.
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją  Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu  dokumentai@kaisiadorys.lt, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė

Įmonė, norinti gauti vienkartinę licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, pateikia:
1. Paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys:
įmonės rekvizitai, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi) ir telefono numeris;
įmonės vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės, asmens kodai;
renginio pavadinimas, prekybos vieta ir laikas;
pagrindinės licencijos numeris;
sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas.
2. Renginio, parodos ar mugės organizatoriaus sutikimą. Sutikime turi būti nurodyta renginio trukmė.
3. Licencijos kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jei ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo arba galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.
4. Dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už vienkartinės licencijos išdavimą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Pakanka informacijos ir dokumentų, kuriuos privalo pateikti įmonė.

Vienkartinė licencija išduodama per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos.
Nuo 2017-11-01 vienkartinės licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Vienkartinės licencijos popierinis dokumentas nerengiamas.

Gavėjas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo bankas:

Swedbank bankas

Sąskaitos numeris:

LT24 7300 0101 1239 4300

Įmokos kodas:

52349

Aprašymas:

Mokesčio pavadinimas: Valstybės rinkliava už vienkartinės alkoholio licencijos išdavimą.

Nustatyti šie valstybės rinkliavos dydžiai:
- už vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, išskyrus sporto renginius – 25 eurai;
- už vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, sporto renginiuose – 25 eurai;
- už vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose – 25 eurai.

Atgal