DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Etikos taisyklės

Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodeksas

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS TARNAUTOJŲ VEIKLOS ETIKOS TAISYKLĖS

Atgal