DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimas

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos tikslas – nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus, skatinant vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje; siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas; didinant moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinant lyčių aspekto integravimą -

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc012450b1ca11e48296d11f563abfb0;

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Europos lyčių lygybės institutas yra Europos agentūra, remianti ES ir jos valstybių narių pastangas skatinant lyčių lygybę, kovojant su diskriminacija dėl lyties ir didinant supratimą apie lyčių lygybę - http://eige.europa.eu/lt/;

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyrius -

www.socmin.lt/index.php?-1862884946;

Lygių galimybių kontrolieriaus svetainė  - http://www.lygybe.lt/lt/kontaktai.html;

Lygių galimybių plėtros centras  - http://gap.lt/;

Socialinių inovacijų fondas -  http://lpf.lt/lt;

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas -  http://nlif.lt/category/naujienos/;

Informacinė svetainė (statistika, tyrimų rezultatai, teisės aktai bei mechanizmai lyčių lygybei (teisėms bei galimybėms užtikrinti) - http://www.lygus.lt/;

Projektas „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ -

http://lmlo.lt/savivaldybes-sekmes-kodas-lyciu-lygybe/;

Žaidimas „PAŽINK" - tai virtuali pažintis su žmonėmis, kuriuos atstumiame, nes nepažįstame, bijome ar nepasitikime. Jie dažnai patiria diskriminaciją dėl savo amžiaus, lyties, rasės, negalios, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos - http://zaidimas.pazink.org/.

Atgal