DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Dėl perspėjimo sistemos patikrinimo

Dėl perspėjimo sistemos patikrinimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 6 punktu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr.1-3 „Dėl techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 25 punktu, šių metų spalio 16 d. vyks perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas.
Patikrinimas bus atliekamas vadovaujantis Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr.1-3.
Šio patikrinimo metu nuo 11 val. 52 min. iki 11 val. 55 min turės būti įjungtos elektros sirenos.
Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų perspėjimas ir informavimas perspėjimo sistemos patikrinimo metu privalo būti vykdomas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1-230 patvirtinta tvarka.
Kad perspėjimo sistemos patikrinimas vyktų organizuotai prašome:
1. informuoti gyventojus iš anksto apie perspėjimo sistemos patikrinimą per vietinę žiniasklaidą, savivaldybės administracijos tinklalapį bei patikrinimo metu per vietinius transliuotojus, su kuriais savivaldybių administracijos yra sudariusios sutartis dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo;
2. kartu su centralizuoto valdymo sirenų įjungimu organizuoti vietinio valdymo elektros sirenų įjungimą;
3. apie pasirengimą perspėjimo sistemos patikrinimui su centralizuoto ir vietinio valdymo elektros sirenų įjungimu Birštono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono savivaldybes el. paštu adolfas.dembinskas@vpgt.lt , o Jurbarko rajono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybes el. paštu remigijus.kelmelis@vpgt.lt prašome informuoti Kauno priešgaisrinę gelbėjimo valdybą iki šių metų spalio 16 d. 10.00 val.
4. Perspėjimo sistemos patikrinimo pirminius rezultatus Birštono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono savivaldybes elektroniniu paštu adolfas.dembinskas@vpgt.lt , o Jurbarko rajono, Kalvarijos, Kazlų
Rūdos, Marijampolės, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybes elektroniniu paštu remigijus.kelmelis@vpgt.lt prašome pranešti iki šių metų spalio 16 d. 14.00 val., o duomenis apie patikrinimo rezultatus pagal Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimo duomenų ir Gyventojų perspėjimo sirenomis duomenų suvestinės formas pateikti iki šių metų spalio 21 d.
Perspėjimo sistemos patikrinimo metu gyventojai bus informuojami per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, regioninius bei vietinius transliuotojus, o taip pat ir per gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklus, sistemą trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus.
Prašome rekomenduoti gyventojams nusistatyti savo mobiliuosius telefonus perspėjimo pranešimų priėmimui. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama tinklalapyje adresu: www.gpis.vpgt.lt.

Atgal