DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Informacija dėl šilumos perdavimo tinklų remonto ir hidraulinių bandymų grafiko

Informacija dėl šilumos perdavimo tinklų remonto ir hidraulinių bandymų grafiko

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo“ 107, 148, 150 punktų ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ 863, 874 punktų nuostatomis, siunčiame UAB „Kaišiadorių šiluma“ Šilumos perdavimo tinklų remonto ir hidraulinių bandymų grafiką 2024 m. Hidraulinių bandymų ir planinių šilumos tinklų remontų metu gali būti laikinai ribojamas šilumos tiekimas atskiruose bandymų ar remontų ruožuose.


Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms grafikas gali būti koreguojamas.

 

Atgal