DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija gavo kompensaciją už elektromobilį

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija gavo kompensaciją už elektromobilį

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija gavo 4 tūkst. Eur kompensaciją už įsigytą 2022 metais elektromobilį. Paraiška kompensacijai gauti buvo teikta pagal 2022–2030 m. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos Susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklos „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašą.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, skatina tiek fizinius, tiek juridinius Kaišiadorių rajono asmenis rinktis netaršias judumo priemones ir prisidėti prie Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. iškeltų ilgalaikių Europos Sąjungos tikslų ir užduočių įgyvendinimo – siekti sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 40 proc. lyginant su 1990 m.

Išsamesnę informaciją apie kompensaciją už įsigytą M1, N1 klasės elektra varomą transporto priemonę, kur energija mechaniniam judesiui atlikti teikiama tik iš elektros energijos kaupiklio, galite rasti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros tinklalapyje https://www.apva.lt/aktualus-kvietimai/ .

 

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Atgal