DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kandidatų į Kaišiadorių miesto seniūnijos seniūnaičius sąrašo paskelbimas ir pranešimas dėl seniūnaičių rinkimų

Kandidatų į Kaišiadorių miesto seniūnijos seniūnaičius sąrašo paskelbimas ir pranešimas dėl...

Vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 38 straipsniu,  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr.V17E-275  „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Tvarkos aprašo 20 punktu, skelbiu kandidatų į seniūnaičius sąrašą:

  1. GLIAUDELIS REMIGIJUS – kandidatas į Lomenos seniūnaičius.
  2. VAICEKAUSKAS MARIJONAS – kandidatas į Senamiesčio seniūnaičius.
  3. VIERAITIENĖ AGNĖ – kandidatė į Girelės seniūnaičius.

Seniūnaičių rinkimai vyks 2023 m. lapkričio 24 d. šiose rinkimų vietose:

Eil. Nr.

Seniūnaitijos pavadinimas

Seniūnaičių rinkimų data ir laikas

Seniūnaičių rinkimų vieta

Rinkimų būdas

Kandidatai į seniūnaičius

2.

Senamiesčio seniūnaitija

2023-11-24 nuo 7.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 19.00

Gedimino g.48 II aukštas

Raštu

Marijonas Vaicekauskas

3.

Girelės seniūnaitija

2023-11-24 nuo 7.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 19.00

Gedimino g.48 II aukštas

Raštu

Agnė Vieraitienė

4.

Lomenos

2023-11-24 nuo 7.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 19.00

Gedimino g.48 II aukštas

Raštu

Remigijus Gliaudelis

Gyventojams, atvykstantiems į balsavimo vietą, su savimi turėti galiojantį asmens dokumentą.

Kandidatų į seniūnaičius sąrašai skelbiami interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt nuo 2023 m. lapkričio 20 d.

Kviečiame visus gyventojus aktyviai dalyvauti seniūnaičių rinkimuose.

Seniūnė Monika Barnackienė

Atgal