DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Kas turi teisę gauti nemokamą mokinių maitinimą

Kas turi teisę gauti nemokamą mokinių maitinimą

  Nemokamą maitinimą turi teisę gauti mokiniai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

  1. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui  per mėnesį yra mažesnės kaip 187,50 Eur.
  2. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 250 Eur, atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus.

   Nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų, Kaišiadorių rajono Kruonio gimnazijoje turi teisę gauti mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloje, kurioje maitinimas organizuojamas taikant savitarnos principą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

   Kada skiriamas nemokamas mokinių maitinimas?

   Priklausomai nuo prašymo-paraiškos ir visų dokumentų, reikalingų mokinių nemokamam maitinimui skirti, pateikimo dienos, mokinių nemokamas maitinimas skiriamas:

   1.  Nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos.

   2. Pateikus prašymą-paraišką mokslo metais, – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;

   Kur galima kreiptis dėl nemokamo mokinių maitinimo?

   - Į mokyklos, kurioje mokosi vaikas, administraciją.

   - Į seniūniją pagal gyvenamąją vietą.

   Dėl smulkesnės įnformacijos prašome kreiptis į Socialinės paramos skyrių mob.: 8 609 38 073; 8 676 96 931 arba į gyvenamosios vietos seniūniją:

   Kaišiadorių apylinkės seniūniją – mob. 8 699 43 741; el. p. vida.grigaliuniene@kaisiadorys.lt;

   Kaišiadorių miesto seniūniją – mob. 8 684 86 907; el. p. daiva.kaziukeniene@kaisiadorys.lt;

   Kruonio seniūniją – mob. 8 698 46 387; el. p. inna.adomaitiene@kaisiadorys.lt;

   Nemaitonių seniūniją – mob. 8 676 96 923; el. p. rita.parniauskiene@kaisiadorys.lt;

   Palomenės seniūniją – mob. 8 612 68 494; el. p. dalia.skerniskiene@kaisiadorys.lt;

   Paparčių seniūniją – mob. 8 670 96 812; el. p. andrius.stakeliunas@kaisiadorys.lt;

   Pravieniškių seniūniją – mob. 8 674 05 319; el. p. rita.zelionkiene@kaisiadorys.lt;

   Rumšiškių seniūniją – mob. 8 647 09 073; el. p. inga.seputiene@kaisiadorys.lt;

   Žaslių seniūniją – mob. 8 620 12 550; el. p. giedre.sasnauskiene@kaisiadorys.lt;

   Žiežmarių apylinkės seniūniją – mob. 8 608 51 878; el. p. birute.tamkutoniene@kaisiadorys.lt;

   Žiežmarių seniūniją – mob. 8 647 08 325; el. p. ilona.grauziene@kaisiadorys.lt
Atgal