DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Minimalių priežiūros priemonių įgyvendinimas karantino metu

Minimalių priežiūros priemonių įgyvendinimas karantino metu

   Karantino laikotarpiu nenutraukiamas minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimas, kuris gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu. Prašome minimalios priežiūros teikėjų (vaikų dienos centro, švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančių arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančių įstaigų ar organizacijų) koordinuoti darbą nuotoliniu būdu, teikti metodinę ir informacinę pagalbą, kad minimalios priežiūros priemonių procesas vyktų kaip galima sklandžiau.

   Vaiko minimalios priežiūros priemonės:

  1. teikiama psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų pagalbą nuotoliniu būdu, svarbūs reguliarūs kontaktai telefonu, elektroniniais kanalais: el. paštu, Skype, Hangout, Zoom, BigBlueButton, Messenger, Viber, WhatsAPP ar pan. Konsultuojamus asmenis informuokime apie galimybę konsultacijas gauti jiems priimtiniausiu nuotoliniu būdu, susisiekti su vaiko atstovais pagal įstatymą telefonu dėl pagalbos nuotoliniu būdu teikimo galimybių;
  2.  rekomenduojame vaikų dienos centro ar kitos švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančios arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančios įstaigos ar organizacijos užsiėmimus tiek, kiek tai įmanoma organizuoti nuotoliniu būdu (Ką veikti paaugliams per karantiną? 32 būdai, kaip leisti laiką namuose https://cutt.ly/8tcPNSb; kita);
  3.  toliau tęsti mokymąsi bendrojo ugdymo mokykloje arba kitoje ugdymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas nuotoliniu būdu;
  4. svarbu atidėti ambulatorines planines konsultacijas Priklausomybės ligų centruose ir planinį nepilnamečių guldymą į skyrius dėl priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Informacija bus atnaujinama https://www.rplc.lt/karantino-metupaslaugu-teikimas-atidedamas/
  5. dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese tiek, kiek tai įmanoma nuotoliniu būdu;
  6. atlikti bendruomenei arba kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą, skatinti savanorystę, laikantis visų koronaviruso prevencinių priemonių bei karantino metu įsigaliojusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės reikalavimų (savanorystė https://stipruskartu.lt/) .
Atgal