DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Pirminės teisinės pagalbos teikimas gyventojams

Pirminės teisinės pagalbos teikimas gyventojams

                    Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas numato galimybę gyventojams gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, kad galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas, prašymų dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sutarčių dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, pareiškimų dėl teismo įsakymo išdavimo, prieštaravimų dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo, prašymų dėl išankstinių teismo leidimų sudaryti sandorius, susijusius su neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus tam tikroje srityje asmens turtu, parengimą, taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą) ir antrinę teisinę pagalbą (procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą).

                      Pirminė teisinė pagalba yra nemokama. Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybės, kurioje gyvena, vykdomąją instituciją, o laisvės atėmimo vietų įstaigoje laikomi asmenys turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal bausmės atlikimo ar suėmimo vykdymo vietą. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu tai padaryti nėra galimybės, asmeniui pranešama apie priėmimo laiką, ne vėlesnį kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos. Tokios teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Ši trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens sprendimu. Teisinės pagalbos teikimo metu turi būti ieškoma galimybių padėti asmeniui ginčą išspręsti taikiai. Be to, jam turi būti išaiškintos ginčų sprendimo mediacijos būdu galimybės. Jeigu pareiškėjas pageidauja ginčą spręsti mediacijos būdu, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo padeda jam surašyti ar pats surašo prašymą dėl mediacijos vykdymo. Paaiškėjus, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo taip pat padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

                      Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams pirminę teisinę pagalbą teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkė Angelė Mikalauskienė (I aukštas, 121 kab.).  Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai gali kreiptis dėl pirminės teisinės pagalbos per elektroninę sistemą TEISIS (https://www.teisis.lt) arba iš anksto užsiregistravę telefonu 8 684 89249 arba elektroniniu paštu  angele.mikalauskiene@kaisiadorys.lt.  Kreiptis galima kiekvieną darbo dieną  nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį iki 15.45val. Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Kaišiadorių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt ir interneto tinklalapyje www.vgtpt.lrv.lt.

Atgal