DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Renkami asmenų prašymai dėl vienkartinės ir periodinės išmokos už individualią žemės ūkio veiklos vykdymą

Renkami asmenų prašymai dėl vienkartinės ir periodinės išmokos už individualią žemės ūkio veiklos...

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A1-702/3D-588 „Dėl Vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V1E-964 „Dėl asmenų, atsakingų už prašymų priėmimą iš asmenų, turinčių teisę gauti vienkartines ir periodines išmokas už individualią žemės ūkio veiklą, paskyrimo“, seniūnijų žemės ūkio specialistai ir Savivaldybės žemės ūkio skyrius priima  prašymus dėl vienkartinės ir periodinės išmokos už individualią žemės ūkio veiklos vykdymą.

Nesvarbu, į kurią išmoką smulkusis ūkininkas pretenduoja – ar į vienkartinę, ar į periodinę – kreiptis reikia į aukščiau nurodytas įstaigas ir pateikti užpildytą nurodytos formos prašymą. Prašymus teikti bus galima iki pat gruodžio 11 dienos. 

Vienkartinė išmoka. Gali gauti individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo, jeigu: 

 • Per karantiną turėjo ūkį, kuris pagal 2019 metų duomenis yra mažesnis nei 4 EDV.
 • Už 2019 metus yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles). Jeigu žemės ūkio naudmenos už 2019 metus nebuvo deklaruotos, tuomet 2019 metais turėjo auginti ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną.
 • Karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius kovo 16 dieną neviršijo 6 tūkst. gyventojų.
 • Karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartį arba neturėjo darbo santykiams prilygintų santykių. 
 • Karantino laikotarpiu negavo nedarbo socialinio draudimo išmokos.
 • Negavo fiksuotos išmokos dirbantiems savarankiškai.

Periodinė išmoka. Gali gauti individualią žemės ūkio veiklą vykdantis asmuo, jeigu:

 • Per karantiną turėjo ūkį, kuris pagal 2019 metų duomenis yra mažesnis nei 4 EDV.
 • Už 2019 metus yra deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles). Jeigu žemės ūkio naudmenos už 2019 metus nebuvo deklaruotos,  tuomet 2019 metais turėjo auginti ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną.
 • Karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyventojų skaičius  kovo 16 dieną  neviršijo 6 tūkst. gyventojų.
 • Negavo fiksuotos išmokos dirbantiems savarankiškai.
 • Karantino laikotarpiu dirbo pagal darbo sutartį arba turėjo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, tačiau priskaičiuotas darbo užmokestis per karantiną buvo ne didesnis kaip minimali mėnesinė alga (607 eurai „ant popieriaus“ per mėnesį).

Vienkartinė išmoka mokama vieną kartą už visą karantino laikotarpį ir siekia 200 eurų. 

Periodinė išmoka už vieną pilną karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų. Kadangi karantinas truko nuo kovo 16 iki birželio 16 dienos, smulkieji ūkininkai gali gauti po 200 eurų už balandį ir gegužę bei po maždaug pusę šios sumos – už kovą ir birželį.

Pažymime, kad savivaldybės ir seniūnijų darbuotojai nėra įpareigoti tikrinti, ar asmuo, pateikęs prašymą, atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470  papildymo 52  straipsnyje įtvirtintas sąlygas  išmokoms gauti.  

Vadovaudamasis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl funkcijų, susijusių su vienkartinių ir periodinių išmokų individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims Lietuvos respublikos vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, paskirstymo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“, vienkartinių ir periodinių išmokų individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo funkciją vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius.

Informaciją parengė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius

Atgal