DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Skelbiama atranka darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti laikinus darbus

Skelbiama atranka darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti laikinus darbus

   Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu V17E-28 "DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2020–2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V1E-938 "DĖL DARBDAVIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYVENDINTI LAIKINUS DARBUS ATRANKOS KOMISIJOS, JOS DARBO REGLAMENTO IR ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO", Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką darbdaviams, pageidaujantiems įgyvendinti laikinus darbus.

   Kviečiame ne pelno siekiančias organizacijas ir biudžetines įstaigas teikti dokumentus iki balandžio 17 d.  (imtinai). Norintiems dalyvauti atrankoje, reikia užpildyti šiuos dokumentus:

   Taip pat prašome pridėti įmonės registracijos kopiją, kurioje matytųsi organizacijos ar įstaigos teisinis statusas.

   Dėl programos konsultuoja Daiva Vaškevičienė telefonu 8 671 14821, buhalteriniais klausimais - Irena Zaksienė telefonu 8 605 69481 . Dokumentus pateikti Kaišiadorių rajono savivaldybei, adresu Katedros g. 4, Kaišiadorys, į 120 kabinetą.

Atgal