DUK
(8 346) 20 450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Skelbiamas konkursas Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje konkurso 2020 metais

Skelbiamas konkursas Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020...

Paraiška turi būti pasirašyta projekto vadovo ir paraišką teikiančios projektą vykdysiančios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens. Vokas su paraiška turi būti pristatytas ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 20 d. 12.00 val. arba gautas paštu su pašto žyma, įrodančia, kad Paraiška išsiųsta ne vėliau kaip 2020 m. gegužės 20 d. Ant voko turi būti užrašytas konkurso pavadinimas.

  • Paraiška ir kiti dokumentai turi būti susegti, sunumeruoti ir pateikti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai  užklijuotame voke adresu: Katedros g. 4, Kaišiadorys (117 kabinetas) arba  siunčiamos skenuotos paraiškos savivaldybės administracijos el. paštu: dokumentai@kaisiadorys.lt.

Konkurso tvarkos aprašas

Paraiška

Sąmata 

Deklaracija

Atgal