DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Tęsiama „Arbatinės ant ratų“ veikla

Tęsiama „Arbatinės ant ratų“ veikla

   Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo projekto ,,Smurto mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“ įgyvendinimo tęstinumas užtikrinamas. Kaišiadorių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo vizitai ugdymo įstaigose vyksta pagal patvirtintą grafiką. 2020–2021 m. m. „Arbatinė ant ratų“ apsilankė jau keturiose ugdymo įstaigose. Nuo 2020 m. pradžios pasikeitė psichologo veiklos formos mokyklose: vyksta ne tik individualios mokinių konsultacijos, tačiau užsiėmimai organizuojami ir mokinių grupėms klasėse. Mokyklos turi galimybę siūlyti psichologui užsiėmimų temas, ir pasitarus priimami geriausi sprendimai ir būdai, prevencinėmis priemonėmis skatinantys saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą.

   Dėl vizitų veiklų planavimo galima susisiekti su Raminta Bartusevičiene, Kaišiadorių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologe, el. p. raminta.bartuseviciene@kaisiadorys-sspc.lt.

Atgal