DUK
+370 346 20 450
Pradžia

UAB „Rumšiškių paukštynas“ Girelės paukščių fermos paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui nr. 4/41 pakeisti

UAB „Rumšiškių paukštynas“ Girelės paukščių fermos paraiška taršos integruotos prevencijos ir...

Vadovaudamiesi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių1 (toliau – TIPK taisyklės) 71 punktu, informuojame Jus apie gautą UAB Rumšiškių paukštynas „Girelės“ paukštyno, veikiančio adresu: Paukštininkų g. 38, Kaišiadorių r. sav., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui Nr. 4/41 pakeisti.
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl leidimo išdavimo, teikia TIPK taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti (toliau – pranešimas).
Informuojame, kad pranešimas taip pat paskelbtas Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje > Aktuali informacija > Paraiškos TIPK leidimams gauti/pakeisti.
Pažymime, kad, pagal TIPK taisyklių 73 punktą, pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškos turinio ir TIPK leidimo reikalavimų nustatymo turite pateikti Agentūrai per 7 darbo dienas nuo pranešimo gavimo.
PRIDEDAMA:
1. Pranešimas apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti, 1 psl.
2. Paraiška, 101 ps

Atgal