DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Vyresnių nei 55 m. amžiaus, asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis ir kitų asmenų įeinančių į prioritetines grupes norinčių skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, registracija

Vyresnių nei 55 m. amžiaus,  asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis ir kitų asmenų įeinančių į...

Kaišiadorių rajono sveikatos priežiūros įstaigose prasidėjo asmenų, vyresnių nei 55 m. amžiaus, ir asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis ir norinčių skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, registracija įstaigose, prie kurių asmenys yra prisirašę.

Norinčių skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, registracija vyksta įstaigose, prie kurių asmenys yra prisirašę.

REGISTRUOTIS GALITE NURODYTAIS KONTAKTAIS:

  • VŠĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centre tel. (8 346) 58 248, el.p.ziezmariu@gmail.com arba kreiptis į savo šeimos gydytoją jo darbo kabinete su pacientais metu;
  • VŠĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centre tel. (8 346) 47 334, el.p.info@rumsiskiupspc.lt  arba kreiptis į savo šeimos gydytoją jo darbo kabinete su pacientais metu;
  • VŠĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centre tel. (8 346) 57 237, el.p. kruoniopspc@gmail.com arba kreiptis į savo šeimos gydytoją jo darbo kabinete su pacientais metu;
  • VŠĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centre tel. (8 346) 44 316, el.p zasliupspc@gmail.com  arba kreiptis į savo šeimos gydytoją jo darbo kabinete su pacientais metu;
  • Moters sveikatos centre tel. (8 346) 51 263;
  • UAB Kaišiadorių šeimos medicinos centre tel. (8 346) 67 000 arba kreiptis į savo šeimos gydytoją jo darbo kabinete su pacientais metu.

            Kai bus gauta vakcina, skirta nurodytoms prioritetinėms grupėms skiepyti, pacientams bus pranešta atskirai, jų nurodytais kontaktiniais telefonais. Registracija yra savanoriška. Vakcina ir skiepijimo paslaugos teikiamos nemokamai.

            Asmenis, susidūrusius su prioritetinių grupių sąrašų sudarymo skaidrumo pažeidimais ar pastebėjusius kitų pažeidimų, susijusių su skiepijimo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vakcina procesu, prašome skambinti:

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Pasitikėjimo tel. 8 800 66 004;
  • Kaišiadorių rajono savivaldybės vakcinacijos COVID-19 ligos vakcina koordinatoriaus tel. 8 602 09 210.

Šiuo metu Kaišiadorių rajono savivaldybėje yra skiepijami :

1.14.  65 m. ir vyresni asmenys (rekomenduojama pirmiau skiepyti vyresnius asmenis, sergančius lėtinėmis ligomis):

1.14.1. 80 m. ir vyresni asmenys;

1.14.2. 75-79 m. asmenys;

1.14.3. 70-74 m. asmenys;

1.14.4. 65-69 m. asmenys;

1.15.  asmenys, dirbantys arba teikiantys paslaugas švietimo įstaigose, įskaitant vykstančius vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, laisvuosius mokytojus, ir asmenis, teikiančius švietimo paslaugas ir kitas paslaugas švietimo paslaugų gavėjams kituose švietimo teikėjuose, išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.12 papunktyje; kitų juridinių asmenų darbuotojai, švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose lankosi mokiniai ar studentai; asmenys, švietimo įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės; treneriai; mokiniai, kurie mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje; asmenys, studijuojantys pagal sveikatos mokslų studijų krypčių programas ir dalyvaujantys klinikinių įgūdžių užsiėmimuose arba atliekantys klinikinę praktiką ASPĮ ir vaistinėse, išskyrus šio įsakymo 1.1.1 – 1.1.2 papunkčiuose nurodytus studentus;

1.16.  asmenys, vykstantys dirbti į Lietuvos Respublikos diplomatines ir konsulines įstaigas užsienio valstybėse, taip pat kartu su šiais asmenimis vykstantys šeimos nariai; asmenys, vykstantys atstovauti Lietuvos Respublikai 17-oje tarptautinėje Venecijos architektūros bienalėje, „Eurovizijos dainų konkurse 2021“, dalyvauti aukšto meistriškumo sporto varžybose, karių mokymuose ar pratybose užsienio valstybėse;

1.17.  jaunesni kaip 65 m. asmenys, turintys lėtinių ligų, kurių kodai yra nurodyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktame sąraše (pirmiau skiepijami  kelis rizikos veiksnius turintys asmenys).

1.18.    asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, juos slaugantys šeimos nariai; asmenys, kuriems teismas paskyrė namuose slaugyti sunkiai sergantį asmenį; vaikus iki 18 metų, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, prižiūrintys tėvai (įtėviai) ar globėjai; šio įsakymo 1.1.4 papunktyje nurodytomis ligomis sergančius vaikus prižiūrintys tėvai (įtėviai) ar globėjai;

1.19.    ASPĮ, teikiančiose specialiosios psichiatrijos paslaugas, gydomi asmenys, kuriems teismas skyrė priverčiamąsias medicinos priemones;

1.20. asmenys, vykdydami gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, kontaktuojantys su kitais asmenimis, išskyrus atliekančius funkcijas bendrosiose veiklos srityse (veiklos planavimas, finansų valdymas, informacinių technologijų valdymas, personalo valdymas, viešieji pirkimai, teisė, dokumentų valdymas, turto valdymas, viešieji ryšiai, tarptautiniai ryšiai, vidaus auditas, korupcijos prevencija) (toliau – bendrosios funkcijos): vidaus tarnybos pareigūnai ir kiti darbuotojai, dirbantys Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose ir Muitinės departamente prie Finansų ministerijos; Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnai ir kiti darbuotojai; Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos žvalgybos pareigūnai ir kiti darbuotojai; savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiai gelbėtojai ir kiti darbuotojai; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojai, užtikrinantys karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis; asmenys, dirbantys įmonėse, įrašytose į Pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašus (Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1 ir 2 priedai); kariai, išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.7 papunktyje, ir nuolatinės pradinės privalomosios tarnybos karo tarnybos kariai ir juos aptarnaujantis personalas; darbuotojai, dirbantys mažmeninės prekybos įmonėse, vykdydami savo funkcijas kontaktuojantys su klientais (kasininkai, salės darbuotojai, apsaugos darbuotojai, kt.); darbuotojai, dirbantys maisto tvarkymo subjektuose, išskyrus viešojo maitinimo įstaigas, tiesiogiai susiję su maisto produktų gaminimu; kiti gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, išskyrus bendrąsias, vykdantys darbuotojai, kontaktuojantys su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu.

1.21.1. 55-64 m. asmenys.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal