DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Zitos Klimkaitės-Šliužienės tapybos darbų paroda „Akimirka“

Gegužės 02 d. - Gegužės 30 d. 00:00 Kaišiadorių viešoji biblioteka

Zitos Klimkaitė-Šliužienė baigusi aktyvią darbinę veiklą Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos tarnyboje, savo seną svajonę realizavo prie molberto.

...Visos kurtos mano abstrakcijos yra momentinės emocijos ir vidinių išgyvenimų vaisius.

Kaišiadorių viešoji biblioteka

Atgal