DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Nekilnojamojo turto aukcionai

                                                                 ---~~~~~~~--- 

Aukcionai vykdomi specialioje interneto svetainėje www.evarzytines.lt

KAIŠIADORIŲ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMO TURTO OBJEKTŲ, PARDUODAMŲ VIEŠO AUKCIONO BŪDU,  SĄRAŠAS   

---~~~~~~~--- 

PATALPOS –  BUTO, STOTIES G. 127A-3, TALPŪNŲ K., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠAJAME AUKCIONE  SĄLYGOS

1. Patalpa – butas (unikalus numeris 4400-0461-5976:4288, bendras plotas – 32,48 kv. m, statybos metai – 1933) Stoties g. 127A-3, Talpūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r. sav., (toliau – objektas). Butas pripažintas avariniu.
2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 880,00 Eur.
3. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 88,00 Eur, kuris turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
4. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, kuris turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.
6. Aukciono vykdymo būdas – aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V1E-784 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo“.
7. Aukciono data ir laikas: pradžia 2022 m. kovo 28 d. 9:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 31 d. 13:59 val.
8. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022 m. kovo 23 d. 0:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 24 d. 23:59 val.
9. Objekto apžiūra 2022 m. kovo 21 d. nuo 9 - 15 val. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: į Nijolę Stanelienę, Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, mob. (8 670) 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.
10. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
11. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
12. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamojo turto sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
13. Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.
14. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, esančioje Katedros g. 4, Kaišiadoryse, 209 kab.
Informaciją susijusią su aukcionu, teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Stanelienė, mob. 8 670 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.
                                       

---~~~~~~~---

PATALPOS – BUTO IR DALIES ŪKIO PASTATO, STRĖVININKŲ G. 6-4, MORKŪNŲ K., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠAJAME AUKCIONE SĄLYGOS

1. Patalpa – butas (unikalus numeris 4400-0461-5976:4288, bendras plotas – 32,48 kv. m, statybos metai – 1933), 1/1 ūkio pastato unikalus (Nr. 4997-0007-1031) Strėvininkų g. 6-4, Morkūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav, (toliau – objektas). Butas pripažintas avariniu.
2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 2700,00 Eur.
3. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 270,00 Eur, būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
4. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.
6. Aukciono vykdymo būdas – aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V1E-784 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo“.
7. Aukciono data ir laikas: pradžia 2022 m. kovo 28 d. 9:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 31 d. 13:59 val.
8. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022 m. kovo 23 d. 0:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 24 d. 23:59 val.
9. Objekto apžiūra 2022 m. kovo 21 d. 9 - 15 val. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: į Nijolę Stanelienę, Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, mob. (8 670) 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.
10. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
11. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
12. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamojo turto sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
13. Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.
14. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, esančioje Katedros g. 4, Kaišiadoryse, 209 kab.
Informaciją susijusią su aukcionu, teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Stanelienė, mob. 8 670 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.

---~~~~~~~---

PASTATO – PARDUOTUVĖS IR JAM PRISKIRTO ŽEMĖS SKLYPO STRĖVOS G. 34, MEDINIŲ STRĖVININKŲ K, ŽIEŽMARIŲ APYL. SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠAJAME AUKCIONE SĄLYGOS

1. Pastato – parduotuvės (unikalus Nr. 4996-3003-6014, statybos metai – 1963, plotas 100,33 kv. m, pastatas medinis), ir šiems objektams priskirtas valstybei nuosavybės teise priklausantis 0,0742 ha žemės sklypas (unikalus numeris 4400-5694-9285) Strėvos g. 34, Medinių Strėvininkų k., Žiežmarių apyk. sen., Kaišiadorių r. sav., (toliau –objektas).
2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 5100,00 Eur, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina – 4100,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1000,00 Eur.
3. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 510,00 Eur, būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
4. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.
6. Aukciono vykdymo būdas – aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V1E-784 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo“.
7. Aukciono data ir laikas: pradžia 2022 m. kovo 28 d. 9:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 31 d. 13:59 val.
8. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022 m. kovo 23 d. 0:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 24 d. 23:59 val.
9. Objekto apžiūra 2022 m. kovo 21 d. 9 - 15 val. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: Nijolę Stanelienę, Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, mob. (8 670) 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.
10. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
11. Mokėjimai už valstybės žemės sklypą, priskirtą savivaldybės nekilnojamam turtui, turi būti pravesti į valstybės įmonės Turto banko sąskaitą – LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
12. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
13. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
14. Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.
15. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, esančioje Katedros g. 4, Kaišiadoryse, 209 kab.
16. Žemės sklypo naudojimo sąlygos:
16.1. paskirtis: kita;
16.2. naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos;
17. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
17. 1. elektros linijų apsaugos zonos;
17.2 kelių apsaugos zona;
18. Objektui priskirtą žemės sklypą pirkėjas turi įsigyti nuosavybėn.
19. Objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.
Informaciją susijusią su aukcionu, teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Stanelienė, mob. 8 670 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.

---~~~~~~~---

NEGYVENAMOSIOS PATALPOS – MOKYKLOS PATALPŲ IR JOMS PRISKIRTO ŽEMĖS SKLYPO ALYTAUS PL. 24-1, VILŪNŲ K, KRUONIO SEN., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS

1. Negyvenamoji patalpa – mokyklos patalpos (unikalus Nr. 4400-4274-6865:2359, statybos metai – 1962, plotas 484,65 kv. m, pastatas medinis, 2 aukštų), pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 4993-9006-6026), kiemo statiniai (unikalus Nr. 4993-9006-6080) ir šiems objektams priskirtas valstybei nuosavybės teise priklausantis 0,6492 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4965/0002:68 Vilūnų k. v.) Alytaus pl. g. 24-1, Vilūnų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., (toliau –objektas).
2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 14230,00 Eur, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina – 10345,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 3885,00 Eur. Pirkėjas turi sumokėti žemės sklypo parengimo išlaidas – 242,00 Eur.
3. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 1423,00 Eur, kuris turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
4. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, kuris turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.
6. Aukciono vykdymo būdas – aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V1E-784 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo“.
7. Aukciono data ir laikas: pradžia 2022 m. kovo 18 d. 9:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 21 d. 13:59 val.
8. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022 m. kovo 15 d. 0:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 16 d. 23:59 val.
9. Objekto apžiūra 2022 m kovo 14 d. nuo 9:00 iki 15:00 val. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: į Nijolę Stanelienę, Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, mob. (8 670) 79152, el. paštu nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.
10. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
11. Mokėjimai už valstybės žemės sklypą, priskirtą savivaldybės nekilnojamam turtui, turi būti pervesti į valstybės įmonės Turto banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
12. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
13. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
14. Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo – pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.
15. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, esančioje Katedros g. 4, Kaišiadoryse, 209 kab.
16. Žemės sklypo naudojimo sąlygos:
16.1. paskirtis: kita;
16.2. naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos;
16.3. naudojimo pobūdis: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.
17. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
17. 1. elektros linijų apsaugos zonos;
17.2 ryšių linijų apsaugos zona;
17.3 kelių apsaugos zona;
17.4 žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai.
18. Objektui priskirtą žemės sklypą pirkėjas turi įsigyti nuosavybėn.
19. Objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.
Informaciją susijusią su aukcionu, teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Stanelienė, mob. 8 670 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt

---~~~~~~~---

PASTATO – VIEŠOJO TUALETO IR JAM PRISKIRTO ŽEMĖS SKLYPO GEDIMINO G. 34A, KAIŠIADORIŲ M., PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS

1. Pastatas – Viešasis tualetas (unikalus Nr. 4997-6007-5015, paskirtis – negyvenamoji, statybos metai – 1976, plotas 122,36 kv. m,) ir šiam objektui priskirtas valstybei nuosavybės teise priklausantis 0,0409 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4918/0041:58 Kaišiadorių m. k. v.), esantis Gedimino g. 34A, Kaišiadorių m. (toliau –objektas).
2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 42420,00 Eur, iš kurios statinių pradinė pardavimo kaina – 29811,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 11609,00 Eur.
3. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 4242,00 Eur, kuris turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
4. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.
6. Aukciono vykdymo būdas – aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V1E-784 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo“.
7. Aukciono data ir laikas: pradžia 2022 m. kovo 18 d. 9:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 21 d. 13:59 val.
8. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022 m. kovo 15 d. 0:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 16 d. 23:59 val.
9. Objekto apžiūra 2022 m. kovo 14 d. nuo 9:00 iki 15:00 val. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: į Nijolę Stanelienę, Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, mob. (8 670) 79152, el. paštu nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.
10. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
11. Mokėjimai už valstybės žemės sklypą, priskirtą savivaldybės nekilnojamam turtui, turi būti pravesti į valstybės įmonės Turto banko sąskaitą – LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
12. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
13. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
14. Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo – pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.
15. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, esančioje Katedros g. 4, Kaišiadoryse, 209 kab.
16. Žemės sklypo naudojimo sąlygos:
16.1. paskirtis: kita;
16.2. naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos;
17. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
17.1. vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
17. 2. elektros linijų apsaugos zonos;
17.3. šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona.
18. Objektui priskirtą žemės sklypą pirkėjas turi įsigyti nuosavybėn.
19. Objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.
Informaciją susijusią su aukcionu, teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Stanelienė, mob. 8 670 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt .

---~~~~~~~---

PATALPOS – BUTO, PRAVIENIŠKIŲ G.45-4, PRAVIENIŠKIŲ K., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS

1. Patalpa – butas (unikalus numeris 4994-9002-8017:0004, bendras plotas – 20,48 kv. m, statybos metai – 1949), esanti Pravieniškių g. 45-4, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. (toliau – objektas). Butas pripažintas avariniu.
2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 2023,00 Eur.
3. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 202,00 Eur, kuris turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
4. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, kuris turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.
6. Aukciono vykdymo būdas – aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V1E-784 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo“.
7. Aukciono data ir laikas: pradžia 2022 m. kovo 18 d. 9:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 21 d. 13:59 val.
8. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022 m. kovo 15 d. 0:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 16 d. 23:59 val.
9. Objekto apžiūra 2022 m. kovo 14 d. nuo 9:00 iki 15:00 val. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: į Nijolę Stanelienę, Turto
valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, mob. (8 670) 79152, el. paštu nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.
10. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
11. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
12. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
13. Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.
14. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, esančioje Katedros g. 4, Kaišiadoryse, 209 kab.
Informaciją susijusią su aukcionu, teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Stanelienė, mob. 8 670 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.

---~~~~~~~---

PATALPOS – BUTO, PRAVIENIŠKIŲ G.45-1, PRAVIENIŠKIŲ K., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU SĄLYGOS

1. Patalpa – butas su bendro naudojimo patalpa a-1(1/2 nuo 3,84 kv. m) (unikalus numeris 4994-9002-8017:0003, bendras plotas – 26,85 kv. m, statybos metai – 1949), esanti Pravieniškių g. 45-1, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. (toliau –objektas). Butas pripažintas avariniu.
2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 2650,00 Eur.
3. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 265,00 Eur, būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
4. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, kuris turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.
6. Aukciono vykdymo būdas – aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V1E-784 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtinimo“.
7. Aukciono data ir laikas: pradžia 2022 m. kovo 18 d. 9:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 21 d. 13:59 val.
8. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022 m. kovo 15 d. 0:00 val., pabaiga 2022 m. kovo 16 d. 23:59 val.
9. Objekto apžiūra 2022 m. kovo 14 d. nuo 9:00 iki 15:00 val. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: į Nijolę Stanelienę, Turto
valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, mob. (8 670) 79152, el. paštu nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.
10. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
11. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
12. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
13. Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.
14. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, esančioje Katedros g. 4, Kaišiadoryse, 209 kab.
Informaciją susijusią su aukcionu, teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Stanelienė, mob. 8 670 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.

Atgal