DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Nekilnojamojo turto aukcionai

---~~~~~~~---

Au kcionai vykdomi specialioje interneto svetainėje www.evarzytines.lt

KAIŠIADORIŲ SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMO TURTO OBJEKTŲ, PARDUODAMŲ VIEŠO AUKCIONO BŪDU,  SĄRAŠAS

---~~~~~~~---

PATALPOS – BUTO, ESANČIOS PRAVIENIŠKIŲ G. 45-4, PRAVIENIŠKIŲ K., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠAJAME AUKCIONE SĄLYGOS

1. Patalpa – butas (unikalus numeris 4994-9002-8017:0004, bendras plotas – 20,48 kv. m, statybos metai – 1949), esantis Pravieniškių g. 45-4, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. (toliau – objektas). Butas pripažintas avariniu.
2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 1404,00 Eur.
3. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 140,00 Eur, kuris turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
4. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, kuris turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.
6. Aukciono vykdymo būdas – aukcionas vykdomas tiesioginiu būdu vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7. Aukciono vykdymo vieta, data ir laikas: Kaišiadorių r. savivaldybė Katedros g. 4, Kaišiadorys. Aukciono vykdymo pradžia 2024 m. birželio 19 d. 10:00 val., 209 kab.
8. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2024 m. birželio 17 d. 8:00 val., pabaiga 2024 m. birželio 17 d. 16:59 val.
9. Objekto apžiūra 2024 m. birželio 13 d. nuo 9:00 iki 15:00 val. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: į Nijolę Stanelienę,
Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, mob. (8 670) 79152, el. paštu nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.
10. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
11. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
12. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
13. Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.
14. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, esančioje Katedros g. 4, Kaišiadoryse, 209 kab.
Informaciją susijusią su aukcionu, teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Stanelienė, mob. 8 670 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.

---~~~~~~~---

PATALPOS – BUTO, ESANČIOS PRAVIENIŠKIŲ G. 45-1, PRAVIENIŠKIŲ K., KAIŠIADORIŲ R. SAV., PARDAVIMO VIEŠAJAME AUKCIONE SĄLYGOS

1. Patalpa – butas su bendro naudojimo patalpa a-1(1/2 nuo 3,84 kv. m) (unikalus numeris 4994-9002-8017:0003, bendras plotas – 26,85 kv. m, statybos metai – 1949), esanti Pravieniškių g. 45-1, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. sav. (toliau –objektas). Butas pripažintas avariniu.
2. Pradinė objekto pardavimo kaina – 1845,00 Eur.
3. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 185,00 Eur, būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
4. Dalyvio registracijos mokestis – 50,00 Eur, kuris turi būti sumokėtas iki aukciono registracijos pabaigos.
5. Pardavimo kainos didinimo intervalas – 100,00 Eur.
6. Aukciono vykdymo būdas – aukcionas vykdomas tiesioginiu, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7. Aukciono vykdymo vieta, data ir laikas: aukcionas vykdomas Katedros g. 4, Kaišiadorys. Aukciono pradžia 2024 m. birželio 19 d. 13:00 val.
8. Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2024 m. birželio 17 d. 8:00 val., pabaiga 2024 m. birželio 17 d. 16:59 val.
9. Objekto apžiūra 2024 m. birželio 13 d. nuo 9:00 iki 15:00 val. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis: į Nijolę Stanelienę,
Turto valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę, mob. (8 670) 79152, el. paštu nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.
10. Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Atsiskaitomoji sąskaita aukciono dalyvio garantiniam įnašui, registravimo mokesčiui bei nekilnojamojo turto kainai sumokėti – LT81 4010 0405 0009 0087, AB DNB bankas (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).
11. Nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos.
12. Atsiskaitymo už parduodamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 10 dienų nuo objekto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.
13. Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Garantinis įnašas įskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.
14. Su nekilnojamojo turto kadastro registro duomenimis galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje, esančioje Katedros g. 4, Kaišiadoryse, 209 kab.
Informaciją susijusią su aukcionu, teikia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Stanelienė, mob. 8 670 79152, el. paštas nijole.staneliene@kaisiadorys.lt.

---~~~~~~~---

 

Atgal