DUK
(8 346) 20 450
Pradžia

Dėl kandidatų į seniūnaičius Rumšiškių seniūnijos Dovainonių seniūnaitijoje iškėlimo

Dėl kandidatų į seniūnaičius Rumšiškių seniūnijos Dovainonių  seniūnaitijoje iškėlimo

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo, atšaukimo ir atsiskaitymo už paskirtas išmokas tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. V17E-4 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo, atšaukimo ir atsiskaitymo už paskirtas išmokas tvarkos aprašo patvirtinimo”, 28 punktu, skelbiu kandidatų į seniūnaičius Rumšiškių seniūnijos Dovainonių seniūnaitijoje iškėlimą.

Kandidatus prašome siūlyti iki 2021 metų  gruodžio 1 dienos.

Asmenys, norintys siūlyti seniūnaičio kandidatūrą  į seniūnaičius, turi kreiptis į Rumšiškių seniūniją. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

 Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaitis rinkimų dieną bus renkamas balsuojant raštu.

Siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

  • rašytinis kandidato sutikimas (1 priedas);
  • kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • gyvenimo aprašymas (CV);
  • užpildyta kandidato į seniūnaičius anketa (8 priedas);
  • kandidato nuotrauka elektroninėje laikmenoje (skirta viešinimui rinkimų metu);
  • sutikimas tvarkyti kandidato asmens duomenis (9 priedas);
  • parašų rinkimo lapai su kandidatą palaikančių (siūlančių) pilnamečių, nuolat gyvenančių seniūnaitijos teritorijoje rinkėjų parašais;
  • susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija.

Seniūnaičio rinkimai vyks Dovainonių kultūros salės patalpose 2021 metų gruodžio 7 dieną, nuo 09.00 val. iki 19.00 val.

Seniūnė  Eugenija Genevičienė      

Atgal