DUK
+370 346 20 450
Pradžia

Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimą

Informacija apie pradedamą rengti žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio...

Pranešame, kad pradėtas rengti Žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimas (Koreguojamo TPD Reg. Nr. T00012433).

Planavimo pagrindas:

  • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V1E - 772 „Dėl pritarimo pasiūlymui inicijuoti Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimą“;
  • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V1E - 919 „Dėl Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų nustatymo, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymo ir finansavimo“;
  • Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V1E-967 „Dėl Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4928/0007:62, esančio Vaiguvos k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programos patvirtinimo.
  • Planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Katedros g. 4, LT- 56121 Kaišiadorys, tel.: (8 346) 20 450, 8 609 40 170, el. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt.  

Planavimo iniciatorius – Litgrid AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius. Tel. +370 707 02171, el. paštas info@litgrid.eu. Planavimo iniciatoriaus atstovas – projektų vadovas Oleg Stech, mob. +370 658 04147, el. p. Oleg.Stech@litgrid.eu.

Planavimo rengėjas – UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p. info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė Kristina Paužienė, el. p. kristina.pauziene@kelprojektas.lt, tel. +370 682 41 505.

Planavimo tikslas – sudaryti sąlygas investicinio projekto „330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ įgyvendinimui, kuris leis pasiekti šalies strateginį tikslą energetikos srityje – Lietuvos Respublikos elektros energijos sistemos sujungimas su konteinerinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu iki 2025 metų.

Planavimo uždaviniai:

  • Parengti teritorijų planavimo sprendinius 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimo darbų projektui įgyvendinti, pakeičiant vieną iš privalomųjų teritorijos naudojimo reglamento rodiklių – leistiną statinių aukštį.
  • Nurodyti planuojamus ypatinguosius inžinerinius statinius.
  • Numatyti (patikslinti, nustatyti naujas ir (arba) papildomas ir (arba) panaikinti) specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, jei reikia suprojektuoti ir nustatyti servitutus, nustatyti planuojamos dalies teritorijos apsaugos ir veiklos plėtojimo toje teritorijoje sąlygas ir kitus reikalavimus.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Susipažinti su rengiamo detaliojo plano pataisomis viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-49-22-575).

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų, planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

 

UAB „KELPROJEKTAS“

Atgal