DUK
8346 20450
Lt En Ru
Pradžia
lt
en ru

Informacija dėl lankytojų aptarnavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir seniūnijose

Informacija dėl lankytojų aptarnavimo  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje ir...

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymu  Nr. V1E- 869 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. V1E-1326 "Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbo organizavimo ekstremaliosios situacijos metu“ pakeitimo nustatoma, jog Administracijos darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami darbo vietoje. Vienu metu nebūtų įleidžiamas daugiau kaip vienas lankytojas pas tą patį darbuotoją

  • lankytojai registruojami Administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakyme Nr. V1E-1147 ,,Dėl lankytojų aptarnavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos pastate“ nustatyta tvarka ir aptarnaujami taip, kad būtų užtikrintos Operacijų vadovų sprendime nustatytos lankytojų aptarnavimo sąlygos;
  • į Administracijos patalpas neįleidžiami:
    • darbuotojai ir lankytojai, kuriems fiksuojama 37,3°C ir aukštesnė temperatūra;
    • asmenys, kurie užsiima prekyba ar teikia paslaugas, kurios  nesusiję su darbo funkcijų vykdymu;
  • įleidžiami tik lankytojai, dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
  • Savivaldybės teikiamas el. paslaugas Jūs galite užsisakyti internetu, nesilankydami savivaldybėje, www.epaslaugos.lt.
  • Dokumentus ir prašymus siųskite bendruoju įstaigos el. paštu dokumentai@kaisiadorys.lt, ypatingais atvejais prašome skambinti tel. (8 346) 20 480.
Atgal